Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Facilitati fiscale instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 6 din 2019. ANULAREA unor obligatii accesorii

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Irina Dumitrescu la 06 Sep. 2019 Exclusiv
Tags: og 6/2019, facilitati fiscale, obligatii accesorii

In Monitorul Oficial nr. 648 din 05 august 2019 a fost publicata O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.

Ordonanta instituie urmatoarele facilitati fiscale:
    • masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.
    • anularea unor obligatii accesorii
    I. Instituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice si a unitatilor administrativ-teritoriale, aflati in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa, isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 in cuantum mai mare sau egal cu un milion lei si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala ca urmare a notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, precum si obligatiile bugetare accesorii.

In acest sens, prin obligatii bugetare, se intelege obligatia de plata a oricarei sume care se cuvine bugetului general consolidat individualizata in titluri executorii emise potrivit legii, existente in evidenta organului fiscal central, in vederea recuperarii. Prin obligatii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 se inteleg si obligatiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 ianuarie 2019 aferente perioadelor fiscale de pana la 31 decembrie 2018.
Restructurarea obligatiilor bugetare se aplica si pentru obligatiile bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 1 ianuarie 2019 pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

NU formeaza obiect al restructurarii urmatoarele obligatii bugetare:

a) obligatiile bugetare care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala ca urmare a notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, intra sub incidenta prevederilor privind stingerea creantelor prin compesare, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;

b) obligatiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. in cazul in care suspendarea executarii actului administrativ inceteaza dupa data aprobarii planului de restructurare si comunicarea deciziei de inlesnire la plata, debitorul poate solicita includerea in inlesnirea la plata a obligatiilor bugetare ce au facut obiectul suspendarii sau luarea altor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare. in acest scop, organul fiscal competent comunica debitorului o instiintare de plata privind obligatiile bugetare individualizate in acte administrative pentru care a incetat suspendarea executarii, precum si deciziile referitoare la obligatiile accesorii aferente.
Debitorii pot renunta la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurarii obligatiilor bugetare. in acest caz, debitorii trebuie sa depuna o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal odata cu notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare.

c) obligatiile bugetare principale si accesorii reprezentand ajutor de stat de recuperat.

Concret, masurile de restructurare a obligatiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt urmatoarele:

a) inlesniri la plata obligatiilor bugetare constand in plata esalonata a obligatiilor bugetare principale, precum si amanarea la plata a accesoriilor si/sau a unei cote din obligatiile bugetare principale, in vederea anularii potrivit art. 18.

b) conversia in actiuni a obligatiilor bugetare principale, in conditiile reglementate la art. 264 din Codul de procedura fiscala;

c) stingerea obligatiilor bugetare principale prin darea in plata a unor bunuri imobile ale debitorului, potrivit dispozitiilor art. 263 din Codul de procedura fiscala;

d) anularea unor obligatii bugetare principale potrivit art. 18 din OG 6/2019.

Masura de anulare a unor obligatii bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligatiilor bugetare principale, in conditiile OG 6/2019, si nu poate avea ca obiect obligatii bugetare principale si accesorii reprezentand ajutor de stat de recuperat.
Restructurarea obligatiilor bugetare poate fi constituita din una sau mai multe masuri, din care una dintre masuri trebuie sa fie reprezentata de inlesnirile la plata obligatiilor bugetare. 

Pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, debitorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa nu indeplineasca conditiile pentru a beneficia de esalonarea la plata reglementata de Codul de procedura fiscala;

b) sa prezinte un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent, intocmite de un expert independent;

c) sa nu se afle in procedura insolventei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006*), cu modificarile si completarile ulterioare;

d) sa nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale in vigoare;

e) sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Aceasta conditie trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

f) sa indeplineasca testul creditorului privat prudent. Testul creditorului privat prudent reprezinta o analiza de sine statatoare, efectuata pe baza premiselor avute in vedere in cadrul planului de restructurare a debitorului, din care sa rezulte ca statul se comporta similar unui creditor privat, suficient de prudent si diligent, care ar obtine un grad mai mare de recuperare a creantelor in varianta restructurarii comparata atat cu varianta executarii silite, cat si cu varianta deschiderii procedurii falimentului.

Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare  are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa pana la data de 30 septembrie 2019, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent.

In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii, organul fiscal competent elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica debitorului. 

Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante cu privire la obligatiile bugetare ce pot forma obiect al restructurarii.

Solicitarea restructurarii obligatiilor bugetare 

Debitorul depune la organul fiscal competent solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare, impreuna cu planul de restructurare si testul creditorului privat prudent.

Solicitarea de restructurare se poate depune in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a OG 6/2019, sub sanctiunea decaderii.

Pentru debitorii care la data intrarii in vigoare a ordonantei se afla intr-o procedura de cercetare sau investigatie a Comisiei Europene din punctul de vedere al compatibilitatii cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, termenul de 6 luni incepe sa curga de la data agrearii
modului de acordare a facilitatii fiscale de catre Comisia Europeana.

Solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare se solutioneaza de organul fiscal competent in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.

In Capitolul I al ordonantei sunt reglementate masuri pentru buna desfasurare a procesului de restructurare a obligatiilor bugetare: continutul planului de restructurare, modul de solutionare a cererii de restructurare a obligatiilor bugetare, regimul de monitorizare si supraveghere a debitorului, conditii pe perioada de derulare a planului de restructurare, modificarea planului de restructurare, esecul planului de restructurare, mentinerea inlesnirii la plata, suspendarea executarii silite, finalizarea planului de restructurare s.a.
Procedura de aplicare a acestor prevederi urmeaza a se aproba in termen de maximum 15 zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei.
 

    II. Anularea unor obligatii accesorii

Aceasta facilitate se aplica pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligatii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei insa pot beneficia de aceste prevederi si debitorii - persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, unitati administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-terrtoriale ale municipiului Bucuresti ori institutiile publice - care au obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

Citeste si:

Oficial! Facilitati fiscale pentru persoanele fizice si juridice: Se sterg penalizarile si dobanzile pentru obligatiile platite pana la 30 noiembrie 2019!

In vederea aplicarii acestei facilitati sunt  considerate obligatii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:
-  obligatii bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv;
-  diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala;
-  alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Nu sunt considerate obligatii de plata restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:
a) obligatiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
b) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv si obligatiile de plata care, la aceasta data, se afla in oricare dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b) de mai sus, iar ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de 13 decembrie 2019 inclusiv, inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteaza suspendarea executarii actului administrativ fiscal.

Pentru obligatiile prevazute la lit. b), debitorii pot renunta la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor. in acest caz, debitorii trebuie sa depuna o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Conditii pentru anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) toate obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal central;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a conditiilor prevazute la lit. a)-c), dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

In cazul dobanzilor, penalitatilor si accesoriilor aferente diferentelor de obligatii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, inclusiv in cazul corectarii erorilor din deconturile de taxa pe valoarea adaugata efectuate potrivit reglementarilor legale in vigoare, pentru anulare, pe langa conditiile de la lit. b)-d) trebuiesc indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
-  declaratia rectificativa este depusa incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
-  toate obligatiile bugetare principale individualizate in declaratia rectificativa se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la 15 decembrie 2019 inclusiv;

In situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza a incepe dupa intrarea in vigoare a OG 6/2019, in scopul acordarii acestei anulari organele fiscale iau in considerare declaratiile rectificative depuse de debitori in cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a OG 6/2019.

Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a OG 6/2019 se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) toate diferentele de obligatii bugetare principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana la termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sanctiunea decaderii.

Pentru anularea accesoriilor contribuabilii trebuie sa depuna cererea de anulare, la termenele mai sus mentionate, dupa caz. 

Debitorii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor bugetare accesorii potrivit OG 6/2019 pot notifica organul fiscal competent cu privire la intentia lor, pana cel mai tarziu la data depunerii cererii de anulare.

Dupa primirea notificarii organul fiscal competent verifica daca debitorul si-a indeplinit obligatiile declarative potrivit vectorului fiscal pana la respectiva data, efectueaza stingerile, compensarile si orice alte operatiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale, il indruma pe contribuabil in cazul in care se constata ca nu si-a indeplinit obligatiile declarative, elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica debitorului. Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante cu privire la obligatiile bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale sau a celor care pot fi anulate.

Pentru debitorii care au notificat organul fiscal:
a) dobanzile, penalitatile si toate accesoriile, care pot face obiectul anularii, se amana la piata in vederea anularii. in acest caz, organul fiscal emite decizie de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor;
b) procedura de executare silita nu incepe sau se suspenda, dupa caz, pentru obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a);
c) obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a) nu se sting pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal, dobanzile, penalitatile si toate accesoriile care pot fi anulate potrivit OG 6/2019 si care au fost achitate se restituie potrivit Codului de procedura fiscala.

Atentie! Notificarea nu tine loc de cerere de anulare. Chiar daca au notificat organul fiscal cu privire la faptul ca intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor bugetare accesorii potrivit OG 6/2019 contribuabilii au obligatia sa depuna cererea de anulare a obligatiilor accesorii.

Cererea de anulare a accesoriilor se solutioneaza prin decizie de anulare a accesoriilor sau, dupa caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

OG 6/2019 reglementeaza distinct efectele cu privire la popririle instituite de organul fiscal central, anularea accesoriilor in cazul debitorilor care beneficiaza de esalonare la plata, anularea accesoriilor in cazul debitorilor care au cereri de rambursare.
Procedura de aplicare a acestor prevederi urmeaza a fi aprobata in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a OG 6/2019.
Irina Dumitrescu de Irina Dumitrescu
Economist Experienta: - 7 ani de activitate in domeniul contabilitatii de gestiune si financiara in cadrul unei companii multinationale Expert contabil, CECCAR BUCURESTI

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Facilitati fiscale instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 6 din 2019. ANULAREA unor obligatii accesorii":
Rating:

Nota: 3.79 din 5 din 7 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016