Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

ANAF: Modificarile pe care le aduce OUG 26/2019 Legii nr. 52/2011 privind activitatea desfasurata de zilieri

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 07 Mai. 2019
Tags: oug 26/2019, legea 52/2011, anaf, zilieri

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov (DGAFP) a realizat un tabel comparativ pe care il pune la dispozitia contribuabililor, in care explica exact care sunt modificarile pe care le aduce OUG 26/2019 Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Mai multe detalii despre OUG 26/2019 puteti citi AICI >>
 
In cele ce urmeaza vom reda modificarile aduse legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri de OUG 26/2019, asa cum au fost ele explicate de DGRFP Brasov
 
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare INAINTE de modificarile aduse de OUG 26/2019 
 
ART. 1 (3) Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu exceptia: a) serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale si a gradinilor botanice din subordinea universitatilor, pentru activitatile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. l), m) si o)*); 
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare DUPA modificarile aduse de OUG 26/2019 prin ART. I 
 
1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifica:
 
"a) serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale si a gradinilor botanice din subordinea universitatilor, pentru activitatile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. g) si i);".
 
b) unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului pentru domeniile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. p) - s)*); .................................... 
d) institutiilor publice autorizate sa efectueze cercetari arheologice, conform normelor existente in domeniu, respectiv universitati, institute de cercetare, institutii cu profil muzeal, pentru domeniul prevazut la art. 13 alin. (1) lit. k)*).
 
 
2. La articolul 1 alineatul (3), literele b) si d) se abroga.
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare INAINTE de modificarile aduse de OUG 26/2019 
 
ART. 4 ................................................ (4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare DUPA modificarile aduse de OUG 26/2019 prin ART. I 
 
La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul agriculturii, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic." 
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare DUPA modificarile aduse de OUG 26/2019 prin ART. I 

Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1:
"ART. 4^1 La data de 20 decembrie 2019 se infiinteaza Registrul electronic de evidenta a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenta zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenta a zilierilor se achizitioneaza de Inspectia Muncii, in conditiile legii. Metodologia de intocmire si transmitere a registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la infiintarea registrului electronic de evidenta a zilierilor." 
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare INAINTE de modificarile aduse de OUG 26/2019 
 
ART. 5 (2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii: 
a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege. Registrele de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului si/sau la punctele de lucru, dupa caz; 
b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor, inainte de inceperea activitatii, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta lege; 
c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate;
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare DUPA modificarile aduse de OUG 26/2019 prin ART. I 
 
La articolul 5 alineatul (2), literele a) - c) se modifica:
"a) sa infiinteze, sa completeze si sa transmita Registrul electronic de evidenta a zilierilor conform metodologiei si modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii si justitiei sociale; 
b) sa transmita Registrul electronic de evidenta a zilierilor inspectoratului teritorial de munca, zilnic, inainte de inceperea activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu beneficiarul; 
c) sa prezinte Registrul electronic de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate".
Se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii si justitiei sociale prevazut la art. 4^1 2 
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare INAINTE de modificarile aduse de OUG 26/2019 
 
ART. 7 (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului. (2) Cuantumul impozitului prevazut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003*) privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare DUPA modificarile aduse de OUG 26/2019 prin ART. I 
 
Articolul 7 se modifica:
"ART. 7 
(1) Remuneratia primita de zilier pentru activitatea prestata este supusa impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Calculul, plata si declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilier sunt in sarcina beneficiarului.
(3) Pentru remuneratia platita zilierilor, beneficiarul nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca prevazuta de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare." Se aplica incepand cu veniturile lunii mai 2019.
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare INAINTE de modificarile aduse de OUG 26/2019 
 
ART. 8 (1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care exercita activitati cu caracter ocazional in baza prezentei legi. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. 
(1^1) Pentru zilierii care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor si cabalinelor, Registrul de evidenta a zilierilor prevazut la alin. 
(1) se intocmeste saptamanal. 
(2) Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul, un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate face si pe suport electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidenta a zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice. (
3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. (2) de catre inspectoratele teritoriale de munca, pentru a monitoriza si verifica respectarea prevederilor prezentei legi.
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare DUPA modificarile aduse de OUG 26/2019 prin ART. I 
 
Articolul 8 se modifica:
"ART. 8 Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul electronic de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care exercita activitati cu caracter ocazional in baza prezentei legi." Se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii si justitiei sociale prevazut la art. 4^1 3 
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare INAINTE de modificarile aduse de OUG 26/2019 
 
ART. 9 
(1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemele de asigurari publice. Acesta se poate asigura, optional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si la sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar. 
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare DUPA modificarile aduse de OUG 26/2019 prin ART. I 
 
Articolul 9 se modifica:
"ART. 9 
(1) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri se datoreaza contributia de asigurari sociale datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii.
(2) Calculul, plata si declararea contributiei de asigurari sociale datorata bugetului asigurarilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizata de zilieri sunt in sarcina beneficiarului.
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare INAINTE de modificarile aduse de OUG 26/2019 
 
Art. 9 alin. 
(1) si (2) se aplica incepand cu veniturile lunii mai 2019. 
(3) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate. Acesta se poate asigura optional in sistemul public de sanatate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 9 alin. (3) intra in vigoare la data de 1 mai 2019.
(4) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(5) in situatia producerii unui accident de munca sau boala profesionala beneficiarul este obligat sa asigure plata cheltuielilor aferente ingrijirilor medicale necesare."
ART. 11 (1) Pentru activitatea executata, zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti, in conditiile prevazute la alin. (2). 
(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii, inainte de semnarea in Registru de catre zilier si beneficiar.
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare DUPA modificarile aduse de OUG 26/2019 prin ART. I 
 
La articolul 11, alineatul (2) se modifica:
"(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii." 
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare INAINTE de modificarile aduse de OUG 26/2019 
 
ART. 13 (1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata: 
a) agricultura, vanatoare si servicii anexe - diviziunea 01; 
b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02; 
c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03;*)
 
Forma Legii nr. 52/2011 in vigoare DUPA modificarile aduse de OUG 26/2019 prin ART. I 
 
10. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera c) se introduc noua noi litere, literele d) – l):
"d) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor - grupa 823; 
e) publicitate - grupa 731; 
f) activitati de interpretare artistica - spectacole - clasa 9001, activitatisuport pentru interpretarea artistica - spectacole - clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole - clasa 9004; 
g) cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale - clasa 0149; 
h) activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621; 
i) activitati de intretinere peisagistica - plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare - clasa 8130;
j) restaurante - clasa 5610; 
k) baruri si alte activitati de servire a bauturilor - clasa 5630; 
l) activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale - clasa 9140."
 
Sursa: DGRFP Brasov
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "ANAF: Modificarile pe care le aduce OUG 26/2019 Legii nr. 52/2011 privind activitatea desfasurata de zilieri":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016