Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

OpANAF 3605/2015: Patru noi formulare aprobate

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 18 Dec. 2015 Exclusiv
Tags: opanaf 3605/2015, activitati independente, formularul 200, scutire

Regasiti mai jos Ordinul nr. 3605/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

In vigoare de la 15.12.2015

In temeiul prevederilor:

 - art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

- art. 5 alin. (4), art. 83, 84, 90, 93, art. 95 alin. (2) si art. 116^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

- art. 228 alin. (2) si alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La anexa nr. 1, formularele 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, si "Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declaratia privind veniturile realizate din Romania" se modifica si se inlocuiesc cu formularele prevazute in anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 1, formularul 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate", cod 14.13.01.13/7, se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 1, formularul 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I, se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 3.

4. La anexa nr. 1, formularul 250 "Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a, se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 4.

5. La anexa nr. 1, formularul 251 "Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/5a, se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 5.

6. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, primul paragraf de la punctul 1 "Depunerea declaratiei" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

1. Depunerea declaratiei

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:

- activitati independente;

- cedarea folosintei bunurilor;

- activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;

- piscicultura;

- silvicultura;

- transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

- operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;

- jocuri de noroc."

7. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, punctul 1 "Depunerea declaratiei", subpunctul 1.1, dupa subpunctul 1.1.5, se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.1.5.1, cu urmatorul cuprins:
"

1.1.5^1. Declaratia se depune si de catre persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care obtin venituri din activitati independente din Romania si opteaza pentru regularizarea impozitului in Romania, potrivit art. 1162 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Optiunea de regularizare a impozitului poate fi exercitata pentru veniturile realizate incepand cu 1 iunie 2015.

Pentru anul fiscal 2015, declaratia cuprinde veniturile realizate in perioada 1 iunie-31 decembrie 2015.

La declaratie se anexeaza urmatoarele:

- un certificat de rezidenta fiscala in care se mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut rezidenta fiscala in anul in care s-a obtinut venitul din Romania intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;

- un certificat de rezidenta fiscala in care se mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut rezidenta fiscala intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European in anul in care a exercitat optiunea de regularizare in Romania a impozitului pe venit;

- documente justificative din care rezulta veniturile realizate si cuantumul impozitului retinut la sursa de catre platitorul de venit."

8. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, punctul 1 "Depunerea declaratiei", subpunctul 1.2., subpunctul 1.2.2. se modifica si va avea urmatorul continut:
"

1.2.2. Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care in anul de raportare au realizat venituri din arenda."

9. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, la punctul 1 "Depunerea declaratiei", dupa subpunctul 1.6. se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.7, cu urmatorul cuprins:
"

1.7. Venituri din jocuri de noroc

1.7.1. Pentru veniturile din jocuri de noroc realizate in perioada 1 ianuarie 2015 -12 februarie 2015, persoanele fizice nu au obligatia depunerii declaratiei.

1.7.2. Declaratia se depune de catre persoanele care realizeaza venituri in perioada 13 februarie 2015-11 iunie 2015, ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si festivaluri de poker.

1.7.3. Declaratia se depune de catre persoanele care realizeaza venituri incepand cu 12 iunie 2015, ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker.


 1.7.4. Declaratia se completeaza distinct pentru fiecare perioada (prevazuta la subpct. 1.7.2. si 1.7.3.), cumulat pe fiecare organizator de jocuri de noroc sau platitor de venituri din jocuri de noroc."

10. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, punctul 2 "Termenul de depunere si organul fiscal competent" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

2. Termenul de depunere si organul fiscal competent

2.1. Termen de depunere:

- anual, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului;

Persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care obtin venituri din activitati independente din Romania si opteaza pentru regularizarea impozitului pe venit in Romania, potrivit art. 1162 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, depun declaratia pe perioada de prescriptie a impozitului pe venit.

- ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie in care se va inscrie «X» in casuta special prevazuta in formular in acest scop.

2.2. Declaratia se completeaza in doua exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

b) organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania, potrivit legii;

- copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul/curatorul acestuia."

11. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, punctul 3 "Completarea declaratiei" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

3. Completarea declaratiei

3.1. Perioada de raportare

in rubrica «Anul» se inscrie anul pentru care se completeaza declaratia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2015).

3.2. Casuta «Declaratie rectificativa» se completeaza cu X in cazul declaratiilor rectificative.

3.3. Casuta «Venit scutit conform conventiei de evitare a dublei impuneri» se bifeaza de persoanele fizice nerezidente care realizeaza venituri scutite de impozit pe venit in Romania, conform conventiei de evitare a dublei impuneri. in aceasta situatie, la declaratie se anexeaza certificatul de rezidenta fiscala.

3.4. Casuta «Optiune privind regularizarea in Romania a impozitului pe venit» se bifeaza de catre persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care obtin venituri din activitati independente din Romania si opteaza pentru regularizarea impozitului in Romania, potrivit art. 1162 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.5. Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind cu majuscule, citet si corect datele prevazute de formular.

3.6. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exista obligatia depunerii declaratiei vor completa in mod corespunzator numarului de surse ori categoriilor de venituri realizate, cap. II «Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit», in formularul «Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declaratia privind veniturile realizate din Romania», care se ataseaza la declaratia privind veniturile realizate.

3.7. Declaratia se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.

3.8. Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.

3.9. Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

3.10. Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

3.11. Nu se va depune formularul anexa la declaratie, ulterior depunerii unei declaratii privind veniturile realizate in Romania. Veniturile necuprinse in declaratia initiala se declara prin depunerea unei declaratii rectificative."

12. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, la capitolul II "Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit", litera A "Date privind activitatea desfasurata", punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/inchiriere - se inscriu numarul documentului care atesta dreptul contribuabilului de a desfasura activitate independenta, potrivit legii, si data emiterii acestuia.

Contribuabilii care desfasoara activitati in cadrul unei asocieri completeaza numarul sub care contractul de asociere a fost inregistrat la organul fiscal, precum si data inregistrarii acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor inscriu numarul sub care a fost inregistrat la organul fiscal contractul incheiat intre parti si data inregistrarii acestuia."

13. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, la capitolul II "Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit", litera A "Date privind activitatea desfasurata", dupa punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 9-11, cu urmatorul cuprins:
"

9. Numar zile de scutire - se completeaza de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, inscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiaza de scutire la plata impozitului pe venit.

10. Organizatorul jocurilor de noroc - se completeaza denumirea organizatorului de jocuri de noroc sau a platitorului de venituri din jocuri de noroc.

11. Codul de identificare fiscala al organizatorului jocurilor de noroc - se completeaza codul de identificare fiscala al organizatorului de jocuri de noroc sau al platitorului de venituri din jocuri de noroc."

14. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, la capitolul II "Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit", litera B "Date privind venitul/castigul net anual", dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu urmatorul cuprins:


 6. JOCURI DE NOROC

rd.1 Venit brut - se inscrie suma reprezentand venitul brut primit de un contribuabil de la un organizator de jocuri de noroc sau platitor de venituri din jocuri de noroc."

15. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, la capitolul III "Destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net/castigul net anual impozabil", al doilea paragraf se abroga.

16. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate", cod 14.13.01.13/7, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

1. Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si de catre persoanele fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care realizeaza venituri din strainatate impozabile in Romania, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activitati comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura, venituri sub forma de dividende, venituri sub forma de dobanzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, castiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare, alte venituri din investitii, venituri din pensii, remuneratii/indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratori/cenzori si alte venituri similare, precum si alte venituri impozabile potrivit titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."

17. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate", cod 14.13.01.13/7, punctul 3, litera a) se abroga.

18. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate", cod 14.13.01.13/7, punctul 3, subpunctul 3.1 se abroga.

19. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate", cod 14.13.01.13/7, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

7. Declaratia se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.

Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului."

20. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate", cod 14.13.01.13/7, la capitolul II "Date privind veniturile realizate pe surse si categorii de venit", litera A "Date privind activitatea desfasurata", punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

2. Categoria de venit - se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venit realizat.

Persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din strainatate, impozabile in Romania, din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii mentioneaza perioada de detinere a proprietatilor imobiliare care au fost instrainate in anul de raportare, bifand casuta corespunzatoare perioadei de detinere a acestora.

Pentru transmiterea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlu de mostenire, declaratia se depune de contribuabilii mostenitori in situatia in care succesiunea nu este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifand, in acest caz, casuta «Cu titlu de mostenire».

Persoanele fizice care, in anul 2015, au realizat venituri din jocuri de noroc evidentiaza, distinct, in declaratie, veniturile realizate in perioada 1 ianuarie-12 februarie 2015, 13 februarie-11 iunie 2015, respectiv veniturile realizate in perioada 12 iunie-31 decembrie 2015.

Rubrica «Remuneratii/Indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratori/cenzori si alte venituri similare» se bifeaza in cazul in care persoanele fizice obtin venituri din strainatate care au aceeasi natura ca veniturile (in bani sau in natura) asimilate salariilor, prevazute la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dar care nu sunt obtinute din desfasurarea unei activitati dependente.

Sunt considerate astfel de venituri obtinute din strainatate cele care sunt similare celor obtinute din Romania, ca:

- sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;

- remuneratii primite de directori in baza unui contract de mandat;

- indemnizatia administratorilor, inclusiv indemnizatia asociatului unic;

- sume din profitul net cuvenite administratorilor;

- sume primite de reprezentanti in adunarea generala a actionarilor si in consiliile de administratie;

- beneficiile in bani sau in natura obtinute in calitate de membru al consiliului de administratie/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;

- oricare alte sume similare obtinute in calitate de membru al consiliului de administratie/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere."

21. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate", cod 14.13.01.13/7, la capitolul II "Date privind veniturile realizate pe surse si categorii de venit", litera B "Date privind venitul realizat", randul 4 "Impozit pe veniturile din salarii, retinut de angajatorul rezident in Romania, pentru activitatea desfasurata in strainatate" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

rd.4. Impozit pe veniturile din salarii, retinut de angajatorul rezident in Romania, pentru activitatea desfasurata in strainatate - se inscrie suma reprezentand impozit pe veniturile din salarii platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate, retinut de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania.

Rubrica de la rd. 4 se completeaza numai de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si persoanele fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau de un sediu permanent in Romania, in situatia in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului strain, potrivit Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alt stat;

- platitorul venitului din salarii din Romania nu mai exista.

in aceasta situatie, declaratia reprezinta si cerere de restituire a impozitului pe veniturile din salarii, retinut de angajatorul rezident in Romania, pentru activitatea desfasurata in strainatate.

Contribuabilul anexeaza la declaratie documentele justificative privind venitul realizat si impozitul platit, eliberate de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul si cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri."

22. La anexa nr. 2, instructiunile privind completarea si depunerea formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I, se modifica si se inlocuiesc cu instructiunile prevazute in anexa nr. 6.

23. Anexa nr. 3 "Instructiuni pentru transmiterea in format electronic a Declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" se abroga.

24. La anexa nr. 4 "Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor", litera a), punctul 6 de la se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

6. Se utilizeaza la declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole determinate in sistem real, piscicultura si/sau silvicultura, pe fiecare categorie si sursa de realizare a venitului, jocuri de noroc, precum si la declararea castigurilor nete/pierderilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen;".

25. La anexa nr. 4 "Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor", litera l), punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

5. Se utilizeaza la stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, piscicultura si/sau silvicultura, jocuri de noroc, impozitului pe castigul net anual din transferul titlurilor de valoare/din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, pe fiecare sursa de venit, si la stabilirea diferentelor de impozit anual de regularizat stabilite in plus/in minus."
Art. II.

Formularele prevazute la art. I, pct. 1-5 se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate in anul 2015 si pentru stabilirea impozitului anual.
Art. III.

Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. IV.

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. V.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
        
    Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu-stefan Diaconu     

Bucuresti, 9 decembrie 2015.

Nr. 3.605.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "OpANAF 3605/2015: Patru noi formulare aprobate":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016