Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Conditii pentru a forma un grup fiscal. Tratament TVA

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 17 Sep. 2019 Exclusiv
Tags: grup fiscal, cnditii intocmire grup fiscal, tratament fiscal, tratament contabil

Ce conditii trebuie indeplinite pentru a forma un grup fiscal? Cum se procedeaza cu TVA intr-un grup fiscal? Unul dintre specialistii nstri ne va oferi un raspuns detaliat in cele ce urmeaza.

 grup fiscal, tva, documente justificative
 
 
Potrivit art 269 alin 9) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:,,In conditiile si in limitele prevazute in normele metodologice, este considerat drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite in Romania care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar si economic’’.
 

Norme metodologice


"5.

(1) In sensul art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, grupul de persoane impozabile stabilite in Romania, independente din punct de vedere juridic si aflate in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric, poate opta sa fie tratat drept grup fiscal unic, cu urmatoarele conditii cumulative:
a) o persoana impozabila nu poate face parte decat dintr-un singur grup fiscal;
b) optiunea trebuie sa se refere la o perioada de cel putin 2 ani;
c) toate persoanele impozabile din grup trebuie sa aplice aceeasi perioada fiscala.

(2) Optiunea prevazuta la alin. (1) lit. b) se refera la grup, nu la fiecare membru al grupului.

(3) Grupul fiscal se poate constitui din minimum doua persoane impozabile.

(4) Organul fiscal competent in administrarea persoanelor impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal este organul fiscal central desemnat in acest scop, in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.

(5) Se considera, conform alin. (1), in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric persoanele impozabile al caror capital este detinut direct sau indirect in proportie de mai mult de 50% de catre aceeasi asociati. Termenul asociati include si actionarii, conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Indeplinirea acestei conditii se dovedeste prin certificatul constatator eliberat de catre registrul comertului si/sau, dupa caz, alte documente justificative.

(6) In vederea implementarii grupului fiscal se depune la organul fiscal competent prevazut la alin. (4) o cerere semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, care sa cuprinda urmatoarele:
a) numele, adresa, obiectul de activitate si codul de inregistrare in scopuri de TVA al fiecarui membru;
b) dovada ca membrii sunt in stransa legatura conform alin. (5);
c) numele membrului numit reprezentant.

(7) Organul fiscal competent trebuie sa ia o decizie oficiala prin care sa aprobe sau sa refuze implementarea grupului fiscal si sa comunice acea decizie reprezentantului grupului, in termen de 60 de zile de la data primirii documentatiei complete, respectiv a cererii completate potrivit alin. (6), insotita de documentele justificative.

(8) Implementarea grupului fiscal intra in vigoare:
a) in prima zi din luna urmatoare datei comunicarii deciziei prevazute la alin. (7), in cazul in care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica;
b) in prima zi a perioadei fiscale urmatoare datei comunicarii deciziei prevazute la alin. (7), in cazul in care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica.

(9) Reprezentantul grupului trebuie sa notifice organului fiscal competent oricare dintre urmatoarele evenimente:
a) incetarea optiunii prevazute la alin. (1) de a forma un grup fiscal unic, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;
b) neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) - (5), care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat aceasta situatie;
c) numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;
d) parasirea grupului fiscal de catre unul dintre membri, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;
e) intrarea unui nou membru in grupul fiscal, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului.

(10) In situatiile prevazute la alin. (9) lit. a) si b), organul fiscal competent anuleaza tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal sau, dupa caz, al unei persoane ca membru al grupului fiscal, astfel:
a) In cazul prevazut la alin. (9) lit. a), de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care a incetat optiunea in cazul in care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica, respectiv in prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei in care a incetat optiunea, in cazul in care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica;
b) In cazul prevazut la alin. (9) lit. b), de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a produs evenimentul care a generat aceasta situatie in cazul in care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica, respectiv in prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei in care s-a produs evenimentul, in cazul in care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica.

(11) In situatiile prevazute la alin. (9) lit. c) - e) organul fiscal competent trebuie sa ia o decizie oficiala in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii si sa comunice aceasta decizie reprezentantului. Aceasta decizie intra in vigoare din prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost transmisa reprezentantului, in cazul in care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica, respectiv in prima zi a perioadei fiscale urmatoare, in cazul in care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica. Pana la intrarea in vigoare a deciziei, persoanele impozabile care au solicitat parasirea sau intrarea in grup a unui membru sunt tratate ca grup fiscal unic format din membri care au depus initial optiunea de a fi tratati ca grup fiscal unic si au fost acceptati in acest sens de catre organul fiscal competent.
In situatia in care se solicita numirea unui alt reprezentant al grupului, organul fiscal competent anuleaza calitatea reprezentantului grupului fiscal si in aceeasi decizie va aproba numirea unui alt reprezentant propus de membrii grupului.

(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), organul fiscal competent, in urma verificarilor efectuate sau la cererea persoanei impozabile:
a) anuleaza, din oficiu sau, dupa caz, la cerere, tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal in cazul in care acea persoana nu mai intruneste criteriile de eligibilitate pentru a fi considerata un asemenea membru in conformitate cu prevederile alin. (1). Aceasta anulare va intra in vigoare incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organul fiscal competent in cazul in care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica, respectiv in prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente, in cazul in care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica;
b) anuleaza, din oficiu sau, dupa caz, la cerere, tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal in cazul in care acele persoane impozabile nu mai intrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. Aceasta anulare va intra in vigoare incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organul fiscal competent, in cazul in care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica, respectiv in prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente, in cazul in care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica.

(13) De la data implementarii grupului fiscal unic conform alin. (8):

a) fiecare membru al grupului fiscal, altul decat reprezentantul:

1. raporteaza in decontul de taxa mentionat la art. 323 din Codul fiscal orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri sau orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;

2. trimite decontul sau de taxa reprezentantului;

3. nu plateste nicio taxa datorata si nu solicita nicio rambursare conform decontului sau de taxa;

b) reprezentantul:

1. preia, in primul decont consolidat, soldurile taxei de plata de la sfarsitul perioadei fiscale anterioare, neachitate pana la data depunerii acestui decont, precum si soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare;

2. raporteaza in propriul decont de taxa, mentionat in art. 323 din Codul fiscal, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri ori de servicii, precum si orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;

3. raporteaza intr-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alti membri ai grupului fiscal, precum si rezultatele din propriul decont de taxa pentru perioada fiscala respectiva;

4. depune la organul fiscal competent toate deconturile de taxa ale membrilor, precum si formularul de decont de taxa consolidat;

5. plateste sau, dupa caz, solicita rambursarea taxei care rezulta din decontul de taxa consolidat.
(14) Fiecare membru al grupului fiscal trebuie:
a) sa depuna declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, la organul fiscal competent;
b) sa se supuna controlului organului fiscal competent;
c) sa raspunda separat si in solidar pentru orice taxa datorata de el sau de orice membru al grupului fiscal pentru perioada cat apartine respectivului grup fiscal;
d) sa intocmeasca primul decont de TVA, dupa parasirea grupului fiscal, doar pe baza operatiunilor efectuate in perioada ulterioara parasirii grupului, fara preluarea soldului din decontul aferent perioadei fiscale anterioare, depus in vederea intocmirii decontului consolidat.
(15) Livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de fiecare membru al grupului sunt supuse regimului normal de impozitare prevazut de titlul VII din Codul fiscal, indiferent daca sunt realizate catre terti sau catre ceilalti membri ai grupului fiscal, fiecare membru al grupului fiind considerat o persoana impozabila separata’’.

Mai precizam faptul ca persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare (art 282 alin 4 din Codul fiscal).
 

Tratament contabil si fiscal


A. In contabilitatea societatii - reprezentant, apar urmatoarele obligatii fiscale si contabile:

1. Sa preia, in primul decont consolidat, soldurile taxei de plata de la sfarsitul perioadei fiscale anterioare, neachitate pana la data depunerii acestui decont, precum si soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare;
• in primul decont consolidat se vor prelua soldurile taxei de plata de la sfarsitul perioadei fiscale anterioare, neachitate pana la data depunerii acestui decont, (transmise prin propriul decont intocmit de de fiecare membru).
 
                   4511                    =         4423
„Decontari intre entitatile afiliate”     „TVA de plata ”
- analitic distinct pe fiecare membru -       - analitic distinct pe fiecare membru -
 
• in primul decont consolidat se vor prelua soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare (transmise prin propriul decont intocmit de de fiecare membru)
            4424                    =          4511      
„TVA de recuperat ”         „Decontari intre entitatile afiliate”    
- analitic distinct pe fiecare membru -              - analitic distinct pe fiecare membru -  
 
2. Sa raporteze in propriul decont de taxa, mentionat in art. 323 din Codul fiscal, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri ori de servicii, precum si orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale, utilizand analitice distincte pentru conturile din  activitatea proprie,

3. Sa preia lunar, soldurile conturilor 4423 si 4424, dar si deconturile de TVA, de la fiecare membru al grupului;

4. La sfarsitul perioadei de raportare se va  proceda la inchiderea conturilor de TVA  4423 si 4424, prin aplicarea regulilor cunoscute:
•  daca TVA plata > TVA rambursata => TVA plata  => iar diferenta ramasa neinchisa se va stinge prin efectuarea platii efective la bugetul de stat
 
4423                       =         4424
“TVA de plata”                  “TVA de rambursat”
- analitic distinct pe fiecare membru -     - analitic distinct pe fiecare membru -
 
4423                          =     5121        
“TVA de plata”                  “Conturi curente la banci”
- analitic distinct pe fiecare membru -   
 
• daca TVA rambursata > TVA plata => TVA recuperata  =>  iar diferenta ramasa neinchisa raportata in Decontul consolidat al perioadei respective, se va prelua in urmatorul decont ca suma TVA de recuperat
 
5. Sa raporteze intr-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alti membri ai grupului fiscal, precum si rezultatele din propriul decont de taxa, pentru perioada fiscala respectiva. Decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata se intocmeste de reprezentantul grupului, utilizand modelul formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”. Reprezentantul va cumula toate informatiile privind operatiunile desfasurate de toti membrii grupului, din deconturile proprii transmise de membrii, inclusiv din cel propriu, si va declara sumele rezultate in Decontul consolidat de TVA. In Decontul consolidat de TVA, se va inscrie la rubrica „Date de identificare a persoanei impozabile” si sintagma „reprezentant al grupului fiscal unic”.

6. Sa depuna  la organul fiscal competent, formularul (300) Decontul consolidat de TVA, precum si toate deconturile de TVA cu titlu informativ ale membrilor, astfel:
a. Decontul consolidat de TVA se depune online, in numele grupului fiscal unic,  
b. Deconturile de TVA intocmite de fiecare membru al grupului, se depun, cu titlu informativ pe suport de hartie la registratura organul fiscal competent.
c. Organul fiscal va prelucra in Sistemul informatic de administrare a creantelor numai Decontul consolidat de TVA depus de reprezentantul grupului, nu si deconturile de taxa pe valoarea adaugata cu titlu informativ ale membrilor, acestea doar se arhiveaza la dosarul fiscal al fiecarui membru al grupului.

Va utiliza Deconturile de taxa pe valoarea adaugata intocmite de fiecare membru al grupului, pentru verificarea datelor inscrise de reprezentantul grupului in Decontul consolidat de TVA, aferent aceleiasi perioade. Daca, in urma verificarii efectuate, rezulta necorelari, organul fiscal notifica reprezentantului grupului in vederea corectarii informatiilor din decont.

7. Sa plateasca sau sa solicite rambursarea TVA rezultata din Decontul de taxa consolidat.

B. In contabilitatea societatilor-membre, apar urmatoarele obligatii fiscale si contabile:
 
1. Sa raporteze in decontul de taxa, mentionat la art. 323 din Codul fiscal, toate operatiunile efectuate in cadrul fiecarei perioade fiscale (livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri sau orice alta operatiune realizata);
 
2. Sa trimita la sfarsitul lunii decontul sau de TVA reprezentantului, precum si soldul conturilor 4423 "TVA de plata" sau 4424 "TVA de recuperat" pentru a fi preluat in decontul consolidat, utilizand inregistrarile contabile:
4423                =         4511
„TVA de plata”              „Decontari intre entitatile afiliate”
-analitic reprezentant-   
4511                 =         4424
„Decontari intre entitatile afiliate”      „TVA de recuperat”      
-analitic reprezentant -    
  
Soldul contului 4511„Decontari intre entitatile afiliate” va fi debitor si reprezinta taxa pe valoare adaugata transmisa societatii-reprezentant.

3. Sa nu plateasca nicio taxa datorata si sa nu solicite nicio rambursare conform decontului sau de taxa;

4. Sa depuna declaratia recapitulativa 390, la organul fiscal competent, daca este cazul;

5. Sa se supuna controlului organului fiscal competent;

6. Sa raspunda separat si in solidar pentru orice taxa datorata de el sau de orice membru al grupului fiscal pentru perioada cat apartine respectivului grup fiscal;

7. Sa intocmeasca primul decont de TVA, dupa parasirea grupului fiscal, doar pe baza operatiunilor efectuate in perioada ulterioara parasirii grupului, fara preluarea soldului din decontul aferent perioadei fiscale anterioare, depus in vederea intocmirii decontului consolidat.

Raspuns oferit de specialistii Portal Codul Fiscal, un proiect de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.
 

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Conditii pentru a forma un grup fiscal. Tratament TVA":
Rating:

Nota: 4.4 din 5 din 5 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016