Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 10 - 14 august 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 19 Aug. 2009
Tags: monitorul oficial, contract, taxe, impozite, monitorul oficial

ORDIN nr. 1.369 din 27 iulie 2009pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din ...

ORDIN nr. 1.369 din 27 iulie 2009
pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 71/2008
privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 7 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Directiile generale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile 
generale ale finantelor publice, Comisariatul General al Garzii Financiare si directiile din cadrul aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor.

Important!
Presedintele, membrii si secretarul Comisiei de disciplina, supleantii acestora, precum si persoanele
desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile stabilite de prevederile art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, pentru activitatea desfasurata in cadrul Comisiei de disciplina, au dreptul la o indemnizatie lunara de 1%, care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda in lunile in care Comisia de disciplina isi desfasoara activitatea, in situatia in care acestia sunt prezenti. Sporul se acorda de catre Directia buget si contabilitate interna din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ca urmare a solicitarii lunare transmise de catre presedintele Comisiei de disciplina, cu mentionarea datei in care comisia si-a desfasurat activitatea si a ordinii de zi.

In cazul in care sesizarea a fost adresata directorului coordonator al directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti ori conducatorului structurii/compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata, acesta are obligatia sa o transmita de indata Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

*****************************************
ORDIN nr. 2.435 din 4 august 2009
privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobanda denominate in euro, lansate in luna
august 2009

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza dealerii primari, care pot depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul
clientilor, institutii de credit rezidente si nerezidente.

Important!
Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de 1.000.000 euro.

Metoda de vanzare este subscriptia publica, care va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus.

Ofertele de cumparare vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 3 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dobanda (cuponul) se plateste anual la datele de 19 august 2010, 19 august 2011, 19 august 2012, respectiv 19 august 2013, prin creditarea conturilor de corespondent in euro ale dealerilor primari si/sau ale institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari, detinatori inregistrati, comunicate oficial de catre acestia Bancii Nationale a Romaniei cu cel putin doua zile lucratoare anterior datei platii cuponului.

Obligatiunile de stat cu dobanda denominate in euro pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, institutii de credit rezidente si nerezidente.

Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, ce actioneaza in calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare, in ziua subscriptiei publice, pana la ora 12,00.

Rezultatul subscriptiei publice se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de subscriptie publica constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.

Plata obligatiunilor de stat cu dobanda denominate in euro se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de catre dealerul primar si/sau de catre institutiile de credit, asa cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari, detinatori inregistrati, in contul de euro numar 0D al Bancii Nationale a Romaniei (BIC: NBORROBU) deschis la Bank for International Settlements, Basle (BIC: BISBCHBB), via Banque de France Paris (Safire) Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN: FR7630001000640000005532338, a sumei reprezentand valoarea nominala a obligatiunilor de stat cu dobanda denominate in euro adjudecate.

*****************************************
ORDIN nr. 13 din 30 iulie 2009
pentru punerea in aplicare a Normelor privind procedura de supraveghere, in domeniul asigurarilor, a
aplicarii sanctiunilor internationale

EMITENT:  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 10 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza asiguratorii, reasiguratorii, brokerii de asigurare si/sau de reasigurare persoane
juridice romane, precum si sucursalele din Romania ale asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari cu sediul in Spatiul Economic European.

Important!
In functie de tipul sanctiunii internationale, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are competente in
solutionarea instiintarilor sau cererilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009.

Sub incidenta prezentelor norme intra asiguratorii, reasiguratorii, brokerii de asigurare si/sau de reasigurare persoane juridice romane, precum si sucursalele din Romania ale asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari cu sediul in Spatiul Economic European, denumiti in continuare entitati.

Ulterior adoptarii unui act prin care sunt instituite sanctiuni internationale, oricare dintre entitatile prevazute la art. 3, care au date si informatii despre persoane ori entitati desemnate, care detin sau au sub control bunuri ori care au date si informatii despre acestea, despre tranzactii legate de bunuri sau in care sunt implicate persoane ori entitati desemnate, au obligatia de a instiinta Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din momentul in care iau cunostinta despre existenta situatiei care impune instiintarea.
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va lua in considerare numai acele instiintari care cuprind cel
putin datele personale si de contact minime care sa permita identificarea autorului acesteia.

In situatia in care constata ca instiintarea primita nu face obiectul domeniului sau de competenta, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor transmite in termen de 24 de ore instiintarea catre autoritatea competenta. In situatia in care autoritatea competenta nu poate fi identificata, instiintarea se transmite Ministerului Afacerilor Externe, in calitatea sa de coordonator al Comitetului interinstitutional.

Entitatile prevazute la art. 3 au obligatia sa raporteze Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor tranzactiile prezumate ca fiind tranzactii suspecte, din momentul in care iau cunostinta despre existenta situatiei care impune instiintarea.

Raportarile trebuie sa includa toate datele relevante privind persoanele, contractele si conturile implicate, precum si valoarea totala a bunurilor.

*****************************************
ORDIN nr. 451 din 10 martie 2009
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de
crestere a competitivitatii produselor industriale"

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza intreprinderile, inclusiv societatile cooperative, care activeaza in sectoarele
industriei prelucratoare si primesc sprijin pentru dezvoltarea acestora.

Important!
Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor
privind ajutorul de minimis prevazute in Regulamentul CE nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/5 din 28 decembrie 2006.

Prezenta schema este exceptata de la obligatia de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.998/2006.

Pot beneficia de ajutorul de minimis operatorii economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie persoane juridice cu sediul in Romania, inregistrate la registrul comertului ca societati comerciale sau ca societati cooperative si sa isi desfasoare activitatea in Romania;
b) sa realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situatii financiare anuale transmise
si inregistrate la administratia teritoriala a Ministerului Finantelor Publice;
c) sa nu se afle in stare de insolventa, sa nu aiba afacerile administrate de un judecator-sindic, sa nu le
fi fost impusa nicio restrictie asupra activitatii comerciale, sa nu fie subiectul unor aranjamente intre creditori sau sa se afle intr-o alta situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege;
d) sa nu inregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac exceptie operatorii economici care beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, acordate prin conventii si/sau ordine conform prevederilor legale, si respecta termenele de plata, atestate prin certificate fiscale;
e) reprezentantul legal sa nu fi fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani de catre nicio instanta de
judecata, din motive profesionale sau etic profesionale;
f) sa nu se afle in dificultate conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru
salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
g) sa nu fi beneficiat in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, fie din surse ale bugetului de stat
sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitata in proiect, sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 euro;
h) sa nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
i) sa detina resursele financiare necesare asigurarii cofinantarii pentru implementarea proiectului;
j) sa realizeze produse prelucrate pentru care exista piata asigurata;
k) sa aiba structura organizatorica specializata pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de
activitati prevazute la art. 5 lit. a)-c);
l) sa prezinte sinteza rezultatelor cercetarilor si, dupa caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat
pentru Inventii si Marci si sa demonstreze avantajele aplicarii industriale a acestora, pentru activitatile prevazute la art. 5 lit. e);
m) sa prezinte certificatul de inregistrare a marcilor, desenelor si a modelelor industriale la Oficiul de
Stat pentru Inventii si Marci si sa demonstreze avantajele inregistrarii acestora pe pietele externe pentru proiectele aferente activitatii prevazute la art. 5 lit. h);
n) alte conditii specificate in Ghid, fara a aduce atingere prevederilor in materie de ajutor de stat.

*****************************************
ORDIN nr. 450 din 10 martie 2009
privind aprobarea componentei si Regulamentului de organizare si functionare ale Comisiei pentru
derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitatilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 10 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale, care se
deruleaza la nivelul Ministerului Economiei.

Important!
Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumita in continuare
Comisie, functioneaza in cadrul Ministerului Economiei, cu atributii in administrarea fondurilor de la bugetul de stat, prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, denumit in continuare Program.

Principalele atributii ale Comisiei sunt urmatoarele:

a) organizeaza si gestioneaza intreaga activitate de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Program, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale;
b) promoveaza campanii de informare publica privind Programul, prin conferinte si comunicate de presa,
interviuri, intalniri cu patronatele, asociatiile profesionale de profil si/sau camerele de comert si industrie, autoritatile locale si altele, precum si prezentarea acestuia pe site-ul Ministerului Economiei - www.minind.ro - Competitivitatea produselor industriale;
c) evalueaza proiectele (documentele) prezentate de operatorii economici, in ordinea inregistrarii lor in
Registrul unic de evidenta al Comisiei, decide asupra acceptarii sau respingerii acordarii sprijinului financiar de la bugetul de stat si raspunde pentru respectarea conditiilor de acordare a sprijinului financiar;

Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, denumit in continuare Program, se deruleaza in cadrul Ministerului Economiei, cu participarea directa a Directiei generale politica industriala si competitivitate, Directiei buget, contabilitate interna si Directiei generale juridice si relatii institutionale.

Toate documentele care au legatura cu Programul se inregistreaza la Registratura Ministerului Economiei, cu exceptia celor transmise pe fax la secretariatul Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumita in continuare Comisie, care se inregistreaza in Registrul de corespondenta a Comisiei.
Proiectele depuse de potentialii beneficiari se inregistreaza de catre secretariatul Comisiei in Registrul
unic de evidenta a proiectelor, in ordinea numerelor de inregistrare primite de Registratura Ministerului Economiei.

Proiectele se evalueaza de catre specialisti din cadrul Directiei generale politica industriala si competitivitate si se analizeaza in cadrul Consiliului tehnico-economic al aceleiasi directii, pentru incadrarea operatorilor economici in conditiile de eligibilitate si, respectiv, incadrarea proiectelor prezentate in criteriile de eligibilitate, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale.

Asigurarea parcurgerii fazei de lichidare a cheltuielilor, prin verificarea documentelor justificative si confirmarea pe propria raspundere a persoanei responsabile ca aceasta verificare a fost realizata, se face de catre Directia generala politica industriala si competitivitate. In situatia achizitiei de bunuri si/sau servicii se verifica daca documentele de plata sunt insotite de documente care atesta ca aceasta s-a realizat pe baza legislatiei privind achizitiile publice.

Directia generala politica industriala si competitivitate vizeaza prin persoanele delegate cu aceste atributii, pentru "Bun de plata", documentele justificative de plata corespunzatoare.

Periodic, Directia generala politica industriala si competitivitate intocmeste ordonantarea de plata, separat pentru documentele de plata cu valoarea sub 30.000 lei si peste 30.000 lei, si le depune la Directia buget, contabilitate interna. Se are in vedere ca valoarea insumata a celor doua ordonantari sa fie de minimum 100.000 lei. Numarul maxim de ordonantari pe luna este de 3.

*****************************************
ORDIN nr. 957 din 13 mai 2009
pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei nr. 450/2009 privind
aprobarea componentei si Regulamentului de organizare si functionare ale Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitatilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat

EMITENT:     MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009

Pe cine vizeaza?
La fel ca si in cazul actului precedent, si acest act intereseaza beneficiarii Programului de crestere a
competitivitatii produselor industriale.

Important!
Contractele de finantare/Actele aditionale, precum si cererile de rambursare cu o valoare mai mare de
20.000 lei se prezinta pentru viza de catre Directia buget, contabilitate interna controlorului financiar preventiv delegat, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

Directia generala politica industriala si competitivitate intocmeste si depune la Directia buget, contabilitate interna ordonantari de plata, separat pentru documentele de plata cu valoare sub 20.000 lei si peste 20.000 lei, corelate cu programarile bugetare trimestriale, cu necesarul lunar, de fonduri de plata si in concordanta cu termenele de realizare a etapelor contractuale.

Directia buget, contabilitate interna asigura plata cheltuielilor efectuate de catre beneficiarii Programului, in baza fondurilor aprobate pentru Program cu destinatia "Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale", in limita plafoanelor bugetare anuale si a deschiderilor lunare de credite bugetare, in conditiile legii.

Directia generala politica industriala si competitivitate si Directia buget, contabilitate interna vor organiza efectuarea de controale la operatorii economici care au beneficiat de sprijin financiar in cadrul Programului; in echipele de control vor fi antrenati si reprezentanti ai patronatelor si/sau ai asociatiilor profesionale de ramura si ai camerelor de comert si industrie teritoriale, dupa caz.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra-Neamt.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul infoTVA.ro" si link catre  www.infotva.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 19 august 2009

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 10 - 14 august 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016