Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Anulare accesorii conform OUG nr. 69/2020. Posibilitatea de acordare a amnistiei fiscale in cazul unei inspectii fiscale in curs

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 20 Aug. 2020 Exclusiv
Tags: oug 69/2020, anulare accesorii, amnistie fiscala

Va rog sa ne indicati daca, in opinia dvs., ne incadram cu urmatoarea situatie: sa beneficiem de aministia fiscala aprobata prin ordonanta 69/2020 privind debitele restante la 31 martie in baza deciziei de impunere emise in cadrul unei inspectii fiscale.

Societatea a avut in 2019 o inspectie fiscala pe impozit pe profit si TVA pentru anii 01.01.2013-30.04.2019, incheiata cu RIF (raport de inspectie fiscala) cu sume impuse (din oficiu, datorita neprezentarii actelor contabile) in baza deciziei de impunere din data de 19/12/2019. In data de 22.01.2020 se depune contestatie de catre contribuabil a RIF-ului din 2019, care este solutionata pe data de 18.05.2020 prin decizia de solutionare a contestatiei, in favoarea contribuabilului, care decide desfiintarea deciziei de impunere emisa pe 19.12.2019, urmand refacerea inspectiei fiscale de catre o alta echipa de inspectori. 
 
Societatea de transport primeste avizul de inspectie fiscala de refacere in data de 05.06.2020, cand deja ordonanta 69/2020 privind aministia fiscala a fost aprobata pe 14 mai 2020. Mentionez ca inspectia fiscala a fost suspendata in perioada 09.07.2020-10.08.2020, a fost reluata pe 11.08.2020, iar RIF-ul va fi emis la inceputul lunii septembrie si va fi insotit de decizie de impunere pe impozit pe profit pentru perioada 01.2013-12.2018. 
 
Intrebarea noastra este, dat fiind detaliile de mai sus, ne incadram sa beneficiem de amnistia fiscala, avand in vedere ca intr-o anumita forma, eram la data de 14 mai 2020 cu o inspectie in curs de derulare? Va rog sa ne furnizati textul legislativ in baza careia urmeaza sa va exprimati opinia fiscala. Multumesc frumos.
 
Raspunsul consultantului fiscal Otilia Roman:
 
Baza legala:
 
1) OUG nr. 69/2020 – extras:
 
Capitolul II: Anularea unor obligatii accesorii
 
Art. VIII: Sfera de aplicare
 
(1)Prezentul capitol se aplica pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, unitati administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutii publice.
 
(2)In sensul prezentului capitol, prin obligatii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se intelege:
b)diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si diferentele de obligatii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisa si comunicata pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a unei inspectii fiscale sau a verificarii situatiei fiscale personale;
c)obligatiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisa din oficiu de organul fiscal sau prin declaratie de impunere depusa cu intarziere de catre contribuabil, in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d)alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile bugetare principale stabilite de alte organe decat organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
 
(3)Nu sunt considerate obligatii de plata restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:
a)obligatiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;
b)obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.
 
(4)Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv si obligatiile de plata care, la aceasta data, se afla in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteaza suspendarea executarii actului administrativ fiscal.
 
(5)Pentru obligatiile prevazute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunta la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor. in acest caz, debitorii trebuie sa depuna o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
 
(6)Accesoriile aferente unor obligatii bugetare principale reprezentand ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene nu se amana la plata si nu se anuleaza, daca institutia sau autoritatea publica care a transmis organului fiscal titlul executoriu in vederea recuperarii trebuie sa vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii.
 
(7)Prevederile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator de catre:
a)organele vamale pentru creantele vamale. in acest sens, decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal este asimilata deciziei de impunere emise de catre organele de inspectie fiscala;
b)organele fiscale centrale pentru obligatiile bugetare stabilite de catre organele de inspectie economico-financiara, prin dispozitii obligatorii si procese-verbale.
 
Art. XII: Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate in decizii de impunere
 
(1)Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a)toate diferentele de obligatii bugetare principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din aceeasi lege;
b)cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sanctiunea decaderii.
 
(2)In sensul prezentului capitol, prin inspectie fiscala sau verificare a situatiei fiscale personale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se intelege acea inspectie sau verificare pentru care NU s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
 
(3)Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza sa inceapa dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in scopul acordarii anularii prevazute la art. X, organele fiscale iau in considerare declaratiile rectificative depuse de debitori in cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
 
Art. XIII: Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante
 
(1)Debitorii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal central cu privire la intentia lor, pana cel mai tarziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevazuta la art. IX lit. d).
 
(2)Dupa primirea notificarii prevazute la alin. (1), organul fiscal central verifica daca debitorul si-a indeplinit obligatiile declarative potrivit vectorului fiscal pana la data depunerii notificarii, efectueaza stingerile, compensarile si orice alte operatiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale potrivit art. IX-XII. in cazul in care se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal il indruma potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(3)In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii, organul fiscal central elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica debitorului.
 
(4)Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante cu privire la obligatiile bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. IX-XII.
 
(5)Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):
a)dobanzile, penalitatile si toate accesoriile, care pot face obiectul anularii, se amana la plata in vederea anularii. in acest caz, organul fiscal central emite decizie de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor;
b)procedura de executare silita nu incepe sau se suspenda, dupa caz, pentru obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a);
c)obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a) nu se sting pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
 
(6)Prevederile alin. (5) sunt aplicabile si pe perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de anulare a accesoriilor si data emiterii deciziei de solutionare a cererii potrivit art. XV alin. (1).
 
(7)Decizia de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor isi pierde valabilitatea in oricare dintre urmatoarele situatii:
a)la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz;
b)la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
 
(8)Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), dobanzile, penalitatile si toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului capitol si care au fost stinse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. XXII: Acte normative de aplicare
 
(1)Procedura de aplicare a prezentului capitol se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cazul obligatiilor bugetare administrate de catre organul fiscal central, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.”
(Aplicare prin Ordinul 2100/2020 – nota noastra).
 
2) PROCEDURA din 8 iulie 2020 de anulare a obligatiilor de plata accesorii – aprobate prin Ordinul 2100/2020 – extras:
 
“Art. 1: Sfera de aplicare
 
(1)Prezenta procedura se aplica obligatiilor bugetare administrate de organul fiscal central, inclusiv organele vamale.
 
(2)Prin obligatii bugetare administrate de organul fiscal central se intelege obligatii fiscale principale reprezentand impozite, taxe, contributii sociale, drepturi vamale si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatii accesorii aferente acestora, stabilite prin:
a)declaratii fiscale;
b)decizii de impunere;
c)decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii;
 
(5)Debitorii ce pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta procedura sunt toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, unitati administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutii publice.
 
(6)In categoria debitorilor prevazuti la alin. (5) se includ si urmatorii debitori:
e)debitorii carora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligatii bugetare principale scadente pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unei inspectii fiscale sau a unei verificari a situatiei fiscale personale in derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicarii deciziei de impunere.
 
(7)Facilitatile fiscale prevazute la art. 2 alin. (1) se acorda de catre organul fiscal central.
 
Art. 2: Obiectul facilitatilor fiscale
 
(1)Organul fiscal central sau, dupa caz, autoritatile/institutiile prevazute la art. 1 alin. (8) acorda urmatoarele facilitati fiscale:
a)amanarea la plata a obligatiilor de plata accesorii ramase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscala, pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, in cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifica organul fiscal conform art. XIII alin. (1) din ordonanta de urgenta;
b)anularea obligatiilor de plata accesorii.
 
(4)Obligatiile de plata accesorii prevazute la alin. (2) sunt aferente:
d)obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale in derulare la data de 14 mai 2020.
 
(8) In sensul prevederilor art. XII din ordonanta de urgenta, prin inspectii fiscale, precum si prin verificarea situatiei fiscale personale aflate in derulare la data de 14 mai 2020 se intelege acea inspectie sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere pana la aceasta data.
 
(9)Obligatiile de plata accesorii aferente diferentelor de obligatii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale incepute dupa data de 14 mai 2020 nu intra sub incidenta anularii, cu exceptia situatiei prevazute la art. XII alin. (3) din ordonanta de urgenta, potrivit caruia, in cazul in care debitorii au depus in cel mult 10 zile de la data de 14 mai 2020 declaratii rectificative pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, acestia pot beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit art. X din ordonanta de urgenta.”
 
3) Codul de procedura fiscala:
 
“Art. 278: Suspendarea executarii actului administrativ fiscal
 
(1)Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea actului administrativ fiscal.
 
Art. 279: Solutii asupra contestatiei
 
(1)Prin decizie contestatia poate fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa.
(2)In cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.
(4)Solutia de desfiintare este pusa in executare in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei in cazul contribuabililor mari si mijlocii si in termen de 30 zile in cazul celorlalti contribuabili, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a pronuntat solutia de desfiintare.
 
Asadar, din aceste prevederi legale, in special din paragrafele marcate de catre mine – elocvente, dupa parerea mea – si in baza celor precizate de dvs, pot spune urmatoarele:
 
    - OUG 69/2020 acorda ca facilitate, intre multe altele, si anularea unor accesorii aferente unor debite principale restante la 31 martie 2020, chiar individualizate printr-o decizie de impunere, ca urmare a unui control fiscal, “emisa si comunicata pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta”, respectiv pana in 14 mai 2020;
 
    - da, noi avem decizie de impunere comunicata in 19.12.2019;
 
    - dar, la aceasta decizie este depusa o contestatie, in 20.01.2020, care, intr-adevar, potrivit codului de procedura fiscala, nu suspenda executarea obligatiilor impuse prin decizie; deci, obligatiile ar fi de plata;
 
    - insa, in cazul de fata, avand in vedere ca decizia initiala de impunere, emisa de catre prima inspectie fiscala, a fost anulata, chiar si dupa data de 14 mai 2020, atunci si debitele principale au fost anulate, astfel incat acestea nu mai sunt restante la data de 31 martie 2020;
 
    - ce ar fi fost, de exemplu, ca, in data de 15 mai 2020, societatea sa fi depus notificarea de anulare a accesoriilor, potrivit OUG 69/2020, deoarece la aceasta data avea de plata debite si accesorii, conform primei decizii, chiar daca inca solutionarea contestatiei era in curs de realizare (am stabilit ca o contestatie la o decizie nu supenda executarea obligatiilor fiscale)?!; apoi, in data de 18.05.2020, este emisa decizia de solutionare a contestatiei, in favoarea noastra, deci debitele si accesoriile sunt anulate, deci, pentru 31.03.2020, nu avem debite restante; acest fapt inseamna ca de fapt, eventuala notificare depusa conform acestui exemplu nu-si mai are rostul, nu mai are obiect: ce sa se anuleze, daca nu mai exista obligatii si acceosirii?; probabil, ANAF ar fi emis o decizie potrivit careia nu exista sume care sa fie supuse facilitarii; asadar, potrivit acestui exemplu, la data de 18.05.2020, respectiv la data de 05.06.2020 (dupa data intrarii in vigoare a OUG 69/2020), societatea NU are debite restante la 31.03.2020, deci, nici accesorii;
 
   - dar, in cazul nostru, mai avem o inspectie fiscala, anuntata si inceputa DUPA data intrarii in vigoare a acestei ordonante (dupa data de 14 mai 2020), ceea ce inseamna ca, indiferent de momentul comunicarii deciziei de impunere rezultate din aceasta noua inspectie, in cazul in care rezulta debite de plata, pentru acestea NU se acorda facilitate pentru anularea accesoriilor.
 
   - ca urmare, in baza celor prezentate, consider ca societatea nu poate beneficia de aceste facilitati privind anularea accesoriilor aferente debitelor restante la 31.03.2020, individualizate printr-un RIF (decizie de impunere) intocmit / intocmita ca urmare a unei inspectii fiscale incepute si derulate dupa data de 14.05.2020.
Raspuns oferit de specialistii Portal Codul Fiscal. Afla AICI cum poti beneficia si tu de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Anulare accesorii conform OUG nr. 69/2020. Posibilitatea de acordare a amnistiei fiscale in cazul unei inspectii fiscale in curs":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016