Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Achizitie combustibili in UE. Rambursare TVA

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 07 Iun. 2012 Exclusiv
Tags: rambursare tva, codul fiscal, cerere rambursare, scopuri tva, omfp 3/2010

In ce priveste procedura de rambursare a firmelor care efectueaza transport pe teritoriul UE si doresc recuperarea TVA-ul de la combustibilul folosit in Uniune, va amintim ca art. 147 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste:

"(2) Persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea TVA achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru, in conditiile prevazute in norme".

Potrivit pct 491 din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (art 147 2):

"491. (1) Conform art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal , persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea TVA achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru, denumit in continuare stat membru de rambursare, in conditiile si conform procedurilor stabilite de legislatia statului respectiv, care transpune prevederile Directivei 2008/9/CE.

(2) Dreptul la rambursarea taxei aferente achizitiilor este determinat conform legislatiei din statul membru de rambursare.

(3) Pentru a fi eligibila pentru rambursare in statul membru de rambursare, o persoana impozabila stabilita in Romania trebuie sa efectueze operatiuni care dau dreptul de deducere in Romania. In cazul in care o persoana impozabila efectueaza in Romania atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabila care corespunde operatiunilor cu drept de deducere.

(4) Pentru a obtine o rambursare a TVA in statul membru de rambursare, persoana impozabila stabilita in Romania adreseaza o cerere de rambursare pe cale electronica statului membru respectiv pe care o inainteaza organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta. Organul fiscal competent din Romania va transmite electronic autoritatii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare completata corespunzator.
(5) Cererea de rambursare trebuie sa cuprinda:

a) numele si adresa completa ale solicitantului;
b) o adresa de contact pe cale electronica;
c) descrierea activitatii economice a solicitantului pentru care sunt achizitionate bunurile si serviciile;
d) perioada de rambursare acoperita de cerere;
e) o declaratie din partea solicitantului ca nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul perioadei de rambursare, cu exceptia serviciilor de transport si serviciilor auxiliare transportului, scutite in temeiul art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 sau 160 din Directiva 2006/112/CE si a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre o persoana care are obligatia de a plati TVA in conformitate cu art. 194 - 197 si 199 din Directiva 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse in legislatia statutului membru de rambursare;
f) codul de inregistrare in scopuri de TVA al solicitantului;
g) datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN si BIC.

(6) In afara de informatiile mentionate la alin. (5), cererea de rambursare mai contine, pentru fiecare stat membru de rambursare si pentru fiecare factura sau document de import, urmatoarele informatii:

a) numele si adresa completa ale furnizorului sau prestatorului;
b) cu exceptia importurilor, codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de inregistrare fiscala al furnizorului sau prestatorului, astfel cum au fost alocate de statul membru de rambursare;
c) cu exceptia importurilor, prefixul statului membru de rambursare in conformitate cu codul ISO 3166 - alfa 2, cu exceptia Greciei care utilizeaza prefixul "EL";
d) data si numarul facturii sau documentului de import;
e) baza impozabila si cuantumul TVA exprimate in moneda statului membru de rambursare;
f) cuantumul TVA deductibil, exprimat in moneda statului membru de rambursare;
g) dupa caz, partea de TVA deductibila calculata in conformitate cu alin. (3) si exprimata ca procent;
h) natura bunurilor si a serviciilor achizitionate.

(7) In cererea de rambursare natura bunurilor si a serviciilor achizitionate se descrie conform codurilor prevazute la pct. 49 alin. (9).
(8) In cazul in care, ulterior depunerii cererii de rambursare, pro rata de deducere este modificata conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal , solicitantul procedeaza la rectificarea sumei solicitate sau deja rambursate. Rectificarea se efectueaza printr-o cerere de rambursare pe parcursul anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare in cauza sau, in cazul in care solicitantul nu inainteaza nicio cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic, printr-o declaratie separata trimisa prin intermediul portalului electronic creat de Romania.

(9) Cererea de rambursare se refera la urmatoarele:
a) achizitii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu conditia ca TVA sa fi devenit exigibila inaintea sau la momentul facturarii, sau pentru care TVA a devenit exigibila pe parcursul perioadei de rambursare, cu conditia ca achizitiile sa fi fost facturate inainte ca TVA sa devina exigibila;
b) importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare.

(10) Pe langa operatiunile mentionate la alin. (9), cererea de rambursare poate sa se refere, de asemenea, la facturi sau documente de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente si care privesc operatiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic in cauza.
(11) Cererea de rambursare este transmisa electronic organului fiscal competent din Romania prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta, cel tarziu pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare.

Organul fiscal competent din Romania va trimite solicitantului de indata o confirmare electronica de primire a cererii.

(12) Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic si de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot insa viza o perioada mai mica de 3 luni, in cazul in care aceasta reprezinta perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic.

(13) In cazul in care cererea de rambursare vizeaza o perioada de rambursare mai mica de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicita o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala a statului de rambursare.

(14) In cazul in care cererea de rambursare se refera la o perioada de rambursare de un an calendaristic sau la perioada ramasa dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala a statului de rambursare.

(15) Organul fiscal competent din Romania nu inainteaza cererea statului membru de rambursare in cazul in care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul se incadreaza in oricare dintre situatiile urmatoare:

a) nu este persoana impozabila in sensul TVA;
b) efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii care sunt scutite de TVA  fara drept de deducere in temeiul art. 141 din Codul fiscal;
c) beneficiaza de scutirea pentru intreprinderi mici prevazuta la art. 152 din Codul fiscal.

(16) Organul fiscal competent din Romania ii comunica solicitantului, pe cale electronica, decizia pe care a luat-o in temeiul alin. (15).
(17) Contestatiile impotriva deciziilor de respingere a unor cereri de rambursare pot fi depuse de solicitant in conformitate cu legislatia statului membru de rambursare. In cazul in care absenta unei decizii privind o cerere de rambursare in termenele stabilite de Directiva 2008/9/CE nu este considerata conform legislatiei statului membru de rambursare ca fiind echivalenta unei aprobari sau unui refuz, solicitantul poate recurge la orice proceduri administrative sau judiciare prevazute de legislatia statului membru de rambursare. In cazul in care nu sunt prevazute astfel de proceduri, absenta unei decizii privind o cerere de rambursare in termenele stabilite de Directiva 2008/9/CE este considerata ca fiind echivalenta respingerii cererii.

(18) Prevederile alin. (1) - (17) se aplica cererilor de rambursare depuse dupa 31 decembrie 2009".

Concluzie: In conditiile stabilite prin normele metodologice de mai sus, TVA achitata pentru achizitiile de combustibili din UE poate fi recuperata printr-o cerere de rambursare adresata pe cale electronica statului respectiv, pe care o inainteaza organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta.

Conform prevederilor OMFP 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene:

" 2.1. Pentru a obtine o rambursare a TVA in statul membru de rambursare, solicitantul adreseaza o cerere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin, pe cale electronica, respectivului stat membru, pe care o inainteaza organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

2.2. Cererea de rambursare se depune, in format electronic, la organul fiscal competent din Romania, pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare, in conditiile prevazute la pct. 49^1 alin. (15) - (18) din normele Solutii la cele mai controversate 100 probleme de TVA.

2.3. Informatiile din cererea de rambursare si eventualele informatii suplimentare trebuie furnizate de solicitant in limba stabilita de statul membru de rambursare.

3. Dupa primirea cererii adresate statului membru de rambursare, organul fiscal competent din Romania trimite solicitantului, de indata, o confirmare electronica de primire a acesteia.

4.1. Organul fiscal competent din Romania verifica, cu ajutorul aplicatiei informatice, daca in perioada de rambursare inscrisa in cerere solicitantul a fost persoana inregistrata in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal , precum si daca documentele inscrise in sectiunea "Lista operatiunilor pentru care se solicita rambursarea TVA" sunt emise in perioada de validitate a codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite in Romania.

4.2. Daca solicitantul nu a fost in perioada de rambursare persoana inregistrata in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal , sau daca documentele inscrise in sectiunea "Lista operatiunilor pentru care se solicita rambursarea TVA" nu au fost emise in perioada de validitate a codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite in Romania, organul fiscal competent din Romania nu inainteaza cererea de rambursare statului membru de rambursare si comunica solicitantului, pe cale electronica, aceasta decizie.

4.3. Daca solicitantul a fost in perioada de rambursare persoana inregistrata in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal , si daca documentele mentionate la punctul precedent au fost emise in perioada de validitate a codului de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal competent din Romania atribuie un numar de referinta cererii si transmite, electronic, autoritatii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare, impreuna cu toate documentele care insotesc respectiva cerere. Numarul de referinta al cererii se comunica solicitantului pentru a fi inscris pe toate documentele referitoare la cererea respectiva".Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Achizitie combustibili in UE. Rambursare TVA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016