Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Ordinul 103/2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru unele operatiuni din noul Cod fiscal

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 15 Feb. 2016 Exclusiv
Tags: scutire tva, livrare bunuri, ordinul 103/2016, scutirea de taxa

Regasiti mai jos Ordinul nr. 103/2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in vigoare de la 11.02.2016.


In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza prevederilor art. 294 alin. (1) lit. a) -i), art. 294 alin. (2) si (3) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1.

Se aproba Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a) -i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2.

Referirile la Codul fiscal din prezentele instructiuni reprezinta referiri la titlul VII "Taxa pe valoarea adaugata" din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    
    Ministrul finantelor publice,
Anca Dana Dragu

Bucuresti, 22 ianuarie 2016.

Nr. 103.


 Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 22.01.2016
in vigoare de la 11.02.2016


 Art. 1.

(1) Prin prezentele instructiuni se reglementeaza modul de justificare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a) -i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Codul fiscal.

(2) Justificarea scutirilor prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a) -i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Codul fiscal se face de catre persoana impozabila care poate avea calitatea de furnizor/prestator sau, dupa caz, de beneficiar. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica numai in situatia in care locul operatiunii se considera a fi in Romania, conform prevederilor art. 275 si 278 din Codul fiscal. in cazul serviciilor pentru care ar fi aplicabile prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, daca nu se pot prezenta dovezi din care sa rezulte ca beneficiarul este o persoana impozabila, se aplica regulile prevazute la art. 278 alin. (3) - (5) din Codul fiscal pentru stabilirea locului prestarii serviciilor, iar daca, potrivit acestor reguli, locul prestarii este in Romania, prestatorul poate aplica o scutire de TVA prevazuta de Codul fiscal, in conditiile justificarii acesteia conform prezentelor instructiuni, in caz contrar operatiunea fiind taxabila.

(3) in sensul prezentelor instructiuni:

a) prin contract se intelege si comanda, urmata de executarea acesteia;

b) prestatorul este orice persoana care actioneaza in nume propriu si factureaza o prestare de servicii in sensul art. 271 din Codul fiscal;

c) beneficiarul este persoana pe numele careia a fost emisa o factura pentru o prestare de servicii sau pentru o livrare de bunuri;

d) prin furnizor se intelege orice persoana impozabila care realizeaza o livrare de bunuri conform art. 270 din Codul fiscal, respectiv producatorul bunurilor sau proprietarul bunurilor ori persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane impozabile, in sensul art. 270 alin. (2) din Codul fiscal;

e) sunt considerate exporturi livrarile de bunuri prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a) si b) din Codul fiscal si acestea reprezinta livrarile de bunuri care sunt transportate de pe teritoriul Uniunii Europene, astfel cum este definit la art. 267 din Codul fiscal, in afara Uniunii Europene. Exporturile au locul livrarii in Romania conform prevederilor art. 275 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, daca transportul bunurilor incepe din Romania si se termina in afara teritoriului Uniunii Europene, indiferent daca iesirea de pe teritoriul Uniunii Europene are loc prin punctele vamale apartinand autoritatii vamale a Romaniei sau ale altui stat membru. Sunt de asemenea considerate exporturi si bunurile care sunt transportate din Romania in afara Uniunii Europene, in lipsa unei tranzactii comerciale, cum ar fi de exemplu: transportul unui stoc de bunuri din Romania intr-o tara terta in vederea efectuarii de activitati economice, livrarile de bunuri care necesita instalare realizata de furnizor sau de alta persoana in contul sau, pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene;

f) furnizorul mentionat la lit. d), care realizeaza operatiunile mentionate la lit. e), este denumit exportator.

(4) Pentru acele operatiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici sa fie in posesia documentelor de justificare a scutirii in momentul faptului generator, prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxa se va face in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxa pentru operatiunea in cauza.

(5) Daca pentru operatiuni scutite de taxa sunt emise facturi pentru valoarea totala ori partiala a unor operatiuni inaintea faptului generator de taxa sau sunt emise facturi pentru avansuri, scutirea se justifica in conformitate cu prevederile prezentelor instructiuni, in termenul prevazut la alin. (4), de la data faptului generator de taxa.

(6) in situatia in care la data la care se efectueaza o inspectie fiscala, persoana impozabila nu este in posesia documentelor de justificare a scutirii si nu este depasit termenul prevazut la alin. (4), organele de inspectie fiscala nu considera operatiunile ca fiind taxabile.

(7) in situatia in care la data la care se efectueaza o inspectie fiscala persoana impozabila nu este in posesia documentelor de justificare a scutirii si este depasit termenul prevazut la alin. (4), organele de inspectie fiscala obliga persoana impozabila la colectarea TVA de la data faptului generator de taxa.

(8) Daca inspectia fiscala a fost deja efectuata si, ulterior expirarii termenului prevazut la alin. (4), fara sa depaseasca termenul legal de prescriptie, persoana impozabila intra in posesia documentelor de justificare a scutirii de taxa, aceasta procedeaza la regularizare in scopul aplicarii scutirii de TVA de la data faptului generator de taxa, urmand ca organul fiscal competent sa efectueze reverificarea in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) in situatia in care la data la care se efectueaza o inspectie fiscala persoana impozabila justifica scutirea de TVA, dar se constata ca dovada scutirii a fost primita dupa expirarea termenului prevazut la alin. (4), scutirea se aplica de la data faptului generator de taxa.

(10) Scutirile cu drept de deducere sunt aplicate in masura in care persoanele impozabile pot justifica scutirea cu documentele prevazute de prezentele instructiuni. Aplicarea regimului de taxare pentru operatiuni scutite cu drept de deducere de catre persoanele impozabile nu va fi sanctionata de organele de inspectie fiscala.

(11) in cazul operatiunilor intracomunitare pentru care se aplica masuri de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata, nu se aplica prevederile referitoare la termenul mentionat la alin. (4), pentru justificarea scutirii de TVA putand fi avute in vedere alte elemente, precum termenul prevazut in contract sau alte aspecte specifice aplicarii masurilor de simplificare.
Art. 2.

(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene de furnizor sau de alta persoana in contul sau. Prin persoana care expediaza sau transporta bunuri in afara Uniunii Europene in contul furnizorului se intelege orice persoana care face transportul. Potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor si cumparator, furnizorul poate face transportul bunurilor in afara Uniunii Europene cu mijloace proprii sau poate apela la o alta persoana pentru efectuarea transportului, cum ar fi, de exemplu, un transportator sau o casa de expeditii.

(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se justifica de catre exportator cu urmatoarele documente:

a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal, sau, daca transportul bunurilor nu presupune o tranzactie, documentele solicitate de autoritatea vamala pentru intocmirea declaratiei vamale de export;

b) unul dintre urmatoarele documente:

1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire.
Art. 3.

(1) Potrivit prevederilor art. 294 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau. Astfel de livrari au loc in cadrul unor contracte prin care persoana obligata sa transporte bunurile in afara Uniunii Europene este cumparatorul nestabilit in Romania sau alta persoana in contul sau.

(2) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta la alin. (1) se justifica de furnizorul care realizeaza livrarea cu documentele prevazute la art. 2 alin. (2).

Exemplu: Societatea A, stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania, livreaza piese de schimb catre societatea B, stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Spania. Societatea B nu este stabilita in Romania. Conditia de livrare a bunurilor este ex-works, transportul bunurilor fiind in sarcina societatii B, care transporta piesele de schimb din Romania in Canada, bunurile fiind ulterior livrate de catre societatea B catre societatea C stabilita in Canada. Formalitatile vamale de export sunt realizate in Romania, declaratia vamala de export fiind intocmita pe numele societatii B din Spania, care este mentionata ca si expeditor/exportator in cadrul declaratiei vamale. intrucat exportul bunurilor in Canada este realizat de societatea B din Spania, aceasta justifica scutirea de TVA cu documentele prevazute la alin. (2). Societatea B din Spania are obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal. Livrarea efectuata de societatea A catre societatea B este o livrare locala, taxabila in Romania conform regulilor generale.

(3) in cazul in care livrarea de bunuri se refera la bunuri cumparate in Romania de calatori persoane fizice, nestabiliti in Uniunea Europeana, care sunt transportate in bagajul personal al calatorului, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica potrivit procedurilor si conditiilor stabilite prin ordin distinct al ministrului finantelor publice.
Art. 4.

(1) Sunt scutite de taxa, potrivit prevederilor art. 294 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, altele decat cele scutite conform art. 292 din Codul fiscal, legate direct de exportul de bunuri.

(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport de bunuri legate direct de exportul de bunuri, se justifica de prestator in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 278 din Codul fiscal, si daca aceasta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal, sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;

b) contractul incheiat cu beneficiarul;

c) documentele specifice de transport prevazute la alin. (4), in functie de tipul transportului, sau, dupa caz, copii de pe aceste documente;

d) documente din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost exportate.

Exemplul 1: A factureaza catre B un transport din Italia in Elvetia. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de transport este in Romania, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, cu toate ca locul exportului de bunuri este in Italia. Fiind un transport aferent unui export de bunuri, prestatorul va justifica scutirea de taxa, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Romania si prestatorul ar fi avut obligatia platii taxei daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Acelasi rationament s-ar aplica si in cazul in care transportul ar fi efectuat din Romania in Turcia sau in orice alta tara din afara Uniunii Europene, intre doua persoane impozabile stabilite in Romania.

Exemplul 2: A factureaza catre B un transport din Italia in Elvetia. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Italia. Locul serviciului de transport este in Italia, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol. in acest caz, serviciul fiind neimpozabil in Romania, nu este necesara justificarea scutirii de taxa. Desi operatiunea reprezinta o prestare intracomunitara de servicii, A nu va fi obligat sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, fiind scutita de taxa in statul beneficiarului.

Exemplul 3: A factureaza catre B un transport din China in SUA. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. incepand cu data de 1 ianuarie 2011, locul serviciului de transport nu este considerat a fi in Romania, conform art. 278 alin. (7) din Codul fiscal, prin urmare serviciul este neimpozabil in Romania din punctul de vedere al TVA.

(3) Daca locul serviciului de transport de bunuri este in Romania si beneficiarul ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 307 din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi scutita, acesta justifica scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport legate direct de exportul de bunuri, cu:

a) factura emisa de prestator sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;

b) contractul incheiat cu prestatorul;

c) documentele specifice de transport, in functie de tipul transportului, sau, dupa caz, copii de pe aceste documente;

d) documente din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost exportate din Uniunea Europeana.

Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile sunt considerate taxabile. in cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, se aplica prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.

Exemplu: A factureaza catre B un transport din Italia in Elvetia. A este o persoana impozabila stabilita in Franta, iar B este o persoana impozabila stabilita in Romania. Locul serviciului de transport este in Romania, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. Fiind un transport aferent unui export de bunuri, beneficiarul va justifica scutirea de taxa, deoarece prestatorul nu este o persoana impozabila stabilita in Romania si beneficiarul ar fi avut obligatia platii taxei conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Desi operatiunea reprezinta o achizitie intracomunitara de servicii, B nu ar avea obligatia sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, daca justifica scutirea de taxa.

(4) in sensul prevederilor alin. (2) si (3), prin documente specifice de transport, in functie de tipul transportului, se intelege documente precum:

a) in cazul transportului auto: Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR) intocmita conform Decretului nr. 451/1972 privind aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR), carnetul TIR si, dupa caz, documentul de tranzit vamal comunitar T1;

b) in cazul transportului feroviar: scrisoarea de trasura, documentul de transport international pe caile ferate, documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme iesirea marfii din Uniunea Europeana, si, dupa caz, documentul de tranzit vamal comunitar T1;

c) in cazul transportului multimodal cale ferata-naval: scrisoarea de trasura si foaia de conosament si, dupa caz, documentul de tranzit vamal comunitar T1;

d) in cazul transportului prin conducte: documentul emis de transportator, cuprinzand date referitoare la bunurile transportate, si, dupa caz, documentul de tranzit vamal comunitar T1.

(5) Scutirea de taxa pentru transporturile de bunuri prevazute la art. 294 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se aplica si in cazul transporturilor combinate. Justificarea scutirii se realizeaza pe baza documentelor prevazute la alin. (2), in cazul prestatorului, sau la alin. (3), in cazul beneficiarului, precum si a documentelor specifice fiecarui tip de transport care intra in componenta transportului combinat.

(6) Scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri, se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 278 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu ar fi aplicata o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) contractul incheiat cu beneficiarul;

b) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;

c) documentele din care sa rezulte ca sunt servicii accesorii unui transport de bunuri care au fost exportate din Uniunea Europeana.

Exemplul 1: A factureaza catre B un serviciu de descarcare de bunuri efectuat in Elvetia, aferent unui transport din Italia in Elvetia. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de descarcare este in Romania, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. Fiind un serviciu accesoriu unui transport aferent unui export de bunuri, prestatorul va justifica scutirea de taxa, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Romania si prestatorul ar fi avut obligatia platii taxei daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa.

Exemplul 2: A factureaza catre B un serviciu de descarcare de bunuri efectuat in Elvetia, aferent unui transport din Italia in Elvetia. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Italia. Locul serviciului de descarcare este in Italia, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol. in acest caz, serviciul fiind neimpozabil in Romania, nu este necesara justificarea scutirii de taxa. Desi operatiunea reprezinta o prestare intracomunitara de servicii, A nu va fi obligat sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, operatiunea fiind scutita de taxa in statul beneficiarului.

Exemplul 3: A factureaza catre B un serviciu de incarcare de bunuri in camioane, serviciul fiind efectuat pe teritoriul Serbiei. Bunurile sunt transportate din Serbia in Elvetia. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de incarcare este in Romania, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. Nefiind un serviciu accesoriu unui transport aferent unui export de bunuri din teritoriul Uniunii Europene, nu este aplicabila nicio scutire de taxa. Persoana obligata la plata taxei este prestatorul, conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, care va emite o factura cu TVA catre B.

(7) Daca locul serviciilor accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri este in Romania, scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 307 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita, pe baza urmatoarelor documente:

a) contractul incheiat cu prestatorul serviciilor;

b) factura emisa de prestator;

c) documentele din care sa rezulte ca serviciile sunt accesorii unui transport de bunuri care au fost exportate.

Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile sunt considerate taxabile. in cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, se aplica prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.

Exemplu: A factureaza catre B un serviciu de descarcare de bunuri efectuat pe teritoriul Elvetiei. Bunurile sunt transportate din Italia in Elvetia. A este o persoana impozabila stabilita in Franta, iar B este o persoana impozabila stabilita in Romania. Locul serviciului de descarcare este in Romania, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. Fiind un serviciu accesoriu unui transport legat direct de un export de bunuri, beneficiarul va justifica scutirea de taxa, deoarece prestatorul nu este o persoana impozabila stabilita in Romania si beneficiarul ar fi avut obligatia platii taxei conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Desi operatiunea reprezinta o achizitie intracomunitara de servicii, B nu ar avea obligatia sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, daca justifica scutirea de taxa.

(8) Scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru alte prestari de servicii legate direct de exportul de bunuri, se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 278 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) contractul incheiat cu beneficiarul;

b) factura emisa de prestator;

c) documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii efectuate sunt legate direct de exportul de bunuri. Exemplele prezentate la alin. (6) sunt avute in vedere corespunzator si pentru serviciile prevazute de prezentul alineat.

(9) Daca locul altor servicii legate direct de exportul de bunuri este in Romania, scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 307 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita, pe baza urmatoarelor documente:

a) contractul incheiat cu prestatorul serviciilor;

b) factura emisa de prestator;

c) documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii sunt legate direct de exportul de bunuri.

Exemplul prezentat la alin. (7) este avut in vedere corespunzator pentru serviciile prevazute de prezentul alineat.
Art. 5.

(1) Sunt scutite de taxa, potrivit prevederilor art. 294 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, legate direct de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 289 din Codul fiscal.

(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport de bunuri legate direct de importul de bunuri, se justifica de prestator, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 278 din Codul fiscal si daca aceasta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) factura sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;

b) contractul incheiat cu beneficiarul;

c) documentele specifice de transport, in functie de tipul transportului, sau, dupa caz, copii de pe aceste documente;

d) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost importate in Uniunea Europeana si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate.

Exemplul 1: A factureaza catre B un transport din Elvetia in Italia. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de transport este in Romania, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, cu toate ca locul importului de bunuri este in Italia. Fiind un transport aferent unui import de bunuri, prestatorul va justifica scutirea de taxa, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Romania si prestatorul ar fi avut obligatia platii taxei daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Acelasi rationament s-ar aplica in situatia in care bunurile ar fi transportate din orice alt stat din afara Uniunii Europene in Romania, locul importului de bunuri fiind in Romania, daca serviciul de transport este realizat de un prestator persoana impozabila, stabilit in Romania, catre un beneficiar persoana impozabila, stabilit in Romania.

Exemplul 2: A factureaza catre B un transport din Elvetia in Italia. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Italia. Locul serviciului de transport este in Italia, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. in acest caz, serviciul fiind neimpozabil in Romania, nu este necesara justificarea scutirii de taxa de catre A. Desi operatiunea reprezinta o prestare intracomunitara de servicii, A nu va fi obligat sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, operatiunea fiind scutita de taxa in statul beneficiarului.

Exemplul 3: A factureaza catre B un transport din Turcia in Maroc. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. incepand cu data de 1 ianuarie 2011, locul serviciului de transport nu este considerat a fi in Romania, conform art. 278 alin. (7) din Codul fiscal, prin urmare serviciul este neimpozabil in Romania din punctul de vedere al TVA.

(3) Daca locul serviciilor de transport direct legate de importul de bunuri, a caror valoare este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 289 din Codul fiscal, este in Romania, scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 307 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) factura emisa de prestator sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;

b) contractul incheiat cu prestatorul;

c) documentele specifice de transport, in functie de tipul transportului, sau, dupa caz, copii de pe aceste documente;

d) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost importate in Uniunea Europeana si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 289 din Codul fiscal sau echivalentului acestui articol din legislatia altui stat membru.

Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile sunt considerate taxabile. in cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, se aplica prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.

Exemplu: A factureaza catre B un transport din Elvetia in Italia. A este o persoana impozabila stabilita in Franta, iar B este o persoana impozabila stabilita in Romania. Locul serviciului de transport este in Romania, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, cu toate ca locul importului de bunuri este in Italia. Fiind un transport aferent unui import de bunuri, beneficiarul va justifica scutirea de taxa, deoarece prestatorul nu este o persoana impozabila stabilita in Romania si beneficiarul ar fi avut obligatia platii taxei conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Desi operatiunea reprezinta o achizitie intracomunitara de servicii, B nu are obligatia sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, daca ar justifica scutirea de taxa.

(4) in aplicarea prevederilor alin. (2) si (3) se considera documente specifice de transport, in functie de tipul transportului, documente precum cele mentionate la art. 4 alin. (4).

(5) Scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru prestarile de servicii accesorii transportului si alte prestari de servicii, direct legate de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 289 din Codul fiscal, se justifica de prestator, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 278 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) factura emisa de prestator;

b) contractul incheiat cu beneficiarul;

c) documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii sunt accesorii transportului bunurilor importate in Uniunea Europeana sau sunt servicii aferente importului de bunuri in Uniunea Europeana si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate.

Exemplul 1: A factureaza catre B un serviciu de descarcare de bunuri efectuat in Italia, aferent unui transport din Elvetia in Italia. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de descarcare este in Romania, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, cu toate ca locul importului de bunuri este in Italia. Fiind un serviciu accesoriu unui transport direct legat de un import de bunuri, prestatorul va justifica scutirea de taxa, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Romania si prestatorul ar fi avut obligatia platii taxei daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Fiind un serviciu prestat intre doua persoane impozabile stabilite in Romania, nu este considerat un serviciu intracomunitar.

Exemplul 2: A factureaza catre B un serviciu de descarcare de bunuri efectuat in Italia, aferent unui transport din Elvetia in Italia. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Italia. Locul serviciului de descarcare este in Italia, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol. in acest caz, serviciul fiind neimpozabil in Romania, A nu trebuie sa justifice scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal. Desi operatiunea reprezinta o prestare intracomunitara de servicii, A nu va fi obligat sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, fiind scutita de taxa in statul beneficiarului.

Exemplul 3: A factureaza catre B un serviciu de descarcare de bunuri din camioane, serviciul fiind efectuat pe teritoriul Elvetiei. Bunurile sunt transportate din Serbia in Elvetia. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de descarcare este in Romania, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. Nefiind un serviciu accesoriu unui transport aferent unui import de bunuri in teritoriul Uniunii Europene, nu este aplicabila nicio scutire de taxa. Persoana obligata la plata taxei este prestatorul A, conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, care va emite o factura cu TVA catre B.

(6) Daca locul serviciilor accesorii transportului si altor prestari de servicii, direct legate de importul de bunuri a caror valoare este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 289 din Codul fiscal, este in Romania, scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 307 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita, cu urmatoarele documente:

a) factura emisa de prestator;

b) contractul incheiat cu prestatorul;

c) documentele din care sa rezulte ca serviciile respective sunt accesorii transportului bunurilor importate sau sunt aferente importului de bunuri in Uniunea Europeana si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate.

Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. in cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.

Exemplu: A factureaza catre B descarcarea bunurilor din camion efectuata in Italia. Bunurile au fost transportate din Elvetia in Italia. A este o persoana impozabila stabilita in Franta, iar B este o persoana impozabila stabilita in Romania. Locul serviciului de descarcare direct legat de importul de bunuri este in Romania, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, cu toate ca locul importului este in Italia. Fiind un serviciu accesoriu unui import de bunuri, beneficiarul B va justifica scutirea de taxa, deoarece prestatorul A nu este o persoana impozabila stabilita in Romania si beneficiarul ar fi avut obligatia platii taxei conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Desi operatiunea reprezinta o achizitie intracomunitara de servicii, B nu ar avea obligatia sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, daca ar justifica scutirea de taxa.

 Art. 6.

(1) Sunt scutite de taxa, potrivit prevederilor art. 294 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, prestarile de servicii efectuate in Romania asupra bunurilor mobile achizitionate ori importate in vederea prelucrarii in Romania si care ulterior sunt transportate in afara Uniunii Europene de catre prestatorul serviciilor sau de catre client, daca acesta nu este stabilit in Romania, ori de alta persoana in numele oricaruia dintre acestia. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal se aplica prestarilor de servicii de prelucrare si in cazul in care prestatorul de servicii care efectueaza aceste servicii in baza unui contract incheiat cu un client nestabilit in Romania achizitioneaza sau importa bunuri in vederea incorporarii in produsul prelucrat ori in vederea utilizarii in legatura directa cu produsele prelucrate. Scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal se aplica pentru prestarile de servicii pentru care locul prestarii se considera in Romania, conform prevederilor art. 278 din Codul fiscal, si se justifica cu documentele prevazute la alin. (3) sau (4), dupa caz. Orice bun incorporat in produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate in legatura directa cu produsul prelucrat sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat.

(2) in cazul bunurilor importate in Romania in vederea prelucrarii, calitatea de importator o poate avea, conform titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, fie proprietarul bunurilor, fie persoana impozabila inregistrata conform art. 316 din Codul fiscal, care importa bunuri in Romania in regimul vamal de perfectionare activa in sistem de rambursare, prevazut la art. 114 paragraful 1 lit. (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, in vederea prelucrarii, cu conditia ca bunurile rezultate ca urmare a acestor operatiuni sa fie reexportate in afara Uniunii Europene sau sa fie achizitionate de catre persoana impozabila respectiva. in situatia in care bunurile rezultate in urma prelucrarii nu sunt reexportate in afara Uniunii Europene, prestatorul de servicii care a importat bunurile in Romania in vederea prelucrarii pierde dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, cu exceptia cazului in care achizitioneaza bunurile rezultate in urma prelucrarii sau refactureaza valoarea bunurilor importate in vederea prelucrarii si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre proprietarul bunurilor, caz in care refacturarea intregii valori a bunurilor este avuta in vedere doar in scopul taxei pe valoarea adaugata, neimplicand existenta unei tranzactii comerciale. in situatia in care locul prestarii este considerat a fi in Romania conform prevederilor art. 278 din Codul fiscal, daca bunurile rezultate in urma prelucrarii nu sunt reexportate in afara Uniunii Europene, prestarile de servicii de prelucrare nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata. Daca serviciile sunt prestate catre un beneficiar persoana impozabila, stabilit in alt stat membru, locul prestarii se considera in statul membru in care este stabilit beneficiarul conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol, serviciile fiind neimpozabile in Romania. Totusi, prestatorul nu are obligatia de a depune declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, daca prestarea de servicii este scutita de TVA in statul beneficiarului.

(3) Scutirea de taxa prevazuta la alin. (1), pentru prelucrarea bunurilor mobile corporale achizitionate din Romania sau din alte state membre ori importate de catre clientul care nu este stabilit in Romania, se justifica de prestatorul serviciilor cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu clientul care nu este stabilit in Romania;

b) factura pentru serviciile de prelucrare efectuate;

c) copie de pe unul dintre urmatoarele documente:

1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire.

(4) Scutirea de taxa prevazuta la alin. (1), pentru prelucrarea bunurilor mobile corporale importate de catre prestatorul de servicii, se justifica de prestator cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu clientul care nu este stabilit in Romania;

b) factura pentru serviciile prestate;

c) autorizatia de perfectionare activa in sistem de rambursare;

d) declaratia vamala pentru regimul vamal de perfectionare activa in sistemul de rambursare;

e) dovada exportului/reexportului bunurilor rezultate in urma prelucrarii, care confirma ca acestea au parasit teritoriul vamal comunitar, reprezentata de unul dintre urmatoarele documente:

1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire.

Exemplul 1: A factureaza catre B servicii de confectionare produse textile, materiile prime fiind achizitionate din Franta de catre client, respectiv de B. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Elvetia. Locul prestarii serviciilor fiind in Romania conform art. 278 alin. (6) din Codul fiscal, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in afara Uniunii Europene, A trebuie sa justifice scutirea de TVA, intrucat ar fi avut obligatia platii taxei daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa.

Exemplul 2: A factureaza catre B servicii de confectionare produse textile, materiile prime fiind achizitionate din Franta de catre client, respectiv de B. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Italia. Locul prestarii serviciilor se considera a fi in Italia, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol, serviciile fiind neimpozabile in Romania. Desi operatiunea reprezinta o prestare intracomunitara de servicii, prestatorul nu are obligatia de a depune declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, daca prestarea de servicii este scutita de TVA in statul beneficiarului, respectiv in Italia.
Art. 7.

(1) Partea din transportul international de persoane pentru care se aplica scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal este transportul pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, potrivit art. 278 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal.

(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal pentru transportul international de persoane cu mijloace auto se justifica cu urmatoarele documente:

a) licenta de transport, dupa caz;

b) caietul de sarcini al licentei de traseu, dupa caz;

c) foaia de parcurs sau alte documente din care sa rezulte data de iesire/intrare din/in tara, vizate, dupa caz, de organul vamal. in lipsa vizei organului vamal, pentru transporturile internationale din teritorii necomunitare spre Romania si din Romania spre teritorii necomunitare, se va accepta o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al transportatorului sau a casei de expeditie;

d) diagrama biletelor de calatorie sau, dupa caz, facturile, in cazul curselor ocazionale;

e) factura pentru contravaloarea biletelor vandute, in situatia in care vanzarea biletelor se face prin intermediari.

(3) Scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, pentru transportul international de persoane efectuat cu alte mijloace de transport decat cele prevazute la alin. (2), cum ar fi transportul international aerian, fluvial, maritim, feroviar, de persoane, se justifica de catre transportatori cu:

a) documentele specifice de transport, din care sa rezulte traseul transportului, data de iesire/intrare din/in tara, dupa caz;

b) factura, in situatia in care biletele de calatorie au fost vandute prin intermediari;

c) borderoul/diagrama biletelor de calatorie vandute sau, dupa caz, facturile, in cazul curselor ocazionale.
Art. 8.

(1) Conform art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal sunt scutite de taxa, in cazul navelor atribuite navigatiei in largul marii si care sunt utilizate pentru transportul de calatori/bunuri cu plata sau pentru activitati comerciale, industriale sau de pescuit, precum si in cazul navelor utilizate pentru salvare ori asistenta pe mare sau pentru pescuitul de coasta, urmatoarele operatiuni:

1. livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, navlosirea, leasingul si inchirierea de nave, precum si livrarea, leasingul, inchirierea, repararea si intretinerea de echipamente incorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;

2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, inclusiv pentru navele de razboi incadrate in Nomenclatura combinata (NC) cod 8906 10 00, care parasesc tara si se indreapta spre porturi straine unde vor fi ancorate, cu exceptia proviziilor la bordul navelor in cazul navelor folosite pentru pescuitul de coasta;

3. prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 1, efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru incarcatura acestora.

(2) Livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 294 alin. (1) lit. h) pct. 1 si 3 din Codul fiscal cuprind, printre altele, operatiuni precum:

a) livrarea de echipamente incorporate in nave sau utilizate pe acestea;

b) modernizarea, renovarea, revizia si repararea navelor, respectiv orice lucrari necesare pentru utilarea ori reutilarea acestora sau readucerea la starea lor initiala, inclusiv operatiuni precum vopsirea, refacerea instalatiilor, lucrari de tamplarie, instalarea materialelor termoizolatoare si electrice;

c) serviciile necesare pentru mentinerea navelor, a echipamentelor si sistemelor acestora in perfecta stare de functionare, inclusiv intretinerea, masurile de prevenire a incendiilor, decontaminarea;

d) serviciile expertilor, prestate in cadrul lucrarilor de reparatii si al lucrarilor de reparare, renovare si intretinere a navelor si a sistemelor si echipamentelor acestora. Aceste servicii includ si inspectiile pentru constatarea respectarii masurilor de siguranta, inspectia navelor, inspectia tehnica a echipamentelor, investigatiile legate de incendii sau alte calamitati survenite la bord;

 e) lucrarile de reparatii si intretinere a bunurilor ce sunt integrate in nave sau direct utilizate pentru exploatarea acestora, cum ar fi containerele utilizate pentru depozitarea bagajelor, alimentelor, in cazul navelor de pasageri;

f) navlosirea, leasingul si inchirierea navelor. Prin navlosire se intelege contractul prin care navlosantul pune la dispozitia navlositorului pentru transport o nava, parti din ea sau o incapere a ei;

g) serviciile necesare pentru exploatarea navelor si a incarcaturii acestora inainte, in timpul si dupa efectuarea unei calatorii, la sosirea in porturi, la stationarea si la plecarea din porturi, inclusiv:

1. serviciile asigurate de piloti pentru facilitarea intrarii si iesirii din porturi, servicii constand in remorcare, impingere, protejare, curatenie;

2. utilizarea porturilor, respectiv utilizarea macaralelor, cheiurilor, debarcaderelor, serviciilor de telecomunicatii si utilizarea instalatiilor radar;

3. serviciile administrative si serviciile de comunicatii;

h) serviciile asigurate pentru nevoile directe ale pasagerilor si echipajului si/sau incarcaturii transportate de nave, incluzand:

1. asistenta necesara pasagerilor si echipajului asigurata in contul armatorului cu ocazia transportului maritim, cum ar fi intocmirea documentelor de calatorie, servicii de cazare si alimentatie asigurate pasagerilor, in cazul in care aceste servicii trebuie asigurate prin contractul de transport;

2. serviciile aferente bunurilor transportate de nave, cum ar fi serviciile necesare pentru manipularea, protejarea si conservarea bunurilor transportate, inclusiv serviciile specialistilor in daune sau pentru protejarea apelor si zonelor inconjuratoare, pentru prevenirea poluarii ori contaminarii acestor ape si zone.

(3) in sensul art. 294 alin. (1) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal, prin provizii se intelege bunurile necesare aprovizionarii navelor. Bunurile pentru aprovizionare si alimentare cu combustibil cuprind, printre altele:

a) aprovizionarea la bord: bunuri care sunt exclusiv utilizate pentru consumul la bord de catre membrii echipajului si pasagerii vasului, cum ar fi mancarea si bauturile;

b) combustibili si lubrifianti, in stare solida, lichida sau gazoasa. Aceste bunuri sunt necesare pentru functionarea corespunzatoare a motoarelor si a altor utilaje si echipamente aflate la bord;

c) consumabilele, aparatele si proviziile de obicei utilizate la bord de echipaj si pasageri, cum ar fi: tacamurile, aparatele de gatit, fetele de masa, instrumentele si produsele de curatare, instrumentele pentru lucrarile de reparatii si intretinere si bunurile consumabile utilizate pentru conservarea, tratarea sau prepararea la bord a marfurilor transportate, cum ar fi, de exemplu, gheata si sarea pentru conservarea pestelui pe un vas de pescuit.

(4) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza fie de furnizor/prestator, fie de beneficiar, pe baza documentelor care atesta ca livrarile de bunuri si prestarile de servicii sunt destinate scopurilor prevazute de lege. in cazul navelor, care nu sunt noi, utilizate pentru transportul de calatori/bunuri cu plata sau pentru activitati comerciale, industriale sau de pescuit, care sunt atribuite navigatiei in largul marii, scutirile de TVA prevazute de art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal se aplica daca nava este efectiv si preponderent utilizata pentru navigatie in largul marii pe o perioada de cel mult 5 ani. Pentru a determina daca o nava este efectiv si preponderent utilizata in largul marii nu pot fi luate in calcul doar criterii obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, insa acestea ar putea fi utilizate pentru a exclude din domeniul de aplicare a scutirilor navele care, in orice caz, nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, respectiv nu ar fi capabile pentru navigatie in largul marii. Cerinta referitoare la navigatia in largul marii nu se aplica scutirilor de TVA prevazute de art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal in cazul navelor utilizate pentru salvare ori asistenta pe mare sau pentru pescuitul de coasta. Pentru a stabili daca o nava, care indeplineste conditiile obiective de a fi capabila sa navigheze in largul marii datorita lungimii si tonajului, a fost efectiv si preponderant utilizata pentru navigatie in largul marii, pot fi utilizate mijloace de proba prevazute de Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, sau orice alte mijloace de proba prevazute de lege. Conceptul de navigatie "in largul marii" in sensul Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata si al art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal acopera orice parte a marii in afara apelor teritoriale ale oricarei tari, care este dincolo de limita de 12 mile marine, masurata de la liniile de baza stabilite in conformitate cu dreptul international al marii (Conventia Organizatiei Natiunilor Unite privind dreptul marii, semnata la Montego Bay la 10 decembrie 1982).

(5) Scutirea prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal se aplica atat pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate in beneficiul direct al armatorilor de nave, cat si in situatia in care intre furnizori/prestatori si armator se interpune un agent de nava. Scutirea de taxa pentru prestarile de servicii prevazute la art. 294 alin. (1) lit. h) pct. 1 si 3 din Codul fiscal se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 278 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Daca locul prestarilor de servicii prevazute la art. 294 alin. (1) lit. h) pct. 1 si 3 din Codul fiscal este in Romania, scutirea de taxa se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 307 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita.

(6) in cazul prestarilor de servicii si/sau a livrarilor de bunuri efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru incarcatura acestora, pentru care se aplica scutirea prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia prestatorului/furnizorului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nava respectiva este efectiv si preponderent utilizata in largul marii, conform prevederilor alin. (4).

(7) in cazul livrarilor de nave noi, respectiv de nave care nu au fost utilizate, scutirea prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal se aplica pe baza criteriilor obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, care le face capabile pentru a fi utilizate in largul marii, si a declaratiei pe propria raspundere a cumparatorului din care sa rezulte ca nava va fi utilizata efectiv si preponderent in largul marii.

Exemplul 1: A factureaza catre B servicii de reparatii ale unei nave destinate transportului in largul marii, serviciile fiind efectuate pe teritoriul Romaniei. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Norvegia. Locul prestarii serviciului fiind in Romania conform art. 278 alin. (6) din Codul fiscal, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana, prestatorul trebuie sa justifice scutirea de taxa, intrucat ar fi fost persoana obligata la plata taxei daca operatiunea nu era scutita.

Exemplul 2: A factureaza catre B servicii de reparatii ale unei nave destinate transportului in largul marii. A este o persoana impozabila stabilita in Dubai, iar B este o persoana impozabila stabilita in Romania. Locul prestarii serviciului este in Romania conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Romania. Prestatorul nefiind stabilit in Romania, beneficiarul trebuie sa justifice scutirea de taxa, intrucat ar fi fost persoana obligata la plata taxei daca operatiunea nu era scutita.

Exemplul 3: A livreaza o nava, care este utilizata deja, catre B. Nava indeplineste criteriile obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, care o fac capabila pentru a fi utilizata in largul marii. in vederea aplicarii scutirii de TVA furnizorul, A, trebuie sa faca dovada faptului ca nava a fost utilizata efectiv si preponderent in largul marii, pe o perioada de cel mult 5 ani.

(8) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata nu se acorda pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii destinate construirii navelor prevazute la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care se aplica alte scutiri prevazute la art. 294 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal sau la art. 295 din Codul fiscal. Livrarile de bunuri destinate construirii navelor prevazute la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal sau pentru orice alt tip de nave pot fi scutite de taxa pe valoarea adaugata, conform prevederilor art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, daca livrarea respectiva se incadreaza intr-o masura de simplificare prevazuta prin ordin al ministrului finantelor publice.

(9) Prin transport international, in sensul art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, se intelege transportul care are fie punctul de plecare, fie punctul de sosire in afara tarii, fie ambele puncte in afara tarii.
Art. 9.

(1) in sensul art. 294 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal se aplica scutirea de taxa in cazul companiilor aeriene care in principal realizeaza transport international de persoane si/sau de marfuri efectuat cu aeronave, pentru urmatoarele operatiuni:

1. livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, leasingul si inchirierea aeronavelor, precum si livrarea, leasingul, inchirierea, repararea si intretinerea echipamentelor incorporate sau utilizate pe aceste aeronave;

2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe aeronave;

3. prestarea de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 1 sau la art. 296 din Codul fiscal efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor si/sau pentru incarcatura acestora.

(2) O companie aeriana este orice persoana impozabila ale carei activitati includ transportul, pe calea aerului, de pasageri sau de marfa in regim de inchiriere sau cu plata. Aceasta include toate liniile aeriene internationale ce asigura transporturi internationale regulate de pasageri si/sau de bunuri si toate companiile ce efectueaza transporturi internationale charter de pasageri si/sau de marfa. incarcatura reprezinta orice bunuri ce pot fi transportate pe calea aerului, inclusiv corespondenta si animalele.

(3) Livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 294 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal cuprind, printre altele, operatiuni precum:

a) livrarea de echipamente incorporate in aeronave sau utilizate pe acestea;

b) modernizarea, renovarea, revizia si repararea aeronavelor, respectiv orice lucrari necesare pentru utilarea sau reutilarea acestora sau readucerea la starea lor initiala, inclusiv operatiuni precum vopsirea, refacerea instalatiilor, lucrari de tamplarie, instalarea materialelor termoizolatoare si electrice;

c) serviciile necesare pentru mentinerea aeronavelor, a echipamentelor si sistemelor acestora in perfecta stare de functionare, inclusiv intretinerea, masurile de prevenire a incendiilor, decontaminarea;

d) serviciile expertilor, prestate in cadrul lucrarilor de reparatii si al lucrarilor pe care le presupun repararea, renovarea si intretinerea aeronavelor si a sistemelor si echipamentelor acestora. Aceste servicii includ si inspectiile pentru constatarea respectarii masurilor de siguranta, inspectia aeronavelor, inspectia tehnica a echipamentelor, investigatiile legate de incendii sau alte calamitati survenite la bord;

e) lucrari de reparatii si intretinere a bunurilor integrate in aeronave sau care sunt direct si permanent utilizate pentru exploatare, cum ar fi containerele, facute la comanda, utilizate in aeronave pentru depozitarea bagajelor, alimentelor;

f) leasingul si inchirierea aeronavelor;

g) serviciile necesare pentru exploatarea aeronavelor si a incarcaturii acestora inainte, in timpul si dupa o calatorie, la sosirea in aeroporturi, la stationarea si la plecarea din aeroporturi, incluzand:

1. servicii necesare pentru aterizare, decolare sau stationare in aeroporturi, inclusiv servicii constand in remorcare, impingere, protectie, curatenie;

2. utilizarea aeroporturilor si, mai concret, utilizarea pistelor, serviciilor de telecomunicatii si utilizarea instalatiilor radar;

3. serviciile administrative si serviciile de comunicatii;

h) servicii asigurate pentru nevoile directe ale pasagerilor si echipajului si/sau ale incarcaturii transportate de aeronave, inclusiv:

1. asistenta necesara pasagerilor si echipajului asigurata pe seama operatorului aerian cu ocazia transportului aerian, cum ar fi intocmirea documentelor de calatorie si cazarea, masa si bautura asigurate pasagerilor, in cazul in care aceste servicii trebuie asigurate in baza contractului de transport;

2. serviciile referitoare la bunurile transportate de aeronave, cum ar fi serviciile necesare pentru manipularea, protejarea si conservarea bunurilor transportate, inclusiv serviciile asigurate de specialistii in "daune" sau pentru protejarea mediului inconjurator, respectiv pentru prevenirea poluarii ori contaminarii acestor zone.

(4) in sensul art. 294 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Codul fiscal, prin provizii se intelege bunurile necesare aprovizionarii aeronavelor. Bunurile pentru aprovizionare si alimentare cu combustibil cuprind, printre altele:

a) bunuri care sunt exclusiv utilizate pentru consumul la bord de catre membrii echipajului si pasagerii aeronavei, cum ar fi mancarea si bauturile;

b) combustibili si lubrifianti, in stare solida, lichida sau gazoasa. Aceste bunuri sunt necesare pentru functionarea corespunzatoare a motoarelor si a altor utilaje si echipamente aflate la bord;

c) consumabile, aparate si proviziile utilizate de obicei la bord de echipaj si pasageri, cum ar fi tacamurile, aparatele de gatit, fetele de masa, instrumentele si produsele de curatare, uneltele pentru lucrarile de reparatii si intretinere si bunurile consumabile utilizate pentru conservarea, tratarea sau prepararea la bord a marfurilor transportate.

(5) in cazul companiilor aeriene care nu sunt stabilite in Romania, in scopul aplicarii scutirilor se va considera ca activitatea acestora consta intotdeauna, in principal, in transportul international de persoane si/sau de marfuri efectuat cu plata. in cazul companiilor aeriene stabilite in Romania, directia competenta din cadrul Ministerului Transporturilor va emite un certificat care atesta faptul ca activitatea acestora consta, in principal, in transportul international de persoane si/sau de marfuri efectuat cu plata, care va fi transmis in copie furnizorilor/prestatorilor, ca document justificativ pentru aplicarea scutirii. Certificatul va fi eliberat la solicitarea companiilor aeriene, dupa cum urmeaza:

a) in cazul in care certificatul este solicitat in anul curent pentru anul urmator, va fi avuta in vedere activitatea desfasurata in anul solicitarii si certificatul va fi valabil de la data de 1 ianuarie pana la data de 31 decembrie a anului calendaristic urmator;

b) in situatia in care certificatul nu a fost solicitat in anul curent pentru anul urmator, va fi avuta in vedere activitatea desfasurata in anul precedent si certificatul va fi valabil de la data emiterii pana la data de 31 decembrie a anului in care a fost eliberat;

c) in cazul companiilor aeriene nou-infiintate, certificatul va fi eliberat in anul infiintarii pe baza planului de afaceri prezentat directiei competente din cadrul Ministerului Transporturilor si va fi valabil de la data emiterii pana la data de 31 decembrie a anului in care a fost eliberat.

(6) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata nu se acorda pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii destinate construirii aeronavelor prevazute la art. 294 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal. Livrarile de bunuri destinate construirii aeronavelor prevazute la art. 294 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal sau pentru orice alt tip de aeronave pot fi scutite de taxa pe valoarea adaugata conform prevederilor art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, daca livrarea respectiva se incadreaza intr-o masura de simplificare prevazuta prin ordin al ministrului finantelor publice.

(7) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza pe baza documentelor care atesta ca livrarile de bunuri si prestarile de servicii sunt destinate scopurilor prevazute de lege si a certificatului prevazut la alin. (5) pentru companiile aeriene stabilite in Romania. Scutirea de taxa pentru prestarile de servicii prevazute la art. 294 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 278 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei, conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Daca locul prestarilor de servicii prevazute la art. 294 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal este in Romania, scutirea de taxa se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 307 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita.

(8) in sensul art. 294 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, transportul international are intelesul de la art. 8 alin. (9).
Art. 10.

(1) Scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere a), se justifica pe baza urmatoarelor documente:

a) factura in care trebuie sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;

b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru; si, dupa caz,

c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.

(2) in cazul livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, prevazute la art. 294 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, scutirea de taxa se justifica prin:

a) factura sau, daca furnizorul nu este o persoana impozabila, contractul de vanzare-cumparare;

b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru sau, dupa caz, prin dovada inmatricularii mijlocului de transport nou in statul membru de destinatie.

(3) in cazul livrarilor intracomunitare de produse accizabile prevazute la art. 294 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere c), catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila care nu ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care transportul de bunuri este efectuat conform art. 34 alin. (1) si (2) ori art. 19 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei 92/12/CEE, scutirea de taxa se justifica prin:

a) factura care nu trebuie sa contina codul de inregistrare in scopuri de TVA al cumparatorului in alt stat membru;

b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru; si, dupa caz,

c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.

(4) in cazul livrarilor intracomunitare asimilate de bunuri prevazute la art. 270 alin. (10) din Codul fiscal, respectiv transferurile de bunuri, scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal se justifica, cu exceptiile prevazute la acelasi alineat, pe baza urmatoarelor documente:

a) autofactura prevazuta la art. 319 alin. (9) din Codul fiscal in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit in alt stat membru al persoanei care realizeaza transferul din Romania;

b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru.

(5) in situatia livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la alin. (1), daca inspectia fiscala a constatat ca pe factura este inscris eronat codul de TVA al beneficiarului, pentru acordarea scutirii de TVA se va permite in timpul controlului corectarea facturii de catre furnizor si se va verifica validitatea codului de TVA al beneficiarului de catre organele de inspectie fiscala. Aceasta factura va fi atasata de catre furnizor facturii initiale, fara sa genereze inregistrari in decontul de taxa al perioadei fiscale in care se opereaza corectia.

(6) Scutirea unei livrari intracomunitare, in sensul articolului 294 alin. (2) din Codul fiscal, nu poate fi refuzata vanzatorului pentru simplul motiv ca administratia fiscala a unui alt stat membru a efectuat o radiere cu efect retroactiv a codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei care a achizitionat bunul, de la o data anterioara acestei livrari, desi radierea codului a intervenit dupa livrarea bunului, astfel cum s-a pronuntat Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-273/11 - Mecsek Gabona.

(7) Prin documentele care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru se intelege documentele care atesta in mod neechivoc transportul bunurilor din Romania in alt stat membru de catre furnizor, de catre beneficiar sau de catre o persoana care actioneaza in numele unuia dintre acestia, in functie de tipul transportului, cum ar fi, fara a se limita la acestea, documentele de transport, in cazul in care exista un contract de transport intre parti sau alte documente care atesta transportul bunurilor, in cazul in care nu exista un contract de transport intre parti, cum ar fi situatia in care furnizorul sau beneficiarul asigura transportul bunurilor cu mijloace proprii de transport.

 Art. 11.

(1) Conform art. 296 din Codul fiscal sunt scutite de taxa serviciile prestate de persoanele care actioneaza in numele si in contul altei persoane, in cazul in care aceste servicii sunt prestate in legatura cu operatiunile scutite prevazute la art. 294 si 295 din Codul fiscal, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 294 alin. (1) lit. f) si la art. 294 alin. (2) din Codul fiscal. Scutirea de taxa se justifica de prestator in masura in care locul prestarii serviciului de intermediere este considerat a fi in Romania conform art. 278 din Codul fiscal si daca acesta ar fi persoana obligata la plata TVA conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu s-ar aplica o scutire de TVA. Beneficiarul serviciului de intermediere are obligatia sa justifice scutirea de taxa daca locul prestarii este considerat in Romania conform art. 278 din Codul fiscal si in situatia in care acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 307 din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi scutita.

(2) Justificarea scutirii de taxa se realizeaza pe baza facturii si a documentelor care atesta ca serviciile sunt prestate in legatura cu operatiunile scutite mentionate la alin. (1).
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Ordinul 103/2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru unele operatiuni din noul Cod fiscal":
Rating:

Nota: 3 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016