Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Ordinul MApN nr. 82/2015: aprobarea modalitatilor de transmitere a documentelor necesare stabilirii drepturilor de pensie

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 11 Sep. 2015 Exclusiv
Tags: ordinul mapn 82/2015, instructiuni, drepturi la pensie, casa de pensii, documente

Va aducem la cunostinta ca Ordinul MApN 82/2015 privind aprobarea Instructiunilor privind modalitatile tehnice de intocmire si transmitere a documentelor si datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 668 din 2 septembrie 2015.


Avand in vedere dispozitiile art. 145 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 257/2011,

in temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul apararii nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Instructiunile privind modalitatile tehnice de intocmire si transmitere a documentelor si datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Nationale, centrele militare si celelalte unitati militare din cadrul Ministerului Apararii Nationale asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin, potrivit competentelor ce le revin, dupa caz, conform actelor normative in vigoare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul apararii nationale,
Mircea Dusa

Bucuresti, 24 august 2015.
Nr. M.82.

Anexa – Instructiuni privind modalitatile tehnice de intocmire si transmitere a documentelor si datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Reglementarile din cuprinsul prezentelor instructiuni au ca scop:
a) corelarea si transpunerea in mod unitar a prevederilor legale de nivel superior referitoare la intocmirea si transmiterea documentelor si datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie;
b) fluidizarea circuitului documentelor si datelor prevazute la lit. a), tinand cont de specificul atributiilor in domeniu ale unitatilor/structurilor Ministerului Apararii Nationale, denumit in continuare M.Ap.N.;
c) asigurarea transparentei in cadrul activitatilor de stabilire a drepturilor de pensii
(2) Prin documente si date necesare stabilirii drepturilor de pensie, in sensul prezentelor instructiuni, se intelege dosarul de pensie.

Art. 2. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in baza prezentelor instructiuni se realizeaza tinand cont de prevederile art. 15 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 263/2010
(2) Actele care alcatuiesc dosarul de pensie si care se transmit Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. nu pot fi documente clasificate.

CAPITOLUL II
Dosarul de pensie

Art. 3. - (1) Pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, a pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, cererea de pensionare prevazuta la anexa nr. 6 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 257/2011, denumite in continuare normele de aplicare, se depune insotita de actele prevazute de art. 76 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare.
(2) In categoria actelor doveditoare necesare stabilirii drepturilor de pensie, prevazute generic la art. 76 alin. (1) lit. a) ultima liniuta din normele de aplicare, se includ si urmatoarele documente:
a) brevetul/atestatul de conferire, in original si in copie, sau adeverinta, in original, din care sa rezulte conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei/Ordinului Meritul Militar;
b) adeverinte, intocmite in conditiile legii, privind castigul salarial lunar brut/net pana la 1 aprilie 2001, in cazul persoanelor care au avut vechime in munca si au fost asigurate in sistemul public de pensii - in original;
c) adeverinte, intocmite in conditiile legii, privind veniturile realizate lunar in unitatile militare ale M.Ap.N. pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011 - in original;
d) adeverinte, intocmite in conditiile legii, privind desfasurarea activitatii in locuri de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, dupa caz, adeverinte, intocmite in conditiile legii, privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare in institutii ale sistemului/in afara sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala - in original.

Art. 4. - Pentru acordarea pensiei de invaliditate, cererea de pensionare prevazuta in anexa nr. 7 la normele de aplicare se depune insotita de actele prevazute de art. 76 alin. (1) lit. b) din acestea si, dupa caz, de cele prevazute la art. 3 alin. (2) din prezentele instructiuni.

Art. 5. - Pentru acordarea pensiei de urmas, cererea de pensionare prevazuta in anexa nr. 8 la normele de aplicare se depune insotita de actele prevazute de art. 76 alin. (1) lit. c) din acestea, precum si de urmatoarele documente:
a) actele prevazute la art. 3 alin. (2) din prezentele instructiuni, pentru cazurile in care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
b) in situatia prevazuta la art. 84 lit. c) din Legea nr. 263/2010, inscrisuri din care sa rezulte ca invaliditatea s-a ivit in perioada in care copiii se aflau in una dintre situatiile prevazute la art. 84 lit. a) sau b) din Legea nr. 263/2010 - in original si copie.

Art. 6. - (1) In situatia in care dosarul de pensie este inaintat conform art. 74 din normele de aplicare, copiile documentelor ce insotesc cererea de pensionare se certifica pentru conformitate cu originalul de catre structura de resurse umane a unitatii militare.
(2) Copiile documentelor depuse direct de solicitant la Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N. se certifica pentru conformitate cu originalul de catre persoana careia i-au fost prezentate documentele originale, potrivit procedurilor interne ale acestei institutii.
(3) Dupa certificarea copiilor, documentele depuse in original, pentru care nu exista obligatia transmiterii/pastrarii la Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N., se restituie solicitantului.

Art. 7. - (1) Dosarul de pensie cuprinde formularul tipizat denumit „fisa de pensie”, completat potrivit prezentelor instructiuni, al carui model este prevazut in anexa nr. 1, fisa cu locurile de munca in care a lucrat cadrul militar/soldatul sau gradatul profesionist si care ii dau dreptul la incadrare in locuri de munca si activitati cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, in copie, formularul tipizat denumit „situatia veniturilor realizate lunar”, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, precum si toate celelalte documente, ordonate potrivit anexei nr. 3 si consemnate in opis.
(2) Situatia veniturilor realizate lunar, in cuprinsul careia sunt preluate datele referitoare la veniturile consemnate in adeverintele intocmite in conditiile legii si care insotesc cererea de pensionare, se transmite Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. atat sub forma de inscris, cat si electronic.
(3) Unitatile militare din M.Ap.N. transmit dosarul de pensie Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N., insotit de adresa de inaintare, al carei model este prevazut in anexa nr. 4.
(4) Datele inscrise in cererea de pensionare si in celelalte documentele ce alcatuiesc dosarul de pensie sunt supuse confidentialitatii, putand fi folosite doar in scopul emiterii deciziei de admitere sau de respingere a cererii de pensionare, al efectuarii eventualelor operatiuni ulterioare stabilirii dreptului de pensie, precum si in vederea intocmirii unor situatii statistice.

Art. 8. - (1) In situatia in care dosarul de pensie nu contine toate documentele corespunzatoare tipului de pensie solicitat, astfel cum sunt prevazute la art. 76 din normele de aplicare si la art. 3-5 din prezentele instructiuni, Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N., in termen de 5 zile de la data inregistrarii, informeaza unitatea militara care a intocmit dosarul de pensie, in vederea completarii acestuia si/sau instiintarii in scris a solicitantului, dupa caz, stabilind si un termen in acest sens.
(2) In situatia in care documentele ce insotesc cererea de pensionare nu indeplinesc cerinta prevazuta la art. 6 din prezentele instructiuni, Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N. analizeaza cauzele care au condus la aceasta situatie si instiinteaza in scris solicitantul, in vederea remedierii deficientelor constatate, stabilind si un termen in acest sens.
(3) In cazul in care exista perioade pentru care nu se regasesc documente doveditoare ale veniturilor, unitatile militare consemneaza in mod expres despre aceasta in adeverintele/documentele emise.

Art. 9. - Cererea de pensionare, insotita de actele doveditoare, se depune de catre solicitant, cu respectarea prevederilor art. 74 din normele de aplicare.

Art. 10. - Pentru cadrele militare din Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cererile de pensionare se depun la Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N., potrivit protocoalelor incheiate cu aceste institutii.

CAPITOLUL III
Fisa de pensie

Art. 11. - Fisa de pensie cuprinde date si informatii necesare pentru stabilirea si plata pensiilor.

Art. 12. - (1) Fisa de pensie se intocmeste de catre unitatea militara competenta, prevazuta la art. 74 alin. (3) din normele de aplicare, in trei exemplare, avand urmatoarea destinatie:
a) exemplarul nr. 1 se introduce in dosarul de pensie, impreuna cu actele originale din care rezulta stagiul de cotizare pentru perioadele de timp pana la data de 1 aprilie 2001 in care cel in cauza a fost incadrat in munca, inainte de a avea calitatea de personal militar in activitate;
b) exemplarul nr. 2 se anexeaza la memoriul original/dosarul personal al persoanei asigurate obligatoriu, potrivit art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010, impreuna cu fotocopiile celorlalte documente care constituie dosarul de pensie;
c) exemplarul nr. 3 se arhiveaza la unitatea militara unde s-a depus cererea de pensionare, impreuna cu fotocopiile documentelor care constituie dosarul de pensie.
(2) In situatia in care cererea de pensionare se depune direct la Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N., aceasta se comunica de indata, impreuna cu actele doveditoare care o insotesc, centrului militar zonal/judetean/de sector din raza de domiciliu a urmasilor pensionarilor militari decedati.
(3) Pe baza documentelor comunicate potrivit alin. (2) si a memoriului original/dosarului personal, precum si a altor documente pe care le detine, centrul militar intocmeste fisa de pensie si situatia veniturilor realizate lunar si le inainteaza Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. in termen de 15 zile de la primirea solicitarii.

Art. 13. - (1) Inscrierea datelor in fisa de pensie se face doar pe baza inscrisurilor prevazute de reglementarile in vigoare, rezultate din evidentele unitatilor militare sau depuse de cadrele militare, soldatii si gradatii profesionisti sau, dupa caz, de catre urmasii acestora.
(2) Daca datele din memoriul original sau din celelalte documente nu sunt complete sau prezinta erori, seful structurii de resurse umane din unitatea militara unde este depusa cererea de pensionare ia masuri pentru completarea si/sau corectarea acestora, folosind in acest scop orice documente verificabile, astfel incat in fisa de pensie sa fie inscrise exclusiv date care sa corespunda realitatii.

Art. 14. - (1) Completarea rubricilor din fisa de pensie se efectueaza potrivit contexturii prevazute de aceasta.
(2) Completarea fisei de pensie se efectueaza obligatoriu cu litere majuscule, inscrise lizibil, cu cerneala/pix de culoare albastra, fara stersaturi sau modificari, ori se tehnoredacteaza.
(3) Eventualele erori se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, confirmata prin semnatura persoanei care a inscris datele respective in fisa de pensie si prin stampila comandantului/sefului unitatii militare emitente.
(4) In situatia in care sunt mai multe date de completat decat casetele rezervate la unele puncte din fisa de pensie, acestea se inscriu pe file similare, anexate fisei de pensie, cu mentionarea punctului la care se refera, datele respective urmand a fi certificate de persoana care le-a inscris.

Art. 15. - (1) Fisa de pensie se semneaza de catre comandantul/seful unitatii militare, seful structurii de resurse umane, precum si de catre seful structurii financiar-contabile.
(2) La cererea expresa a solicitantului, fisa de pensie poate fi adusa la cunostinta acestuia, sub semnatura.

Art. 16. - Partea I a fisei de pensie cuprinde datele de identitate, inclusiv codul numeric personal, datele de stare civila si domiciliul persoanei asigurate.

Art. 17. - Partea a II-a a fisei de pensie se completeaza de catre structura de resurse umane, dupa cum urmeaza:
a) la pct. 2 se inscriu ordinul/dispozitia, data trecerii in rezerva sau direct in retragere/scoaterii din evidentele militare, gradul militar, arma, Semnul onorific In Serviciul Patriei/Ordinul Meritul Militar conferit;
b) la pct. 3 se inscriu motivul iesirii din randul personalului militar in activitate si temeiul legal din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, sau din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) la pct. 4 se specifica, pe baza deciziilor medicale emise de comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, avizate de Comisia centrala de expertiza medico-militara a M.Ap.N.:
1. gradul de invaliditate: I, II sau III;
2. cauza invaliditatii, potrivit legii:
- accidente de munca si boli profesionale, conform legii;
- neoplazii, schizofrenii si SIDA;
- boli obisnuite si accidente care nu au legatura cu munca;
3. termenul in care pensionarul cu pensie de invaliditate are obligatia de a se prezenta la revizuirea medicala;
4. numarul deciziei medicale si data eliberarii;
5. spitalul militar emitent al deciziei medicale;
d) la pct. 5 se inscriu:
1. in coloanele nr. 2 si 3, calitatile pe care le-a avut persoana asigurata, in ordine cronologica, cu indicarea exacta a perioadelor, respectiv ziua, luna si anul, dupa cum urmeaza:
- cod 0 - stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii pana la intrarea in vigoare a legii;
- cod 1 - serviciul militar ca militar in termen, militar cu termen redus;
- cod 2 - elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;
- cod 3 - concentrat sau mobilizat ca rezervist ori aflat in captivitate;
- cod 4 - functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;
- cod 5 - cadru militar in activitate;
- cod 5.1 - militar angajat pe baza de contract;
- cod 5.2 - soldat sau gradat voluntar;
- cod 5.3 - soldat sau gradat profesionist;
- cod 6 - functionar public cu statut special (politist);
- cod 7 - cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective;
- cod 8 - somaj;
- cod 9 - personal clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;
- cod 10 - avocat;
- cod 11 - perioadele care constituie vechime in munca potrivit Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- cod 11.1 - spor de vechime in munca potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- cod 12 - agricultor;
- cod 13 - beneficiar al concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, dupa ianuarie 2006;
- cod 13.1 - beneficiar al concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, dupa ianuarie 2006, in sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;
- cod 14 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;
- cod 15 - beneficiar al pensiei de invaliditate;
- cod 16 - perioada recunoscuta ca vechime in munca sotiei salariate care isi urmeaza sotul trimis in misiune permanenta in strainatate, pana la data de 1 aprilie 2001, potrivit Decretului-lege nr. 51/1990 privind vechimea in munca a sotiei salariate care isi urmeaza sotul trimis in misiune permanenta in strainatate;
- cod 17 - beneficiar al platilor compensatorii pentru care contributia pentru asigurarile sociale se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- cod 18 - alte situatii;
2. in coloana nr. 4 se completeaza tipul, numarul si data documentului din care rezulta calitatea respectiva;
e) la pct. 6 se inscriu:
1. in coloanele nr. 2 si 3, calitatile pe care le-a avut persoana asigurata, in ordine cronologica, cu indicarea exacta a perioadelor, respectiv ziua, luna si anul, asa cum rezulta din fisa matricola sau, dupa caz, din alte acte doveditoare;
2. in coloana 4, tipul grupelor de munca, respectiv al conditiilor de munca in care si-a desfasurat activitatea persoana asigurata, astfel:
- grupa I - „I”;
- grupa a II-a - „II”;
- conditii deosebite - „D”;
- conditii speciale - „S”, urmata de indicarea literei de la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, corespunzatoare locului de munca in conditii speciale - de exemplu, pentru unitatile miniere se va inscrie „S a)”;
- alte conditii - „A.C.”;
3. in coloana 5, procentul corespunzator activitatii desfasurate din timpul normal de lucru, care a fost mentionat in actul doveditor, numai pentru stagiul de cotizare realizat in sistemul public de pensii, anterior datei de 1 aprilie 2001;
4. in coloana 6, numarul si data documentului din care rezulta tipul grupelor de munca sau al conditiilor de munca respective.

CAPITOLUL IV
Completarea si transmiterea in format electronic a datelor cuprinse in adeverintele privind veniturile lunare realizate de catre persoana asigurata

Art. 18. - (1) Datele privind veniturile realizate lunar de solicitant in intreaga perioada de activitate desfasurata in unitatile M.Ap.N., pana la data de 31 decembrie 2010, se centralizeaza de catre structura financiar-contabila din unitatea militara la care a fost depusa cererea de pensionare, in situatia veniturilor realizate lunar prevazuta la art. 7 alin. (2).
(2) In situatia prevazuta la art. 12 alin. (2), datele prevazute la alin. (1) se centralizeaza de catre structura financiar-contabila a centrului militar zonal/judetean/de sector.
(3) Structura financiar-contabila completeaza situatia veniturilor realizate lunar, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, prin preluarea datelor consemnate in adeverintele intocmite in conditiile legii, care insotesc cererea de pensionare.

Art. 19. - Datele prevazute la art. 18 din prezentele instructiuni se centralizeaza pe baza actelor doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise pe cale electronica si sub forma de inscris de unitatile militare care au asigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfasurarii activitatii de catre persoana asigurata sau de unitatile militare care gestioneaza arhiva unor astfel de documente create de/provenite de la unitati militare desfiintate, dupa caz.

Art. 20. - Transmiterea pe cale electronica a datelor cuprinse in adeverintele de venit lunar se realizeaza de catre unitatile militare ale M.Ap.N., potrivit prevederilor dispozitiei sefului Statului Major General.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 21. - Cererile de pensionare inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni se solutioneaza prin valorificarea suporturilor materiale si tehnice existente la data depunerii cererii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 22. - Cererea de pensionare, insotita de actele doveditoare, se transmite, in termen de 15 zile de la data depunerii la Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N., depasirea termenului putand sa atraga raspunderea materiala, disciplinara sau contraventionala, dupa caz, potrivit legii.

Art. 23. - In situatia in care unitatea militara nu are in compunere structura de resurse umane si/sau structura financiar-contabila, atributiile specifice prevazute in prezentele instructiuni revin structurii de resurse umane si/sau structurii financiar-contabile din unitatile militare care le asigura din punctul de vedere al resurselor umane si/sau financiar-contabil.

Art. 24. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele instructiuni.


Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Ordinul MApN nr. 82/2015: aprobarea modalitatilor de transmitere a documentelor necesare stabilirii drepturilor de pensie":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016