Atentie contabili!


Modificari importante privind TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 

Cele 62 de modificari noi in Codul fiscal 2016

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 27 Oct. 2015 Exclusiv
Tags: noul cod fiscal, codul fiscal 2016, anul fiscal, modificari

Desi inca nu se aplica prevederile aduse de Legea 227/2015 si Legea 207/2015, ordonanta aprobata la 27 octombrie de Guvern aduce nu mai putin de 62 de modificari de ultima ora care privesc aspecte importante din domeniul fiscal de la impozitul pe dividende pana la cota de TVA.


Mai exact, au fost incluse in noua Ordonanta 45 de modificari in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 si 17 modificari in Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015

ACTUALIZARE! Guvernul a aprobat Ordonanta. Puteti citi aici despre noile modificari aprobate!

Redam mai jos toate aceste modificari, incepand cu cele 45 de modificari propuse pentru Legea 227/2015 privind Codul fiscal.


Art. I - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 15, alineatul (1) litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Proceduri obligatorii. Spalarea banilor

Proceduri obligatorii. Spalarea banilor

Vezi detalii

Cartea Neagra a Controlului Fiscal

Cartea Neagra a Controlului Fiscal

Vezi detalii

Declaratia 394. Tranzactii cu persoane afiliate

Declaratia 394. Tranzactii cu persoane afiliate

Vezi detalii"b) pentru unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior, particulare, acreditate precum si cele autorizate, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale;"

2. La articolul 43, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut platit unei persoane juridice romane. Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul."

3. La articolul 43 alineatul (6) se abroga.

4. La articolul 47, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;"

5. La articolul 51, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:
a) 1 % pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv;
b) 2 % pentru microintreprinderile care au un salariat;
c) 3 %, pentru microintreprinderile care nu au salariati."

6. La articolul 51, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatul (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

"(5) In cazul in care, in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare prevazute la alin.(1) se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microintreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariati, si care aplica cotele de impozitare prevazute la alin.(1) lit. a) si b), al caror raport de munca inceteaza, conditia referitoare la numarul de salariati se considera indeplinita daca in cursul aceluiasi trimestru sunt angajati noi salariati.

(6) Pentru microintreprinderile care nu au nici un salariat sau au unul sau 2 salariati, in situatia in care numarul acestora se modifica, in scopul mentinerii/modificarii cotei de impozitare prevazute la alin.(1), noii salariati trebuie angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni."

7. La articolul 52, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite."

8. La articolul 68, alineatul (4), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" k) in cazul activelor neamortizabile prevazute la art.28 alin.(4), cheltuielile sunt deductibile la momentul instrainarii si reprezinta pretul de cumparare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnica la data dobandirii, dupa caz".

9. La articolul 68 alineatul (7), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) si cele efectuate pentru persoanele care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III - Venitul din salarii si asimilate salariilor;"

10. La articolul 76 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru angajatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii si asimilate salariilor, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii si cele care se incadreaza in conditiile prevazute la alin. (4) lit.t);

11. La articolul 78, alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii,
pe fiecare loc de realizare a acestora."

12. La articolul 97, prima teza a alineatului (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final."

13. Alineatul (9) al articolului 97 se abroga.
14. La articolul 101, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(9) in cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si  irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul retinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabileste prin deducerea din suma totala a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit legii, si a sumei neimpozabile lunare, stabilita potrivit legislatiei in vigoare la data platii.

Impozitul se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit."

15. La articolul 125, alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) asocierilor fara personalitate juridica, in cazul in care membrii asociati realizeaza venituri stabilite potrivit art. 69".

16. La articolul 133, alineatul (2) se abroga.

17. La articolul 133, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
" (8) Cota de impozit de 5 % se aplica asupra veniturilor din dividende distribuite incepand cu data de 1 ianuarie 2016".

18. La articolul 137, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributii de asigurari sociale si in cazul in care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60."

19. La articolul 141, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d) cu urmatorul cuprins:

" d) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, in cazul decesului personalului din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, decedat ca urmare a participarii la actiuni militare si indemnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a participarii la actiuni militare;"

20. La articolul 148, alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) depaseste 35% din castigul salarial mediu brut, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real si isi incep activitatea in cursul anului fiscal sau in cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea in sistem real;"

21. La articolul 151, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Optiunea prevazuta la alin. (5) se exercita prin completarea corespunzatoare a declaratiei prevazuta la art. 148 alin. (5), depusa la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreste utilizarea cotei integrale de contributie de asigurari sociale, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent, respectiv in termen de 30 de zile de
la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal."

22. La articolul 153, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) - e), care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor
respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei si fac dovada valabilitatii asigurarii, in conformitate cu procedura stabilita prin ordin comun al presedintelui A.N.A.F. si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate."

23. La articolul 157, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate sumele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. d), 141 lit. d) si 142."

24. Articolul 183 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Persoanele prevazute la art. 180 care incep sa realizeze venituri de natura celor mentionate la art. 155 sau se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei ori cu plata contributiei suportata din alte surse vor depune la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere de incetare a calitatii de persoana fizica fara venituri, in vederea recalcularii contributiei de asigurari sociale de sanatate. Modelul cererii se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F."

Citiţi continuarea aici.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Votati articolul "Cele 62 de modificari noi in Codul fiscal 2016":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate Modificari importante privind TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!

"MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016