Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social a fost republicata

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 06 Oct. 2015 Exclusiv
Tags: consiliul economic, legea 248/2013, mandatul

Regasiti mai jos Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, republicata in Monitorul Oficial nr. 740 din 2 octombrie 2015, republicata in Monitorul Oficial nr. 740/2015.In vigoare de la 27.07.2013

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1.

(1) Consiliul Economic si Social este organism consultativ al Parlamentului si al Guvernului Romaniei in domeniile de specialitate stabilite prin prezenta lege.

(2) Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului tripartit la nivel national dintre organizatiile patronale, organizatiile sindicale si reprezentanti ai asociatiilor si fundatiilor neguvernamentale ai societatii civile.

Art. 2.

(1) Consiliul Economic si Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative initiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputatilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultari se concretizeaza in avize la proiectele de acte normative.

(2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic si Social sunt:

a) politicile economice;

b) politicile financiare si fiscale;

c) relatiile de munca, protectia sociala, politicile salariale si egalitatea de sanse si de tratament;

d) agricultura, dezvoltare rurala, protectia mediului si dezvoltare durabila;

e) protectia consumatorului si concurenta loiala;

f) cooperatie, profesii liberale si activitati independente;

g) drepturi si libertati cetatenesti;

h) politicile in domeniul sanatatii;

i) politicile in domeniul educatiei, tineretului, cercetarii, culturii si sportului.

(3) Consiliul Economic si Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publica ori de organizatiile patronale sau sindicale reprezentative la nivel national, precum si de reprezentantii societatii civile asupra unor stari de fapt, evolutii ori evenimente economico-sociale de interes national.

(4) in situatiile prevazute la alin. (3), Consiliul Economic si Social emite puncte de vedere si recomandari pe care le comunica autoritatilor, institutiilor sau organizatiilor patronale, sindicale ori ale societatii civile cu atributii, competente sau interese in domeniu. in lipsa unui consens intre partile reprezentate in Consiliul Economic si Social, secretariatul tehnic va transmite, dupa caz, punctele de vedere sau recomandarile formulate de fiecare parte.

Art. 3.

(1) Consiliul Economic si Social are personalitate juridica.

(2) Sediul Consiliului Economic si Social este situat in municipiul Bucuresti.

Art. 4.

Consiliul Economic si Social se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului propriu de organizare si functionare.

 CAPITOLUL II Atributiile Consiliului Economic si Social
Art. 5.

Consiliul Economic si Social exercita urmatoarele atributii:

a) avizeaza proiectele de acte normative din domeniile de specialitate prevazute la art. 2 alin. (2), initiate de Guvern, precum si propunerile legislative ale deputatilor si senatorilor, invitand initiatorii la dezbaterea actelor normative;

b) elaboreaza, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie initiativa, analize si studii privind realitatile economice si sociale;

c) semnaleaza Guvernului sau Parlamentului aparitia unor fenomene economice si sociale care impun elaborarea unor noi acte normative.
Art. 6.

(1) Initiatorii pot participa la dezbaterea proiectului de act normativ, atat in comisiile permanente, cat si in Plenul Consiliului Economic si Social, la invitatia Consiliului Economic si Social.

(2) Avizul prevazut la art. 2 alin. (1), in situatia in care a fost emis in conditiile legii, sau punctele de vedere transmise conform prevederilor alin. (8) vor insoti in mod obligatoriu proiectul de act normativ, pana la adoptare.

(3) Avizele favorabile nu se motiveaza.

(4) Avizele cu observatii si propuneri vor cuprinde motivarea completa a fiecarei obiectii sau propuneri.

(5) Avizele nefavorabile vor cuprinde in mod obligatoriu motivarea acestora.

(6) Avizele se adopta prin votul plenului, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor Consiliului Economic si Social prezenti.

(7) In cazul in care nu se poate adopta un aviz in conditiile prevazute la alin. (3)-(6), se vor transmite initiatorului punctele de vedere ale partilor prevazute la art. 11 alin. (2), exprimate in Plenul Consiliului Economic si Social, sau, dupa caz, exprimate in conditiile art. 19.

(8) Avizul Consiliului Economic si Social sau punctele de vedere ale partilor se transmit in scris initiatorului actului normativ, sub semnatura presedintelui.
Art. 7.

(1) in indeplinirea atributiilor prevazute la art. 5, Consiliul Economic si Social are obligatia de a analiza proiectele de acte normative primite si de a transmite avizul sau in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii.

(2) Depasirea termenului prevazut la alin. (1) da dreptul initiatorului sa transmita proiectele de acte normative spre adoptare fara avizul Consiliului Economic si Social, cu mentionarea acestei situatii, conform prevederilor art. 5 lit. a).

Art. 8.

Consiliul Economic si Social stabileste relatii cu organisme si organizatii nationale si internationale din domeniile social si economic.
Art. 9.

Consiliul Economic si Social analizeaza si propune masuri pentru imbunatatirea modului de aplicare a acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, precum si a programelor de asistenta initiate de organismele internationale de specialitate, din domeniul propriu de activitate.


CAPITOLUL III Organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

SECTIUNEA 1 Structura Consiliului Economic si Social
Art. 10.

Functionarea Consiliului Economic si Social este asigurata de:

a) plen;

b) biroul executiv;

c) presedinte si vicepresedinti;

d) comisiile de specialitate permanente;

e) secretariat tehnic.

SECTIUNEA a 2-a Plenul Consiliului Economic si Social

Art. 11.

(1) Plenul Consiliului Economic si Social este constituit dintr-un numar de 45 de membri, incluzand presedintele si vicepresedintii.

(2) Desemnarea membrilor Plenului Consiliului Economic si Social se face dupa cum urmeaza:

a) 15 membri numiti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, constituind partea patronala;

b) 15 membri numiti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, constituind partea sindicala;

c) 15 membri, reprezentand structuri asociative ale societatii civile, numiti prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Reprezentantii societatii civile vor fi propusi, conform modelului Comitetului Economic si Social European, din urmatoarele structuri ale societatii civile: organizatii ale drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor femeilor, tineretului si copiilor; organizatii centre de resurse; organizatii din domeniul sanatatii si ale persoanelor cu dizabilitati; organizatii pentru servicii sociale si eradicarea saraciei; organizatii de mediu si probleme legate de mediul rural; asociatii academice, profesionale, pentru protectia consumatorului; organizatii ale economiei sociale; organizatii cooperatiste ale profesiunilor liberale; organizatii ale agricultorilor; organizatii ale pensionarilor; organizatiile comunitatilor locale si alte organizatii neguvernamentale cu activitati in domeniile de competenta ale Consiliului Economic si Social.

(3) Fiecare confederatie sindicala si patronala reprezentativa la nivel national are de drept cate un loc in Plenul Consiliului Economic si Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile atat pentru partea sindicala, cat si pentru partea patronala pana la concurenta numarului de 15 locuri se face prin consens, iar, in caz de dezacord, prin vot, in cadrul fiecarei parti, cu majoritate de trei patrimi din numarul total al confederatiilor.

(4) in lipsa unui loc vacant, o noua confederatie patronala, respectiv sindicala, recunoscuta ca reprezentativa la nivel national, va ocupa un loc vacantat de confederatia patronala, respectiv sindicala, care detine cele mai multe locuri, iar, in caz de paritate, prin tragere la sorti intre confederatiile patronale, respectiv sindicale, care detin cel putin doua locuri in Consiliul Economic si Social. Procedura se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare astfel incat intre data cererii depuse de confederatia nou-recunoscuta ca reprezentativa la nivel national si data validarii membrului propus de confederatie sa nu treaca mai mult de 30 de zile.

Art. 12.

Fiecare confederatie patronala si sindicala reprezentativa la nivel national, precum si fiecare organizatie a societatii civile, care detine unul sau mai multe locuri in Plenul Consiliului Economic si Social, nominalizeaza persoana ori persoanele, dupa caz, care urmeaza sa o reprezinte in cadrul Plenului Consiliului Economic si Social.

Art. 13.

(1) Pot dobandi calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic si Social persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt desemnate in scris de catre organizatiile reprezentate in Consiliul Economic si Social;

b) au capacitate deplina de exercitiu;

c) nu au antecedente penale;

d) nu au facut politie politica.

(2) Persoanele nominalizate si care sunt nascute inainte de data de 1 ianuarie 1976 vor da o declaratie pe propria raspundere, potrivit legii penale, in sensul ca au avut ori nu calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia, redactata conform modelului prevazut in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, cu modificarile ulterioare.

Art. 14.

Mandatul de membru al Plenului Consiliului Economic si Social este de 4 ani si poate fi reinnoit.
Art. 15.

(1) Organizatiile reprezentate vor inainta Consiliului Economic si Social lista membrilor numiti, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor in activitate.

(2) sedinta de constituire a noului plen se convoaca de catre secretarul general al Consiliului Economic si Social, cu 5 zile inainte de expirarea mandatului membrilor in activitate.

(3) Validarea noilor membri ai plenului se face individual, prin verificarea indeplinirii conditiilor legale de catre secretariatul tehnic, pe masura depunerii documentelor prevazute la art. 13.

(4) in cazul in care un membru numit nu indeplineste conditiile prevazute la art. 13, organizatia care l-a desemnat urmeaza sa faca o alta propunere.

(5) Daca noul plen nu s-a constituit pana la data expirarii mandatului plenului in functiune, secretarul general al Consiliului Economic si Social are obligatia ca, dupa verificarea si validarea a cel putin 24 de membri, cate 8 membri de fiecare parte, sa convoace prima sedinta a noului plen, intr-un termen care nu poate depasi 15 zile calendaristice.
Art. 16.

(1) Plenul Consiliului Economic si Social se considera legal constituit la data validarii a cel putin 24 de membri, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata de cel putin 8 persoane.

(2) Pana la data constituirii noului plen al Consiliului Economic si Social, plenul anterior isi continua activitatea.
Art. 17.

(1) Calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic si Social inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea mandatului;

b) in caz de deces;

c) in caz de demisie;

d) ca urmare a interzicerii, prin hotarare definitiva, a dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii;

e) in situatia in care confederatia patronala, confederatia sindicala ori prim-ministrul, care l-a numit, cere revocarea sa;

f) in cazul in care nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 13 lit. b);

g) in situatia in care confederatia patronala sau confederatia sindicala care l-a numit isi pierde calitatea de confederatie reprezentativa la nivel national.

(2) Procedura revocarii calitatii de membru al Plenului Consiliului Economic si Social se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare.
Art. 18.

(1) Plenul Consiliului Economic si Social se intruneste saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui.

(2) Plenul se intruneste si in sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel putin unei treimi din numarul membrilor.
Art. 19.

(1) Dezbaterile in plen se desfasoara in prezenta a minimum 24 de membri. in cazul in care nu este indeplinita conditia de cvorum, iar convocarea a fost realizata regulamentar, membrii prezenti ai plenului formuleaza puncte de vedere care vor fi consemnate ca puncte de vedere ale partilor. Punctele de vedere ale partilor se adopta prin vot majoritar simplu de fiecare parte cu consemnarea observatiilor formulate de membrii partilor si se transmit initiatorului actului normativ conform prevederilor art. 6 alin. (7) si (8).

(2) Lucrarile plenului se desfasoara in sedinte publice, in afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv.


 Art. 20.

Plenul asigura conducerea generala a Consiliului Economic si Social si are urmatoarele atributii principale:

a) avizeaza proiecte de acte normative;

b) alege, la propunerea partilor, presedintele;

c) valideaza cate un vicepresedinte propus de fiecare parte si pe membrii biroului executiv, de asemenea propusi cate unul de fiecare parte;

d) adopta regulamentul propriu de organizare si functionare;

e) stabileste componenta comisiilor de specialitate permanente;

f) aproba proiectul propriu al bugetului de venituri si cheltuieli, precum si raportul privind executia bugetara;

g) dezbate si adopta propunerile de hotarari elaborate de comisiile de specialitate;

h) numeste secretarul general al Consiliului Economic si Social.
Art. 21.

(1) in exercitarea atributiilor sale prevazute la art. 20 lit. b) -h), Plenul Consiliului Economic si Social adopta hotarari, prin consensul partilor.

(2) in cazul in care nu se realizeaza consensul, hotararile se adopta prin vot, cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor Plenului Consiliului Economic si Social prezenti.
SECtIUNEA a 3-a Biroul executiv
Art. 22.

(1) Biroul executiv al Consiliului Economic si Social este alcatuit din presedinte, cei 3 vicepresedinti si cate un membru din fiecare parte desemnati conform prevederilor art. 20 lit. c).

(2) Functia de presedinte este asigurata prin rotatie de fiecare parte pe durata mandatului stabilit la art. 23 alin. (2). inlocuirea presedintelui, inainte de termen, se face pe perioada ramasa pana la expirarea mandatului.

(3) Biroul executiv al Consiliului Economic si Social asigura conducerea in intervalul dintre sedintele plenului.

(4) Atributiile si modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social.

SECTIUNEA a 4-a Presedintele si vicepresedintii
Art. 23.

(1) Presedintele Consiliului Economic si Social este ales la propunerea partilor prin votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei patrimi din numarul total al membrilor Consiliului Economic si Social.

(2) Mandatul presedintelui Consiliului Economic si Social este de 4 ani.

(3) Mandatul presedintelui Consiliului Economic si Social in functie inceteaza la data constituirii noului plen si/sau in conditiile prevazute la art. 17 alin. (1).

(4) Functia de presedinte al Consiliului Economic si Social este asimilata din punctul de vedere al indemnizarii celei de ministru, iar functia de vicepresedinte celei de secretar de stat.

(5) Presedintele Consiliului Economic si Social este ordonator principal de credite.
Art. 24.

Presedintele Consiliului Economic si Social indeplineste urmatoarele atributii:

a) reprezinta Consiliul Economic si Social in fata Parlamentului, a Guvernului si a celorlalte autoritati publice, precum si in relatiile cu tertii in baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic si Social;

b) semneaza actele Consiliului Economic si Social;

c) angajeaza si, dupa caz, numeste, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic si Social;

d) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii sau hotararilor plenului.
Art. 25.

Atributiile vicepresedintilor Consiliului Economic si Social se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
SECtIUNEA a 5-a Comisiile de specialitate
Art. 26.

(1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic si Social care analizeaza problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite si care propun plenului masuri de solutionare a acestora.

(2) in cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative inaintate de initiatori si sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii Plenului Consiliului Economic si Social.

(3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un presedinte, numit prin rotatie anuala de catre fiecare parte. Presedintele de comisie este ales in cazul fiecarei parti prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulamentul propriu de organizare si functionare.

(4) Presedintele comisiei de specialitate stabileste programul de lucru si problemele care urmeaza a fi dezbatute si le propune aprobarii prin vot membrilor comisiei.
Art. 27.

(1) in structura Consiliului Economic si Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare.

(2) Comisiile de specialitate permanente sunt urmatoarele:

a) Comisia pentru dezvoltare economica, competitivitate si mediu de afaceri;

b) Comisia pentru drepturi si libertati cetatenesti, egalitatea de sanse si de tratament;

c) Comisia pentru relatiile de munca, politica salariala, incluziune sociala, protectie sociala si sanatate;

d) Comisia pentru agricultura, dezvoltare rurala, protectia mediului si dezvoltare durabila;

e) Comisia pentru educatie, tineret, sport, cercetare, formare profesionala si cultura;

f) Comisia pentru protectia consumatorului si concurenta loiala;

g) Comisia pentru cooperatie, profesii liberale si activitati independente;

h) Comisia pentru drepturi si libertati ale organizatiilor societatii civile;

i) Comisia pentru administratie publica si ordine publica.
Art. 28.

Prin regulamentul propriu de organizare si functionare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru solutionarea unor probleme care se ivesc in domenii specifice de activitate.
Art. 29.

(1) Numarul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic si Social este de minimum 5, repartizati conform acordului partilor.

(2) Pana la concurenta numarului de 5 membri ai fiecarei comisii, partile vor desemna ca membri in comisii experti in domeniul de activitate al acesteia. in acest caz, procedura de numire a expertilor se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Economic si Social.
Art. 30.

Procedura de lucru a comisiilor de specialitate permanente se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Economic si Social.
SECtIUNEA a 6-a Secretariatul tehnic
Art. 31.

(1) in structura Consiliului Economic si Social functioneaza un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate si tehnico-administrativ.

(2) in cadrul secretariatului tehnic se pot constitui departamente si alte structuri functionale, conform structurii organizatorice aprobate de Plenul Consiliului Economic si Social.

(3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic si Social este condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic si Social conform prevederilor art. 20 lit. h), atributiile acestuia fiind stabilite prin lege si prin regulamentul propriu de organizare si functionare.

(4) Functia de secretar general este incompatibila cu calitatea de membru in Consiliul Economic si Social.

(5) Functia de secretar general este asimilata din punctul de vedere al salarizarii celei de secretar general din minister.
CAPITOLUL IV Alte dispozitii
Art. 32.

Desemnarea membrilor in Comitetul Economic si Social European se face dupa cum urmeaza:

a) cate 5 membri desemnati prin consens sau, in caz de dezacord, prin vot majoritar simplu de catre fiecare parte reprezentata in Consiliul Economic si Social;

b) in cazul in care desemnarea nu se face cu cel putin 30 de zile inaintea termenului prevazut pentru nominalizarea reprezentantilor in Comitetul Economic si Social European, desemnarea va fi facuta de catre Guvern.
Art. 33.

(1) Consiliul Economic si Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat.

(2) Pentru activitatea desfasurata, membrii comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membru al Consiliului Economic si Social, au dreptul la o indemnizatie lunara in cuantum de 10% din cuantumul indemnizatiei stabilite pentru presedinte.

(3) Pentru activitatea desfasurata, membrii Plenului Consiliului Economic si Social primesc o indemnizatie lunara in cuantum de 20% din cuantumul indemnizatiei stabilite pentru presedinte.

(4) Proiectul bugetului Consiliului Economic si Social se aproba de catre Plenul Consiliului Economic si Social.

(5) Pentru organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile curente si cheltuielile de capital;

b) indemnizatiile si contributiile sociale aferente pentru membrii Plenului si cei ai Biroului executiv al Consiliului Economic si Social, precum si pentru membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic si Social;

c) plata cotizatiilor anuale datorate organizatiilor internationale la care Consiliul Economic si Social este afiliat;

d) sumele necesare realizarii analizelor si studiilor prevazute in atributiile Consiliului Economic si Social la art. 5 lit. b);

e) sumele necesare platii colaboratorilor externi ai Consiliului Economic si Social.

(6) Consiliul Economic si Social poate primi donatii si sponsorizari in conditiile legii.

(7) Consiliul Economic si Social poate aplica in calitate de beneficiar pentru accesarea de fonduri nerambursabile.

(8) Fondurile nerambursabile accesate pot fi utilizate pentru cresterea numarului de colaboratori externi si pentru activitatile prevazute la art. 5.

(9) Indemnizatiile membrilor comisiilor de specialitate si colaboratorilor pot fi completate din fonduri europene.
Art. 34.

Personalul Consiliului Economic si Social este contractual si are urmatoarea structura:

a) personalul de specialitate si tehnico-administrativ;

b) expertii comisiilor de specialitate permanente.
Art. 35.

in cazul in care membrii Plenului Consiliului Economic si Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplaseaza in interesul serviciului, in tara ori in strainatate, pot beneficia de drepturile de delegare prevazute de legislatia in vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, in limita bugetului si cu aprobarea Plenului Consiliului Economic si Social.

Art. 36.

(1) Pentru elaborarea unor studii in domeniul economico-social stabilite de catre plen, Consiliul Economic si Social poate folosi colaboratori externi - cadre didactice din invatamantul superior, cercetatori stiintifici, magistrati sau alti specialisti, in conditiile legii.

(2) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileste prin negociere directa, in raport cu complexitatea si importanta lucrarii ce urmeaza sa fie elaborata, fara a putea depasi, lunar, salariul de baza maxim stabilit de lege pentru functia de consilier gradul IA din cadrul Consiliului Economic si Social.

Art. 37.

Personalul de specialitate si tehnico-administrativ functioneaza in cadrul secretariatului tehnic al Consiliului Economic si Social si se incadreaza in conditiile legii.

CAPITOLUL V Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 38.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga titlul V, alcatuit din art. 82-119, din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificarile ulterioare.

NOTa:

Reproducem mai jos art. II si III din Legea nr. 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social:
"
Art. II.

in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se va proceda la reconfirmarea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic si Social pana la expirarea mandatului initial si la validarea noilor membri, in conditiile prevazute la art. 15 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.
Art. III.

in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Regulamentul propriu de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social, prevazut la art. 4 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, va fi actualizat de catre Plenul Consiliului Economic si Social conform modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege."
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social a fost republicata":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016