Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Norma ASF nr. 16/2015 privind fondul de garantare a asiguratilor

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 08 Sep. 2015 Exclusiv
Tags: norma, fondul de garantare, asigurati, autoritate de supraveghere financiara

Norma Autoritatii Nationale de Supraveghere Financiara nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 667 din 2 septembrie 2015.


In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor,
in urma deliberarilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din data de 31 august 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiara emite urmatoarea norma:

CAPITOLUL I

Constituirea, destinatia si utilizarea Fondului de garantare a asiguratilorC

Art. 1. - Prezenta norma reglementeaza procedurile de constituire a Fondului de garantare a asiguratilor prevazut la art. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, de administrare si de utilizare a resurselor financiare ale acestuia, precum si procedura si conditiile de efectuare a platilor din disponibilitatile acestuia.

Art. 2. - (1) Resursele financiare ale Fondului de garantare a asiguratilor, denumit in continuare Fond, sunt: a) contributii ale asiguratorilor la Fond;
b) dobanzi si penalitati de intarziere pentru neachitarea la termen a contributiei legale;
c) sume din recuperarea creantelor Fondului;
d) sume din fructificarea disponibilitatilor Fondului;
e) sume provenite din alte surse, stabilite conform legii;
f) imprumuturi de la institutiile de credit sau imprumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.
(2) Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate pentru plata:
a) despagubirilor/indemnizatiilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate cu asiguratorul aflat in procedura de faliment;
b) sumelor cuvenite creditorilor de asigurari a fi platite de catre Fond, in situatia incetarii contractelor de asigurare; c) sumelor aferente constatarii, instrumentarii si lichidarii dosarelor de dauna;
d) sumelor aferente infiintarii, organizarii, administrarii si functionarii Fondului;
e) sumelor aferente desfasurarii activitatii Fondului pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege.

Art. 3. - (1) Pentru stabilirea contributiei datorate de asiguratori Fondului, cotele stabilite potrivit legii se aplica asupra primelor brute incasate din activitatea de asigurari directe (pe baza evidentelor contabile lunare ale acestora), separat pe cele doua categorii de asigurari, respectiv asigurari generale si asigurari de viata.
(2) Primele brute incasate din activitatea de asigurari directe se determina astfel: la rulajul creditor al contului 401 „Decontari privind primele de asigurare” se adauga rulajul creditor al contului 405 „Decontari privind operatiunile de coasigurare”, diminuate cu rulajul debitor al contului 402 „Prime anulate si de restituit”, la care se adauga rulajul creditor al contului 474„Venituri inregistrate in avans”/analitic distinct, diminuate cu rulajul debitor al contului 474 „Venituri inregistrate in avans”/analitic distinct, la care se adauga rulajul creditor al contului 404 „Decontari privind intermediarii in asigurari”, diminuate cu rulajul debitor al contului 404 „Decontari privind intermediarii in asigurari”, la care se adauga sumele din rulajul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”, reprezentand diferentele favorabile de curs valutar aferente incasarii creantelor din prime brute subscrise, si se diminueaza cu sumele din rulajul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”, reprezentand diferentele nefavorabile de curs valutar aferente primelor brute subscrise si diferentele nefavorabile de curs valutar aferente evaluarii creantelor din prime brute subscrise. Asiguratorii care au evidentiat in contabilitate sumele incasate in creditul contului 474 „Venituri inregistrate in avans”, iar la intrarea in vigoare a contractului de asigurare au debitat direct contul 474 „Venituri inregistrate in avans” prin contul 701 „Venituri din prime brute subscrise privind asigurarile de viata directe” si/sau prin contul 702 „Venituri din prime brute subscrise privind asigurarile generale directe” nu vor diminua baza de calcul al contributiei datorate Fondului cu rulajul debitor al contului 474 „Venituri inregistrate in avans” aferent acestor sume.
(3) In contabilitatea asiguratorilor, contributia datorata Fondului se reflecta in debitul contului 643 „Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de asigurare”, respectiv al contului 64312 „Cheltuieli privind contributia la Fondul de garantare a asiguratilor - pentru asigurarile de viata” si al contului 64322 „Cheltuieli privind contributia la Fondul de garantare a asiguratilor - pentru asigurarile generale”, prin creditul contului 443 „Fonduri speciale privind activitatea de asigurari”, respectiv pentru asigurarile de viata contul 44312 „Contributia la Fondul de garantare a asiguratilor” si pentru asigurarile generale contul 44322 „Contributia la Fondul de garantare a asiguratilor”.

Art. 4. - (1) Contributia datorata de asiguratori Fondului se vireaza lunar, in moneda nationala - leu, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, in contul acestuia.
(2) Pentru neachitarea la termen a contributiilor datorate Fondului, asiguratorii sunt obligati sa plateasca dobanzi si/sau penalitati de intarziere, calculate in conformitate cu reglementarile aplicabile pentru colectarea creantelor fiscale. Dobanzile si penalitatile vor fi virate in contul Fondului. In situatia in care prin ordinul de plata se vireaza o suma cumulata compusa din contributia datorata si din dobanzi si penalitati de intarziere, la explicatii se vor evidentia distinct cele doua sume.

Art. 5. - Asiguratorii pot efectua operatiuni de regularizare si/sau de compensare a sumelor virate la Fond, acestea fiind evidentiate in raportarile prevazute in anexa nr. 1 si/sau in anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) Asiguratorii sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita lunar Fondului, pana in ultima zi lucratoare a lunii curente pentru luna expirata, raportarile privind contributia datorata si virata la Fond, distinct pentru cele doua categorii de asigurari, respectiv asigurari generale si asigurari de viata, conform anexei nr. 1.
(2) In cazul transmiterii unei situatii rectificative, aceasta se va face in forma prevazuta in anexa nr. 2. Pentru o luna de raportare este admisa o singura situatie rectificativa privind contributia datorata si virata la Fond.
(3) Odata cu transmiterea raportarilor, asiguratorii anexeaza in mod obligatoriu si o declaratie pe propria raspundere, data sub semnatura reprezentantului legal al acestora, sub sanctiunile prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul penal), pentru infractiunile de inselaciune si/sau de fals in declaratii, prin care se atesta ca datele si/sau informatiile transmise sunt reale, corecte si complete.

Art. 7. - (1) In vederea recuperarii sumelor datorate de asiguratori Fondului, directorul general, la propunerea directiei de specialitate, va sesiza Consiliul de administratie al Fondului.
(2) In baza hotararii Consiliului de administratie al Fondului, directorul general va emite actul prin care se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator.
(3) Actul prin care se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator constituie titlu de creanta. Titlul de creanta se va comunica asiguratorului si va cuprinde suma restanta datorata de asigurator si modalitatea de calcul al sumei datorate.
(4) In termen de 10 zile, calculat de la data comunicarii catre asigurator a actului prin care s-a stabilit si s-a individualizat obligatia de plata, asiguratorul poate sa isi plateasca de bunavoie obligatiile datorate.
(5) Daca la data scadentei datoria restanta prevazuta in titlul de creanta nu a fost platita, titlul de creanta devine titlu executoriu, in baza caruia Fondul va declansa procedura de executare silita a creantelor, prevazuta de lege.

Art. 8. - (1) Disponibilitatile Fondului vor fi plasate, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/2015, in instrumente purtatoare de dobanda, la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si in plasamente stabilite prin legislatia in vigoare.
(2) Strategia de investire a resurselor Fondului se elaboreaza in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 213/2015.

Art. 9. - (1) Fondul are ca destinatie plata indemnizatiilor/despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate, in conditiile legii, cu societatea de asigurare fata de care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment, potrivit conditiilor de asigurare si in limita plafonului de garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.
(2) Fondul nu preia functiile unui asigurator si nu are obligatia de a opera in baza de date CEDAM si de a elibera certificat privind daunele inregistrate.
(3) Fondul poate desfasura si activitatea de administrator special in procedura de redresare financiara a asiguratorului si de lichidator in procedura de lichidare voluntara a asiguratorului.

Art. 10. - (1) Fondul poate incheia acorduri de cooperare cu schemele de garantare din domeniul asigurarilor care opereaza in celelalte state pentru inlesnirea raportului de drept international privat, in materia insolventei.
(2) Fondul poate mandata scheme de garantare din domeniul asigurarilor sau entitati interesate in protectia detinatorilor de polite de asigurare din alte state, pentru a facilita demersurile intreprinse de creditorii de asigurari care au resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat, altul decat statul de origine, in vederea obtinerii despagubirii/indemnizatiei cuvenite.

CAPITOLUL II
Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului

Art. 11. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli se elaboreaza de catre Fond, se aproba de Consiliul de administratie al Fondului si se verifica in executie conform practicilor si procedurilor controlului si auditului intern.
(2) Organizarea si conducerea evidentei contabile a Fondului se fac potrivit dispozitiilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Situatiile financiare anuale ale Fondului sunt avizate de Consiliul de administratie al Fondului si sunt aprobate de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(4) La sfarsitul exercitiului financiar, excedentul bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.
(5) Fondul publica raportul anual de activitate si raportul auditorului financiar, in conditiile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 213/2015.

Art. 12. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului cuprinde:
a) la partea de venituri: resursele financiare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) din Legea nr. 213/2015;
b) la partea de cheltuieli:
1. cheltuielile privind plata indemnizatiilor/despagubirilor cuvenite creditorilor de asigurari, inclusiv, dar nu limitativ, cheltuielile generate de constatarea, instrumentarea si lichidarea dosarelor de dauna, precum si sumele cuvenite creditorilor de asigurari ca urmare a incetarii contractelor de asigurare. Toate aceste cheltuieli sunt efectuate din contributiile incasate de Fond;
2. cheltuielile de administrare si functionare a Fondului pe structura clasificatiei bugetare;
3. cheltuielile aferente desfasurarii activitatii Fondului pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege.
(2) In vederea derularii activitatii Fondului, acesta isi poate deschide conturi la institutiile de credit.

CAPITOLUL III
Procedura deschiderii si instrumentarii dosarelor de dauna

Art. 13. - Intre data inchiderii procedurii de redresare financiara si data denuntarii contractelor de asigurare, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului, orice persoana care invoca vreun drept de creanta impotriva asiguratorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila poate solicita deschiderea dosarului de dauna. Aceasta solicitare se face prin completarea Cererii deschidere dosar dauna, prevazuta in anexa nr. 3, denumita in continuare Cerere, si transmiterea acesteia Fondului.

Art. 14. - (1) Cererea prevazuta in art. 13 completata si semnata de catre petent se transmite Fondului in aceeasi modalitate ca aceea prevazuta de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 213/2015.
(2) In situatia in care Fondul incheie conventii cu societati care au ca obiect de activitate servicii de regularizare despagubiri, cererea prevazuta la alin. (1) poate fi depusa/transmisa si la sediile acestora. Fondul va aduce la cunostinta petentilor informatii in legatura cu datele de contact ale prestatorilor de servicii.

Art. 15. - (1) Deschiderea dosarului de dauna si constatarea prejudiciilor vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
a) dupa transmiterea cererii de catre petent, astfel cum sunt definiti la art. 1 alin. (2) din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 24/2014 privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea asiguratorilor si brokerilor de asigurare, la Fond sau la mandatarii acestuia, petentul va fi contactat in vederea deschiderii dosarului de dauna;
b) declararea producerii evenimentului asigurat se face de catre petent, in scris, prin completarea declaratiei privind evenimentul conform anexei nr. 4, in termenul stabilit prin lege si prin conditiile de asigurare, la sediul Fondului sau la punctele de constatare stabilite de conducerea Fondului ori la mandatarii desemnati de acesta, dupa caz;
c) in urma declararii de catre petent a evenimentului asigurat din polita de asigurare facultativa/obligatorie, Fondul va deschide dosarul de dauna, va efectua constatarea pagubelor si va comunica in scris partii prejudiciate documentele ce trebuie depuse pentru solutionarea pretentiilor de despagubire;
d) pentru evenimentele asigurate produse in strainatate, declararea acestora se face in conformitate cu prevederile legii aplicabile si ale conditiilor de asigurare, parte integranta a contractului de asigurare;
e) Fondul solicita petentului depunerea la dosarul de dauna a politei/contractului de asigurare, a documentelor care atesta producerea evenimentului asigurat, emise de autoritatile publice competente (organele de politie, unitatile de pompieri etc.), sau alte documente din care sa reiasa cauzele si imprejurarile evenimentului (constat amiabil, declaratii martori etc.), intinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despagubirii etc.;
f) actele si documentele justificative se depun in limba romana, iar in cazul in care sunt redactate intr-o limba straina, acestea se depun insotite de traducerea autorizata conform legii;
g) constatarea daunelor se face de catre Fond, direct sau prin mandatarii acestuia, impreuna cu partile interesate;
h) constatarea avariilor rezultate in urma producerii evenimentului se va efectua in conformitate cu prevederile legii si ale conditiilor de asigurare;
i) procesul-verbal de constatare a pagubelor se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia, un exemplar urmand a fi inmanat petentului;
j) la cererea petentului sau a unitatii reparatoare, Fondul efectueaza constatari suplimentare a avariilor a caror depistare nu a fost posibila la constatarea initiala, iar rezultatele constatarii sunt mentionate intr-un nou proces-verbal de constatare (Suplimentar) semnat de aceleasi persoane care au semnat procesul-verbal initial de constatare a pagubelor.
(2) Fondul va elibera un document de introducere in reparatie a vehiculului, in cazul in care petentii instiinteaza despre producerea unor pagube materiale la vehiculul asigurat, in conditiile prevazute la art. 79 alin. (2) lit. b), art. 80 alin. (2) si la art. 801 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita deschiderea dosarului de dauna Fondului, in conditiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015. Documentul de introducere in reparatie a vehiculului constituie anexa nr. 5
(3) Documentul de introducere in reparatie a vehiculului are un numar unic.
(4) Documentul de introducere in reparatie a vehiculului este un formular care poate fi emis direct din sistemul informatic propriu ori poate fi tiparit, fiecare formular regasindu-se in doua exemplare, un exemplar original si o copie. Formularul va contine in mod obligatoriu cel putin informatiile cuprinse in modelul prezentat in anexa nr. 5.
(5) Originalul documentului de introducere in reparatie a vehiculului se inmaneaza solicitantului, iar o copie se va anexa dosarului de dauna.
(6) Documentele de introducere in reparatie a vehiculului se distribuie fie in format electronic, fie pe suport hartie, numai personalului desemnat in conditiile art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 213/2015, pe baza de semnatura.
(7) Daca documentele de introducere in reparatie a vehiculului au fost completate gresit, acestea se anuleaza prin bararea pe diagonala si inscrierea mentiunii „anulat”, pastrandu-se atat originalul, cat si copia. De asemenea, si in evidentele electronice se vor face modificarile care se impun in legatura cu numarul documentului si cu motivul anularii.
(8) Eliberarea documentului de introducere in reparatie a vehiculului nu constituie nota tehnica finala de constatare a daunelor si nici obligatie de plata. Aceasta reglementare se precizeaza in continutul tipizat al documentului. Acest document se elibereaza inclusiv in cazul in care se constata dauna totala si vehiculul nu se mai repara.

Art. 16. - Stabilirea si evaluarea despagubirilor se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) evaluarea despagubirilor se efectueaza de catre Fond, direct sau prin mandatarii acestuia, in baza documentelor existente la dosarul de dauna si in conformitate cu prevederile legii si ale conditiilor de asigurare;
b) daca din analizarea dosarului de dauna rezulta necesitatea completarii acestuia cu documente suplimentare, Fondul transmite o solicitare scrisa petentului in acest sens;
c) dupa analizarea si instrumentarea dosarului de dauna, directia tehnica de specialitate intocmeste referatul de plata a despagubirii care va fi analizat de catre celelalte directii de specialitate din cadrul Fondului in vederea avizarii, conform prevederilor legale;
d) dupa avizarea dosarului de dauna de catre directiile de specialitate din cadrul Fondului, acesta se inainteaza comisiei speciale constituite conform Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, republicata, cu modificarile ulterioare. Comisia speciala desemnata de catre Fond este constituita din proprii specialisti, cu urmatoarea componenta: 2 membri din partea conducerii, dintre care unul are calitatea de presedinte al comisiei; conducatorul directiei economice sau inlocuitorul legal al acestuia, dupa caz; 2 reprezentanti ai directiei tehnice cu experienta in materie de lichidare de daune; 2 reprezentanti ai directiei juridice cu experienta de cel putin 3 ani in domeniul juridic.

CAPITOLUL IV
Procedura si conditiile de efectuare a platilor din disponibilitatile Fondului. Modalitati de recuperare a sumelor platite de la Fond

Art. 17. - (1) Dupa data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii de faliment, pronuntate impotriva unei societati de asigurare aflate in stare de insolventa, Fondul este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale, in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, in conditiile Legii nr. 213/2015, completata cu prevederile Legii nr. 503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si ale prezentei norme.
(2) Fondul va publica pe site-ul acestuia informatii referitoare la demersurile necesare pentru obtinerea de la Fond, de catre creditorii de asigurari, a despagubirilor/indemnizatiilor.
(3) Informatiile ce se publica pe site-ul Fondului vor cuprinde urmatoarele date: date generale referitoare la Fond, cadrul legal aplicabil, conditiile si modalitatile de efectuare a platilor, date referitoare la documentele, conditiile si formalitatile ce trebuie indeplinite pentru incasarea despagubirii/indemnizatiei.

Art. 18. - (1) Dupa data publicarii deciziei privind inchiderea procedurii de redresare financiara si constatarea indiciilor starii de insolventa a asiguratorului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in termenul prevazut de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, Fondul va prelua de la asigurator evidenta contractelor de asigurare in vigoare la data inchiderii procedurii de redresare financiara, evidenta completa a dosarelor de dauna, precum si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestor contracte si dosare.
(2) Asiguratorul are obligatia de a preda evidentele prevazute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, in termenul prevazut de lege, atat in format letric, cat si electronic/digital sau in alte forme in care acestea se regasesc in arhiva asiguratorului. Evidentele includ toate contractele de asigurare in vigoare, dosarele de dauna, bazele de date, registrele, corespondenta, orice document referitor la dosare/contracte in vigoare, precum si orice alte evidente detinute de asigurator in legatura cu acestea.
(3) Raspunderea asupra datelor inscrise in evidentele preluate de Fond revine membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere/conducerii executive/directoratului asiguratorului, dupa caz, care vor declara prin procesul-verbal incheiat mentionat la alin. (4) ca evidentele mentionate la alin. (1) sunt reale, complete si corecte in masura necesara pentru o administrare si gestionare corespunzatoare a acestora de catre Fond.
(4) Preluarea de catre Fond a evidentelor mentionate la alin. (1) se face pe baza unui proces-verbal incheiat cu reprezentantii legali ai asiguratorului.
(5) Fondul verifica datele prezentate in evidentele preluate, inclusiv corelatiile dintre aceste date, dosarele de dauna si contractele de asigurare in vigoare. Eventualele erori vor fi aduse la cunostinta asiguratorului si lichidatorului judiciar, dupa desemnarea acestuia.
(6) In urma analizarii de catre directiile de specialitate ale Fondului a evidentelor preluate se va publica pe site-ul Fondului lista potentialilor creditori de asigurari care pot beneficia de despagubiri/indemnizatii din disponibilitatile Fondului dupa aprobarea acesteia de catre comisia speciala constituita conform legii.

Art. 19. - (1) Dupa data publicarii deciziei privind inchiderea procedurii de redresare financiara si constatarea indiciilor starii de insolventa a asiguratorului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in termenul legal, Fondul va desemna comisia speciala, a carei componenta este stabilita conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Comisia speciala isi va exercita atributiile prevazute de lege dupa publicarea deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara de inchidere a procedurii de redresare financiara a asiguratorului, pentru a asigura plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment.

Art. 20. - (1) Pentru incasarea de la Fond a indemnizatiilor/despagubirilor, orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva societatii de asigurare trebuie sa completeze o cerere de plata motivata in acest sens, conform modelului prevazut in anexa nr. 6. Cererea de plata se poate depune incepand cu data publicarii deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara de inchidere a procedurii de redresare financiara, in conditiile art. 22 din Legea nr. 503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, si in maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de faliment. Pentru creantele de asigurari nascute ulterior ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment, cererea de plata poate fi depusa in maximum 90 de zile de la data nasterii dreptului de creanta al creditorului de asigurari. Cererea de plata se adreseaza Fondului si se depune la sediul acestuia, direct sau prin posta, cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, prin posta electronica ori prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Cererea de plata se poate depune si la mandatarii desemnati de catre Fond in acest scop. La cererea de plata se anexeaza, in copie legalizata, actele/inscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creante de asigurari. In cazul imposibilitatii de prezentare a actelor/inscrisurilor doveditoare in copie legalizata, petentul poate sa prezinte copii ale acestora sau poate depune o declaratie pe propria raspundere, in sensul sustinerii acestor documente justificative. Declaratia pe propria raspundere data de petent in sustinerea documentelor justificative este prevazuta in anexa nr. 7. In cuprinsul cererii de plata se va preciza motivul imposibilitatii de depunere a inscrisurilor justificative.
(2) In cuprinsul cererii de plata, petentul declara pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal, daca suma pretinsa de la Fond a fost incasata in cadrul procedurii de faliment si/sau in urma exercitarii altor actiuni de recuperare a sumelor cuvenite, indreptate impotriva asiguratorului debitor fata de care s-a stabilit starea de insolventa.
(3) Pe masura inregistrarii si analizarii cererilor de plata ale petentilor si a documentatiei justificative aferente, Fondul intocmeste listele creditorilor de asigurari ale caror creante certe, lichide si exigibile urmeaza a fi platite din disponibilitatile sale. Listele creditorilor de asigurari se intocmesc dupa verificarea si avizarea dosarelor de dauna de catre directiile de specialitate ale Fondului. Listele creditorilor de asigurari impreuna cu o nota privind propunerea de aprobare, intocmita si semnata de catre conducatorul directiei tehnice de specialitate a Fondului, se transmit comisiei speciale. In vederea aprobarii listelor, comisia speciala poate verifica, prin sondaj, dosarele de dauna si creantele de asigurari cuprinse in acestea si, in toate cazurile in care considera ca este necesar, poate dispune reverificarea respectivelor dosare si/sau creante de asigurari.
(4) Dupa aprobarea acestor liste de catre comisia speciala, se efectueaza platile indemnizatiilor/despagubirilor catre creditorii de asigurari, cu respectarea prevederilor legale.
(5) De la data publicarii deciziei de inchidere a procedurii de redresare financiara si pana la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii de faliment impotriva asiguratorului, comisia speciala poate aproba despagubirile/indemnizatiile creditorilor de asigurari, urmand ca plata acestora sa se faca dupa ramanerea definitiva a hotararii mentionate.

Art. 21. - (1) Fondul asigura plata despagubirilor/indemnizatiilor catre creditorii de asigurari ai asiguratorilor aflati in faliment, in limitele plafonului de garantare si in conditiile prevazute de Legea nr. 213/2015 si de prezenta norma.
(2) In vederea efectuarii platii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, Fondul procedeaza la verificarea documentelor justificative anexate de petent in sustinerea cererii de plata, a dosarelor de dauna si a evidentelor preluate de la asigurator, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 22. - (1) Indemnizatiile/Despagubirile se platesc creditorilor de asigurari, persoane fizice si/sau juridice, potrivit conditiilor prevazute in contractele de asigurare incheiate cu societatea de asigurare in faliment, in conformitate cu prevederile prezentei norme.
(2) Creditorii de asigurari prevazuti la alin. (1) sunt, dupa caz:
a) persoana asigurata (asiguratul) - persoana fizica sau juridica aflata in raporturi juridice cu asiguratorul debitor prin incheierea contractului de asigurare, putand avea si calitatea de parte contractanta;
b) beneficiarul asigurarii - terta persoana careia, in baza legii sau a contractului de asigurare, societatea de asigurare debitoare urmeaza sa ii achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat;
c) persoana pagubita (in cazul asigurarii de raspundere civila) - persoana indreptatita sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila.

Art. 23. - (1) Creditorii de asigurari prevazuti la art. 22 alin. (2) isi pot recupera creantele de asigurari din disponibilitatile Fondului, in conformitate cu prevederile legale si ale prezentei norme.
(2) Plata despagubirilor/indemnizatiilor se efectueaza creditorilor de asigurari astfel cum acestia sunt definiti la art. 22 alin. (2).
(3) Platile catre o alta persoana decat creditorul de asigurari pot fi efectuate, dupa cum urmeaza:
a) mostenitorului legal sau legatarului de orice tip, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar;
b) mostenitorului legal sau legatarului de orice tip, desemnat prin procura speciala autentica sa ii reprezinte pe ceilalti mostenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar;
c) parintelui pentru copilul sau minor in varsta de pana la 14 ani, pe baza actului de identitate al parintelui si a certificatului de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani; copiii cu varste intre 14-18 ani pot ridica personal compensatiile, cu incuviintarea prealabila scrisa a parintilor sau a tutorelui;
d) tutorelui sau curatorului, pentru titularii carora li s-a instituit tutela sau curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a curatelei;
e) mandatarului titularului, pe baza de procura speciala autentica pentru incasarea despagubirii/indemnizatiei; creditorii de asigurari, persoane fizice/juridice cu domiciliul sau resedinta/sediul in strainatate, pot mandata o persoana fizica/juridica pentru incasarea despagubirii/indemnizatiei de la Fond, pe baza unei procuri eliberate conform legislatiei statului in care se elibereaza aceasta. In acest caz, mandatarul va prezenta procura si traducerea legalizata de catre un notar public roman;
f) in alte situatii, conform contractelor incheiate intre parti si prevederilor legale in vigoare.
(4) Pentru identificarea persoanei juridice indreptatite la despagubire/indemnizatie, aceasta va adresa o cerere de plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 6, la care va atasa urmatoarele documente:
a) copie legalizata a extrasului de registru actualizat eliberat de catre oficiul registrului comertului si a certificatului de inregistrare emis de catre oficiul registrului comertului ori a certificatului emis de Registrul asociatiilor/fundatiilor sau orice act de inregistrare la autoritatile afiliate, dupa caz, din care sa rezulte datele de identificare a societatii: denumirea, adresa, codul de identificare fiscala/codul unic de identificare, persoanele imputernicite sa angajeze societatea, eventualele divizari, fuziuni, stari de dizolvare sau de lichidare judiciara, de faliment etc.;
b) copie legalizata a actului de numire a noului reprezentant al societatii, in cazul in care acesta este administratorul judiciar, lichidatorul sau lichidatorul judiciar;
c) copie a actului de identitate al persoanei care inainteaza cererea;
d) alte documente in dovedirea calitatii.

Art. 24. - (1) Plata se face in moneda nationala-leu, iar, in cazul creantelor in valuta, plata se va efectua la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua efectuarii platii.
(2) Indemnizatiile/Despagubirile cuvenite creditorilor de asigurari se pot plati de la Fond prin posta si/sau prin orice alte institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv online. In vederea efectuarii platii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, Fondul poate sa incheie conventii/contracte de prestari de servicii cu oricare dintre aceste institutii.
(3) Daca disponibilitatile Fondului nu sunt suficiente pentru efectuarea platilor de indemnizatii/despagubiri cuvenite creditorilor de asigurari, plata acestora se va efectua pe masura alimentarii Fondului cu resursele financiare prevazute de lege. Autoritatea de Supraveghere Financiara poate majora oricand cuantumul cotei procentuale pana la limita prevazuta la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/2015.

Art. 25. - (1) Conform prevederilor art. 266 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, creditorii de asigurari care au incasat indemnizatiile/despagubirile cuvenite de la Fond nu au dreptul sa solicite incasarea creantelor de asigurari in cadrul procedurii falimentului societatii de asigurare debitoare decat pentru sumele care depasesc plafonul de garantare prevazut de lege.
(2) Toate despagubirile/indemnizatiile platite din disponibilitatile Fondului, impreuna cu dovada platii acestora, se inregistreaza cu titlu de creante de asigurari la dosarul de faliment inregistrat pe rolul instantei judecatoresti competente. Recuperarea creantelor Fondului se face prin valorificarea bunurilor si/sau a drepturilor si veniturilor societatii de asigurare debitoare, in conditiile Legii nr. 213/2015, ale Legii nr. 85/2014 si ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Creantele Fondului reprezinta creante de asigurari conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 213/2015 si art. 267 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 si se achita cu prioritate fata de alte creante, imediat dupa achitarea sumelor prevazute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014. Reprezinta creante de asigurari ale Fondului si sumele avansate de acesta prestatorilor de servicii pentru instrumentarea si lichidarea dosarelor de dauna, conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 213/2015.
(3) Fondul este indreptatit sa inregistreze la masa credala, in tot cursul procedurii de faliment, orice sume achitate creditorilor de asigurari, precum si orice dobanzi si/sau cheltuieli efectuate din disponibilitatile Fondului cu titlu de creante de asigurari, conform art. 18 din Legea nr. 213/2015.
(4) Creditorul de asigurari poate urma si procedura de faliment a asiguratorului prevazuta de Legea nr. 85/2014 in vederea recuperarii creantei sale din activele asiguratorului aflat in procedura de faliment, inclusiv pentru suma cuvenita care depaseste plafonul de garantare prevazut de lege, prin inscrierea creantei sale la masa credala. Daca petentul a urmat procedura de faliment a asiguratorului anterior solicitarii adresate Fondului, in cuprinsul cererii de plata va preciza suma solicitata la masa credala. In situatia in care, la momentul depunerii cererii de plata la Fond, petentului i se distribuise o suma in cadrul procedurii de faliment, acesta va preciza in cuprinsul cererii de plata cuantumul sumei incasate. Daca, ulterior depunerii cererii de plata la Fond, petentul se inscrie la masa credala a asiguratorului in faliment, acesta va notifica Fondul.
(5) Fondul poate proceda la compensarea creantelor sale cu cele ale societatii de asigurare debitoare cu avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara si cu aprobarea judecatorului-sindic, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014. Fondul poate adjudeca in contul creantei sale constituite din sumele prevazute la alin. (3), in calitate de creditor privilegiat, activele societatii de asigurare debitoare, in conditiile prevazute la art. 850 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata.
(6) Fondul este indreptatit sa solicite autoritatilor competente stabilirea raspunderii civile sau penale fata de persoanele care au incasat sume necuvenite de la Fond, precum si sa recupereze aceste sume, fiind abilitat sa exercite actiunile si/sau modalitatile prevazute de lege in acest sens.

CAPITOLUL V
Dispozitii specifice procedurii de faliment a societatii de asigurare

Art. 26. - Potrivit art. 17 din Legea nr. 213/2015, creditorul de asigurari se poate inscrie la masa credala a asiguratorului in faliment, in vederea recuperarii creantei sale din activele asiguratorului aflat in faliment, inclusiv pentru suma cuvenita care depaseste plafonul de garantare prevazut de lege.

Art. 27. - (1) In conformitate cu art. 258 lit. a) si art. 260 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar desemnat in dosarul de faliment va transmite Fondului un raport amanuntit asupra situatiei bunurilor/veniturilor societatii de asigurare debitoare si asupra stadiului procedurii de lichidare.
(2) Raportul lichidatorului judiciar, prevazut la alin. (1), va cuprinde si urmatoarele:
a) situatia creantelor de asigurari inregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu precizarea numelui/denumirii creditorilor de asigurari, a cuantumului creantelor admise si inregistrate la masa credala a asiguratorului, precum si a ordinii de prioritate/a privilegiului/a garantiei legale de care se bucura aceste creante; b) situatia creantelor de asigurari inregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu precizarea creditorilor de asigurari ale caror creante nu au fost admise de lichidatorul judiciar in cuantumul solicitat de acestia ori, dupa caz, ale caror creante au fost respinse la plata. Prevederile lit. a) referitoare la elementele privind creditorii si creantele de asigurari se aplica in mod corespunzator; c) situatia creantelor de asigurari aferente dosarelor de dauna existente in evidentele societatii de asigurare debitoare, aprobate la plata de catre aceasta, dar neinregistrate la dosarul de faliment in conditiile Legii nr. 85/2014; d) situatia creantelor de asigurari aferente dosarelor de dauna existente in evidentele societatii de asigurare debitoare, neaprobate la plata de catre aceasta si neinregistrate la dosarul de faliment in conditiile Legii nr. 85/2014; e) situatia creantelor de asigurari care au facut/fac obiectul unor operatiuni de compensare ori al unor concordate sau, dupa caz, al unor litigii aflate spre solutionare pe rolul instantelor judecatoresti competente la data intocmirii raportului; lichidatorul judiciar va preciza elementele de identificare a creditorilor de asigurari si a creantelor acestora, corespunzator prevederilor lit. a); f) propunerile lichidatorului judiciar privind modalitatile concrete de lichidare a bunurilor si/sau a drepturilor din patrimoniul societatii de asigurare debitoare, prevazute la art. 258 lit. q) din Legea nr. 85/2014, precum si/sau masurile intreprinse de acesta
(3) Odata cu transmiterea raportului intocmit conform alin. (1) si (2), lichidatorul judiciar pune la dispozitie Fondului dosarele de dauna si toate inscrisurile/documentatiile aferente inregistrate in evidentele sale, precum si, dupa caz, un exemplar al tabelului definitiv al creantelor intocmit in cadrul procedurii de faliment.
(4) Sumele platite de Fond catre creditorii de asigurari beneficiaza de ordinea de prioritate prevazuta la art. 267 din Legea nr. 85/2014 si se indestuleaza din sumele existente in conturile de lichidare, obtinute din valorificarea drepturilor si/sau a bunurilor societatii de asigurare debitoare.

Art. 28. - In urma inregistrarii raportului si a situatiilor transmise de lichidatorul judiciar, intocmite conform art. 27, Fondul verifica dosarele de dauna si inscrisurile/documentatiile aferente acestora, in vederea intocmirii/refacerii listelor creditorilor de asigurari.

Art. 29. - Titlul executoriu care constata creante de asigurari nevalorificat in cadrul procedurii de faliment sau in cadrul altor proceduri de executare silita prevazute de lege se transmite Fondului, in vederea verificarii lui si, dupa caz, a valorificarii acestuia, prin plata sumelor cuvenite de la Fond, in conditiile prezentei norme si ale prevederilor legale incidente.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 30. - Verificarea modului de constituire de catre asiguratori a contributiei datorate Fondului si de virare la termen a acesteia, precum si verificarea datelor cuprinse in raportarile lunare se fac de organele de specialitate ale Autoritatii de Supraveghere Financiara, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 213/2015, precum si ale normelor date in aplicarea acestor acte normative.

Art. 31. - In cazul constatarii existentei unor indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni, Fondul sesizeaza organele competente.

Art. 32. - Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta norma.

Art. 33. - Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii acesteia.

Art. 34. - La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind Fondul de garantare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 28 iulie 2009.

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,
Misu Negritoiu

Bucuresti, 31 august 2015.
Nr. 16.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Norma ASF nr. 16/2015 privind fondul de garantare a asiguratilor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016