Atentie contabili!

Modificari importante privind scutirea de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 

Nou: Procedura obtinerii certificatului de atestare fiscala

de InfoTva.ro

de InfoTva.ro la 11 Iul. 2012 Exclusiv
Tags: procedura eliberare certificat, fiscal, omfp nr752/2006, domiciliu, atestare fiscala

Va prezentam mai jos procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice.

Certificatul de atestare fiscala este documentul care reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza la solicitarea contribuabililor, la solicitarea altor autoritati publice sau din oficiu, in situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege.

Eliberarea certificatului de atestare fiscala la solicitarea contribuabililor sau la solicitarea unor autoritati publice se face pe baza de cerere/adresa de eliberare care se depune la organul fiscal competent.

Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala se depune la registratura organului fiscal competent, se comunica prin posta cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanta, insotita de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractanta, dupa caz.

In situatia in care contribuabilul are de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile contractante definite potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, odata cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala depune, in original, si documentul eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la acestea. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

Documentul emis de autoritatea contractanta cuprinde, obligatoriu, urmatoarele elemente:
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica

Vezi detalii

Ghidul practic al contabilitatii in 2020
Ghidul practic al contabilitatii in 2020

Vezi detalii

Declaratia 394. Tranzactii cu persoane afiliate
Declaratia 394. Tranzactii cu persoane afiliate

Vezi detalii- denumirea autoritatii contractante;

- data emiterii documentului;

- numarul si data incheierii contractului dintre contribuabil si autoritatea contractanta;

- sumele certe, lichide si exigibile datorate pana la data emiterii documentului de catre autoritatea contractanta, defalcate pe fiecare contract in parte;

- precizarea ca documentul este emis in vederea eliberarii certificatului de atestare fiscala;

- numele, prenumele, functia si semnatura persoanelor imputernicite ale autoritatii contractante;

- stampila autoritatii contractante.

In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cererea se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal, respectiv unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

In cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere trebuie sa mentioneze si sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala.

Atentie! Eliberarea certificatului de atestare fiscala este supusa taxelor extrajudiciare de timbru. Fac exceptie certificatele de atestare fiscala eliberate la solicitarea autoritatilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.

Verificarea documentelor

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala organul fiscal competent verifica: dosarul fiscal al contribuabilului, fisa pentru evidenta analitica pe platitori a contribuabilului, existenta sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare pana la data depunerii cererii de eliberare a certificatului, precum si existenta deciziilor de rambursare sau a documentatiei aprobate pentru solutionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise si inregistrate in evidenta fiscala note de compensare/restituire,existenta documentului eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la acestea.

In situatia in care organul fiscal constata ca nu au fost depuse de catre contribuabil declaratiile fiscale, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscala se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data transmiterii instiintarii si data depunerii declaratiilor fiscale sau data comunicarii deciziei de impunere din oficiu.

Important! Certificatul de atestare fiscala cuprinde, obligatoriu, numarul de inregistrare, data eliberarii, perioada de utilizare, numele si prenumele conducatorului organului fiscal emitent.

Termen de eliberare si valabilitate

Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii si poate fi utilizat de persoana interesata pe o perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii. in cazul persoanelor fizice, perioada in care poate fi utilizat este de pana la 90 de zile de la data eliberarii.

Alte precizari

Certificatul de atestare fiscala se intocmeste in doua exemplare originale, din care:

- un exemplar se comunica solicitantului sau noului organ fiscal competent;

- un exemplar se pastreaza la organul fiscal emitent si se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

In situatia in care contribuabilul doreste sa obtina mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscala trebuie sa mentioneze in cerere numarul de exemplare solicitate. In acest caz, taxa extrajudiciara de timbru se plateste o singura data, indiferent de numarul de exemplare solicitate.

Orice persoana care detine parti sociale la o societate comerciala poate solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscala al societatii.

In cazul contribuabililor mari si mijlocii care solicita eliberarea certificatului de atestare fiscala prin mijloace electronice de transmitere la distanta, organul fiscal competent emite certificatul si il comunica contribuabilului in aceeasi modalitate. in acest caz, contribuabilul imprima certificatul de atestare fiscala pe hartie si il prezinta administratiei finantelor publice in a carei raza teritoriala acesta isi are domiciliul fiscal, in vederea certificarii pentru conformitate cu originalul, prin semnarea de catre conducatorul administratiei finantelor publice si aplicarea stampilei.

*

Baza legala: Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 112 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Autor: InfoTva.ro

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Votati articolul "Nou: Procedura obtinerii certificatului de atestare fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Comentarii 11 comentarii

Prunescu C.Constantin-Marius/c.n.p.1760425182791 2015-12-24 11:07:51

*Orice agregat are o reduntanta ce detine o sarcina de varf pe o scala voltaica vectoriala tipizat matriciala,printr-un exercitiu de reducere la absurd,reprezentat întotdeauna de un binom modular.Operarea aplicatiilor programatorii atestate de stenogramele utilizatorilor,coantifica utopia izomorfa,reprezentata de un puci,prin coabitarea unei radieri.

Prunescu C.Constantin Marius/c.n.p.1760425182791 2015-12-18 11:04:19

*Plafonarea taxei pe valoarea adaugata cat si eglementarea sumelor de T.V.A.,odata cu obtinerea sumei, de 100000 EURO,din chiri sau alte venituri din gospodaria proprie,O.M.F.P./Formular nr.088/098/./A.N.A.F./.

Prunescu C.Constantin Marius/c.n.p.1760425182791 2015-12-17 12:36:28

*Srikmenu-l ce scoate în evidentã "SKYKAMEN-UL",prin hotãrârea definitivã si irevocabilã achitarea dezbaterii în justitie;Parlamentul a dat curs dezbaterii probelor "Judecãtoresti",prin punerea sub urmãrire penalã,fatã de demnitarii;pentru a dezbate un act de justitie de caritate;instanta de fapt "Curtea Constitutionalã"./constincios administrativ;cu demnitate publicã;"TRATATUL/TROICA/;PENTRU COMBATEREA FAPTELOR DE CORUPTIE/PROCURORII D.N.A./.

Prunescu C.Constantin Marius/c.n.p.1760425182791 2015-12-17 12:17:29

*Cotidianul; analistul Economist elita de referintã ,ce face acest top;ce-l reprezintã tinerii scriitori.Coerenta elaborãrii într-un "Plan de Afaceri",se axeazã pe o strategie a managementului de exceptie.

Prunescu C.Constantin Marius/c.n.p.1760425182791 2015-12-17 11:52:07

*Reesalonarea bunurilor pe baza si temeiul restantelor ,prin prisma remedierii actului normativ ,printr-un cadru unitar,ce atestã eligibilitatea pe fond a instantei,votatã în Parlament ,conform O.U.G.

Prunescu C.Constantin Marius/c.n.p.1760425182791 2015-12-17 10:55:38

*Mecanizmul de introducere colereazã dinamica dezvoltãrilor financiare,ce evidentiazã raportul dintre beneficiar si consumator.Metodologia stabilirii preturilor de cãtre utilizator restabileste coantumul bugetar ,prin cerere si ofertã pe piata muncii.Integritatea entitãtilor evaluative din acest stagiu statual,ce evidentiazã perspectiva solutionãrii în privinta identitãtilor progresiv empirice.Portofoliul de etalon exogen,la nivel specific a-l emitentului ,cât si stabilirea reitingului minim pentru stabilirea activelor eligigile.

Prunescu C.Constantin Marius/c.n.p.1760425182791 2015-12-17 10:46:29

*Programa Economicã cât si deficitul este bazat pe debitorii creditati ce-l reprezintã axa bugetarã în constructia statalã pe temeiul stabilitãtii fiscale.Colapsul Economic se stabileste prin instrumentul garantiilor de stat,garantare;contragarantare;dar mai cu seamã prin investitii a firmelor mici si mijlocii în Macroeconomie ,ce-l scoate în evidentã indicatorul P.I.B.Evaloarea capacitãtii reflectã analiza,pe baza chestionarelor introductive abrogate anchetei în curs estimativã regulilor juste a demersurilor invocate termenului anticipat.Efectul legii î-l coantificã contributia celui care produce scala de valori a-l reglementãrilor controlate profesional./în urma prescriptiei pe cota parte;este imprescriptibilã/;se justificã pentru apãrare/.

Prunescu C.Constantin Marius/c.n.p.1760425182791 2015-12-16 10:53:02

*De adaugat faptul ca la sfarsitul anului dupa cinci ani fiscali,calendaristici/prescriptia pe plafon,ce atesta un nou inceput de an,se depune formularu /088/098/099/10/,pentru definitivare,obtinerea sumei.

Prunescu C.Constantin Marius/c.n.p.1760425182791 2015-12-11 10:47:22

*Tratatul de la LISABONA ,ce reprezinta efectele imediate parcurse in intregime a-le acestor programe ,proecte a-le Uniunii Europene,ce comanditeaza Planurile de Afaceri,aprobate pe viitor si creditate,pin incadrarea lor in U.E.Fara drept de-a revizui proectul administrativ zonal teritorial si ducerea lui la bun sfarsit,prin Regiuni Autonome,pe temeiul stabilitatii fiscale,o componenta de cofinantare,sustinuta de Statul Roman,standardizata,pe temeiul infrastructurilor,este un drept LICIT,CONSFINTIT IN CONSTITUTIA ROMANIEI.

Prunescu C.Constantin Marius/c.n.p.1760425182791 2015-12-11 10:12:49

*Se depune Cererea pentru eliberarea Certificatului de Atestare Fiscala,Decizia de impunere ce atesta sumele certe lichide si exigibile de incasat de la Autoritatea Contractanta si actul de imputernicit ,mai exact Contractul de Inchiriere,in prealabil daca este cazul in copie legalizata de Notar,aferet analiza dosar.

Prunescu C.Constantin Marius/c.n.p.1760425182791 2015-12-11 10:02:38

*De retinut ca numai o organizare cu o clasificare de exceptie in paralel fata de capitalul ce-l reprezinta societatea documente pe baza de Contracte Comerciale,ce o Atesta CODUL CIVIL,LEGEA SPECIALA IN CODUL COMERCIAL,o activitate actiune procesuala pasiva,reglementata pin normele actualizate de drept.Viata publica si cea privata impune foarte frecvent loarea unor decizii,iar acestea sunt cu atat mai coerente cu cat infomatia de care dispune decidentul este mai buna mai adecvata.Decidentul ultimatumului consacrat de reforma criteriilor bugetare./sunt din loc.Tg-Jiu/str.Ecaterina Teodoroiu/nr.453/jud.Gorj/Romania/tel.0767292108/.
*Plafonarea taxei pe valoarea adaugata cat si reglementarea platilor de T.V.A.,odata cu obtinerea sumei,din chiri ,sau alte venituri din gospodaria proprie O.M.F.P./DIRECTIVA 112/2006CEE.

NOUTATI din Contabilitate in 2020 - Noua procedura pentru Scutirea de TVA
Atentie contabili!
Modificari importante privind scutirea de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"NOUTATI din Contabilitate in 2020 - Noua procedura pentru Scutirea de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]
Atentie contabili!
NOUTATI din Contabilitate in 2020 - Noua procedura pentru Scutirea de TVA Modificari importante privind scutirea de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!

"NOUTATI din Contabilitate in 2020 - Noua procedura pentru Scutirea de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016