Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 23-27 februarie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 11 Mar. 2009
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, tva, achizitii intracomunitare, codul fiscal, taxa auto, taxa de poluare

ORDIN nr. 691 din 18 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE ...

ORDIN nr. 691 din 18 februarie 2009
pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 20 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici stabiliti in Romania care solicita la autoritatea vamala atribuirea numarului de inregistrare si identificare, denumit numarul EORI.

Important!
Acordarea numarului EORI se face pe baza unei cereri al carei model este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme tehnice.

Cererea de acordare a numarului EORI se completeaza utilizandu-se aplicatia "EORI-RO", manualul de utilizare si instructiunile de acces ale acesteia, aflate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale a Vamilor www.customs.ro, sectiunea "e-Customs", subsectiunea EORI, Sistem informatic.

Cererea se inregistreaza in aplicatia "EORI-RO", se tipareste si se depune, semnata si stampilata de solicitant, la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala este stabilit operatorul economic, impreuna cu fotocopii ale:

a) certificatului de inregistrare, eliberat de oficiul registrului comertului;
b) actului constitutiv si, dupa caz, modificarile si completarile ulterioare ale acestuia;


c) contractului de reprezentare, dupa caz;
d) documentelor din care rezulta numerele de identificare TVA.

Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse in cerere si cele din documentele prevazute la art. 2 alin. (2), directia regionala pentru accize si operatiuni vamale acorda operatorului economic numarul EORI si transmite solicitantului, prin intermediul aplicatiei, o notificare de atribuire a numarului EORI la adresa de posta electronica indicata de acesta in cerere.

In situatiile in care operatorul economic nu a indicat in cerere o adresa de posta electronica, notificarea de atribuire a numarului EORI se inmaneaza solicitantului/reprezentantului la sediul directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale.

Modelul notificarii de atribuire a numarului EORI este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme.

Operatorii economici carora le-a fost acordat un numar EORI au obligatia sa notifice directia regionala pentru accize si operatiuni vamale care a atribuit numarul EORI asupra modificarii oricarora dintre datele cuprinse in cerere si documentele anexate la aceasta.
===============================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 6 din 18 februarie 2009
privind instituirea pensiei sociale minime garantate

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 23 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza pensionarilor sistemului public de pensii cu domiciliul in Romania, indiferent de data inscrierii la pensie, daca cuantumul pensiei de care beneficiaza se situeaza sub nivelul pensiei sociale minime garantate.

Important!
Incepand cu anul 2010, nivelul pensiei sociale minime garantate se stabileste, anual, prin legea bugetului de stat si poate fi doar majorat prin legile de rectificare a bugetului de stat, in raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare.

Pentru anul 2009, nivelul pensiei sociale minime garantate este de 300 lei incepand cu data de 1 aprilie 2009 si de 350 lei incepand cu data de 1 octombrie 2009.

Beneficiaza de pensia sociala minima garantata pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul in Romania, indiferent de data inscrierii la pensie, daca nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat in plata, se situeaza sub nivelul pensiei sociale minime garantate.

Pensia sociala minima garantata se determina ca diferenta intre nivelul prevazut la art. 1 si nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat in plata, stabilit in conformitate cu Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Diferenta prevazuta la alin. (2) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

In cazul pensionarilor care beneficiaza de pensie de urmas, pensia sociala minima garantata, calculata potrivit prevederilor alin. (2), se acorda fiecarui urmas in parte.

In situatia persoanelor care beneficiaza, prin cumul, atat de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cat si de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum si de drepturi stabilite si platite de sistemul public de pensii in baza unor legi speciale, la acordarea pensiei sociale minime garantate se are in vedere nivelul cuantumurilor insumate ale tuturor acestor venituri.

Pensia sociala minima garantata se acorda numai in situatia in care veniturile prevazute la alin. (1), insumate, se situeaza sub nivelul prevazut la art. 1.
===============================

ORDIN nr. 193 din 17 februarie 2009
pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Adeverinta de venit" si "Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit" pentru persoane fizice

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 24 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele fizice care figureaza in evidentele fiscale cu venituri realizate si care solicita eliberarea unei adeverinte care sa ateste aceasta situatie.

Important!
Formularul "Adeverinta de venit" reprezinta documentul prin care se atesta faptul ca o persoana fizica figureaza in evidenta fiscala, constituita pe baza declaratiilor depuse, cu venituri realizate/estimate privind un an fiscal.

Adeverinta de venit se elibereaza de organul fiscal competent, conform legii, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului "Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit", cod 14.13.25.13.

Prin organ fiscal competent se intelege:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

Adeverinta de venit se completeaza cu date privind venitul impozabil realizat intr-un an fiscal, pe baza informatiilor existente in evidenta fiscala, constituita pe baza declaratiilor depuse.

In situatia in care, la data solicitarii, in evidenta fiscala nu exista informatii privind venitul impozabil realizat pentru perioada solicitata, adeverinta de venit se completeaza cu venitul impozabil estimat, luat in calcul pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit.
===============================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 8 din 18 februarie 2009
privind acordarea tichetelor de vacanta

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 24 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca si pot acorda bonuri de valoare, denumite tichete de vacanta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial.

Important!
Tichetele de vacanta se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugete locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de tichete de vacanta este contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal.

Tichetele de vacanta sunt integral suportate de catre angajator, in conditiile art. 3.
Angajatorii acorda tichete de vacanta numai in cazul in care in anul fiscal anterior au obtinut profit sau venit, dupa caz.
Continutul minim al pachetului de servicii care se poate achizitiona prin intermediul tichetelor de vacanta va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Prestarea serviciilor achizitionate prin intermediul tichetelor de vacanta se face in unitati turistice autorizate de Ministerul Turismului. Angajatul care beneficiaza de tichete de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal.

Tichetele de vacanta sunt emise de catre unitati specializate in domeniul care face obiectul prezentei ordonante de urgenta si autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare emitenti. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Fiecare tichet de vacanta este valabil daca are inscrise urmatoarele mentiuni:
a) emitentul si datele sale de identificare;
b) valoarea nominala a tichetului de vacanta;
c) angajatorul si datele sale de identificare;
d) numele, prenumele si codul numeric personal ale angajatului care este in drept sa utilizeze tichetul de vacanta;
e) spatiul destinat inscrierii perioadei in care a fost utilizat si aplicarii stampilei unitatii afiliate;
f) interdictia unitatii afiliate de a plati diferenta in bani dintre valoarea tichetului de vacanta si valoarea pachetului de servicii catre utilizatorii tichetelor de vacanta;
g) perioada de valabilitate a utilizarii tichetului de vacanta.

Emitentii tichetelor de vacanta au obligatia de a asigura circulatia tichetelor de vacanta in conditii de siguranta.
Tichetul de vacanta are o perioada de valabilitate de un an de la data emiterii.
===============================

NORMA TEHNICA nr. 3 din 13 februarie 2009
pentru modificarea Normei tehnice a Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2008 privind cecul

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 25 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care utilizeaza in raporturile comerciale cecul ca instrument de plata, stabilind caracteristici tehnice ale acestuia.

Important!

Rubrica «Denumire tragator», amplasata in continuarea spatiului marcat prin linie punctata aferent rubricii «lui/la ordinul», urmata de un spatiu dreptunghiular care incepe de la 79,5 mm de la marginea din dreapta si 51,5 mm de la marginea inferioara a cecului si va avea lungimea de 75,5 mm si inaltimea de 9 mm, destinat inscrierii denumirii tragatorului, avand fundalul imprimat uniform in culoare rosu de slaba intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual - nuanta pala de roz). Denumirea tragatorului este inscrisa in momentul in care tragatorul primeste formularele de cec de la banca al carei client este. In cazul in care denumirea tragatorului nu se pretipareste, acest spatiu trebuie marcat prin doua randuri a cate 18 casute de dimensiuni egale, delimitate prin linii intrerupte, pentru usurarea inscrierii, astfel incat sa poata fi inscrisa denumirea tragatorului;

ZONA 4 - alocata pentru aplicarea stampilei «CERTIFICAT» pe cec sau pentru avalizarea cecului - este plasata in zona 2 in centru-dreapta; spatiul aferent acestor rubrici va fi delimitat printr-un dreptunghi de 31,5 mm latime si 24 mm inaltime, coltul din stanga jos al dreptunghiului fiind la 85 mm de marginea din dreapta si la 19 mm de marginea de jos a cecului.

ZONA 5 - alocata pentru semnatura tragatorului - este plasata in dreapta sub zona 2.
Incepand de la 51,5 mm de la marginea din dreapta si 23 mm de la marginea de jos a cecului va fi amplasat un dreptunghi de 47,5 mm latime si 20 mm inaltime, delimitat prin linie continua, sub care se afla rubrica cu litere italice de 2 mm inaltime «Semnatura tragator». Fundalul cecului in zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform in culoare rosu de slaba intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual - nuanta pala de roz); semnatura olografa a tragatorului nu va putea depasi spatiul delimitat de acest dreptunghi si nu se va suprapune cu informatiile privind moneda de plata.
===============================

NORMA TEHNICA nr. 4 din 13 februarie 2009
pentru modificarea Normei tehnice a Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2008 privind cambia si biletul la ordin

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 25 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care utilizeaza in raporturile comerciale cambiile si biletele la ordin care, pentru prezentarea lor la plata prin trunchiere la institutiile de credit, trebuie sa indeplineasca anumite conditii tehnice.

Important!
Utilizarea ca suport de imprimare a unei hartii care sa incorporeze in timpul procesului de fabricare cel putin doua dintre urmatoarele elemente de securitate, care nu pot fi reproduse sau imitate cu rezultate satisfacatoare folosind materiale, metode si echipamente conventionale si care vor fi cunoscute de toate institutiile de credit care pun in circulatie formulare de cambii si bilete la ordin ori care utilizeaza bilete la ordin sau cambii: melanj de fibre de securitate, cu distributie aleatorie in masa hartiei, format din 3 tipuri diferite de fibre: unele vizibile numai cu ochiul liber, unele invizibile cu ochiul liber, dar vizibile la examinarea sub «lumina» UV, si unele vizibile atat cu ochiul liber, cat si la examinarea sub «lumina» UV, ca element de securitate deschis si semideschis; absenta fluorescentei in masa, la examinarea sub «lumina» UV; tratarea chimica a hartiei pentru a asigura evidentierea oricarei incercari de alterare a mentiunilor realizate pe aceasta ulterior completarii, folosind solventi sau alte substante chimice specifice, ca elemente de securitate de tip inchis;

Rubrica «IBAN tras» va fi urmata de un spatiu pentru codul IBAN marcat prin 6 casete de dimensiuni egale. Fiecare caseta va avea o lungime de 15 mm si o inaltime de 5 mm, va fi delimitata de un chenar dreptunghiular si va fi divizata in interior prin 3 linii verticale intrerupte in 4 spatii de dimensiuni egale. Prima caseta va incepe la 137 mm de la marginea din dreapta a cambiei si 38 mm de la marginea de jos. Fundalul cambiei in zona acestor casete va fi imprimat uniform in culoare rosu de slaba intensitate (efect vizual-nuanta pala de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%; spatiul lasat liber intre casete este de maximum un mm;

Rubrica «Cod tragator», sub care va fi amplasat un spatiu marcat prin linie continua, delimitat printr-un dreptunghi de maximum 35 mm lungime si 5 mm inaltime, spatiu care va incepe de la 38 mm de la marginea din dreapta si 48 mm de la marginea de jos a cambiei; acest spatiu trebuie marcat prin 13 casute de dimensiuni egale, delimitate prin linii intrerupte, pentru usurarea inscrierii.

Acest spatiu este necesar completarii codului unic de identificare fiscala sau a codului numeric personal al tragatorului persoana fizica; fundalul cambiei in zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform in culoare rosu de slaba intensitate (efect vizual - nuanta pala de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%; semnatura olografa a emitentului nu va putea depasi spatiul delimitat de acest dreptunghi si nu se va suprapune cu informatiile privind moneda de plata;
===============================

LEGE nr. 18 din 26 februarie 2009
a bugetului de stat pe anul 2009

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 27 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes general, stabilind veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, activitatilor finantate integral din venituri proprii.

Important!
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 4 lit. a) sunt destinate finantarii:

a) sistemului de protectie a copilului si centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;
b) drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore;
c) cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional;
d) cheltuielilor aferente invatamantului special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala;
e) institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002;
f) platii contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara;
g) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene.

În situatiile in care produsele lactate si de panificatie, precum si mierea se contracteaza si de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, consiliul judetean va repartiza sume cu aceasta destinatie unitatilor administrativteritoriale respective.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 4 lit. b) sunt destinate finantarii:
a) cheltuielilor de personal, burselor si obiectelor de inventar ale institutiilor sau ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
b) drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
c) ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri;
d) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
e) ajutoarelor de stat regionale, acordate in temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru administratiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;
f) cheltuielilor creselor;
g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si al municipiului Bucuresti, respectiv pentru: sistemul de protectie a copilului, centrele de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional, invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala, institutiile de cultura descentralizate, incepand cu anul 2002, si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult.

Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la alin. (3) pe comune, orase, municipii, sectoare si municipiul Bucuresti, dupa caz, se face prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa consultarea consiliului judetean si a primarilor, si cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar sau a directiei de munca si incluziune sociala, dupa caz, in functie de numarul de beneficiari ai serviciilor respective.

Pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 4, pe langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, autoritatile administratiei publice locale vor aloca si sume din bugetele locale ale acestora.
Numarul maxim de posturi finantate pentru personalul neclerical din unitatile de cult este prevazut in anexa nr. 8.

Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2009 sunt prevazute in anexa nr. 9.
Pentru anul 2009, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole si de pescuit, altor facilitati si instrumente postaderare, care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte, de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.

Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora si au avizul de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii asupra eligibilitatii activitatilor din cadrul proiectelor propuse la finantare.

Fac exceptie de la prevederile alin. (2) privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii acele proiecte/propuneri de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania.

Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sa efectueze virari de credite de la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
Sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificarilor bugetare pe parcursul anului 2009 si nu pot fi cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat in baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare.

În conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, in cursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare".

Din sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
===============================

LEGE nr. 19 din 26 februarie 2009
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI 
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 27 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes general, stabilind veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2009.

Important!
Valoarea punctului de pensie este de 718,4 lei de la 1 aprilie 2009 si de 732,8 lei de la 1 octombrie 2009.
Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 este de 1.693 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 851 lei.

Prevederile alin. (1) se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
În baza prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2009 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) 31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori;
b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8% datorate de angajatori;
c) 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.

În cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009.
În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, pentru anul 2009 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:

a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
b) contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
c) contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%;
d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, este de 0,25%.

Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009.
Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din aceasta suma este de 1,5 milioane lei.

Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra Neamt


Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 23-27 februarie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016