Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

PFA personalitate juridica - vanzare teren. Completarea Declaratiei Unica

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 17 Ian. 2020 Exclusiv
Tags: declaratia unica, pfa, vanzare teren

O PFA cu norma de venit, platitoare de TVA, cod CAEN 0111, doreste sa vanda o suprafata de teren agricol unei persoane fizice. Va trebui intocmit un contract de vanzare cumparare si factura cu TVA?

Cum se declara acest venit in Declaratia Unica la PFA? Presupune aceasta vanzare modificari in sistemul de evidenta contabila, in sensul ca aceasta operatiune trebuie sa se evidentieze in sistem real?
 

Raspunsul specialistului


Din punct de vedere juridic, avem urmatoarea baza legala privind statutul unei PFA:
 
 
1) OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale – cu modificarile si completarile ulterioare:
“Art. 2
 
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
 
e) intreprinzator - persoana fizica care organizeaza o intreprindere economica;
 
f) intreprindere economica - activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
i) persoana fizica autorizata - intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de o persoana fizica ce foloseste, in principal, forta sa de munca;
 
j) patrimoniul de afectatiune - masa patrimoniala in cadrul patrimoniului intreprinzatorului, reprezentand totalitatea drepturilor si obligatiilor afectate, prin declaratie scrisa ori, dupa caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act aditional la acesta, exercitarii unei activitati economice;
Art. 4
 
Persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) pot desfasura activitatile economice dupa cum urmeaza:
 
a) individual si independent, ca persoane fizice autorizate;
 
Art. 20
 
(1)Titularul PFA raspunde pentru obligatiile asumate in exploatarea intreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul de afectatiune. Daca acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creantelor, pot fi urmarite si celelalte bunuri ale debitorului. Dispozitiile art. 31, 32 si ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile.”
 
 
2) Noul Cod Civil:
 
“TITLUL I: Dispozitii generale
 
Art. 25: Subiectele de drept civil
 
(1)Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice si persoanele juridice.
 
(2)Persoana fizica este omul, privit individual, ca titular de drepturi si de obligatii civile.
 
(3)Persoana juridica este orice forma de organizare care, intrunind conditiile cerute de lege, este titulara de drepturi si de obligatii civile.
 
Art. 28: Capacitatea civila
 
(1)Capacitatea civila este recunoscuta tuturor persoanelor.
 
(2)Orice persoana are capacitate de folosinta si, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, capacitate de exercitiu.
 
 
Art. 31: Patrimoniul. Mase patrimoniale si patrimonii de afectatiune
 
(1)Orice persoana fizica sau persoana juridica este titulara a unui patrimoniu care include toate drepturile si datoriile ce pot fi evaluate in bani si apartin acesteia.
 
(2)Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectatiuni numai in cazurile si conditiile prevazute de lege.
 
(3)Patrimoniile de afectatiune sunt masele patrimoniale fiduciare, constituite potrivit dispozitiilor titlului IV al cartii a III-a, cele afectate exercitarii unei profesii autorizate, precum si alte patrimonii determinate potrivit legii.
 
 
Art. 32: Transferul intrapatrimonial
 
(1)In caz de diviziune sau afectatiune, transferul drepturilor si obligatiilor dintr-o masa patrimoniala in alta, in cadrul aceluiasi patrimoniu, se face cu respectarea conditiilor prevazute de lege si fara a prejudicia drepturile creditorilor asupra fiecarei mase patrimoniale.
 
(2)In toate cazurile prevazute la alin. (1), transferul drepturilor si obligatiilor dintr-o masa patrimoniala in alta nu constituie o instrainare.
 
Art. 33: Patrimoniul profesional individual
 
(1)Constituirea masei patrimoniale afectate exercitarii in mod individual a unei profesii autorizate se stabileste prin actul incheiat de titular, cu respectarea conditiilor de forma si de publicitate prevazute de lege.
 
(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul maririi sau micsorarii patrimoniului profesional individual.
 
(3)Lichidarea patrimoniului profesional individual se face in conformitate cu dispozitiile art. 1.941-1.948, daca prin lege nu se dispune altfel.
 
TITLUL II: Persoana fizica
 
SECTIUNEA 1: Capacitatea de folosinta
 
Art. 34: Notiune
 
Capacitatea de folosinta este aptitudinea persoanei de a avea drepturi si obligatii civile.
 
SECTIUNEA 2: Capacitatea de exercitiu
 
Art. 37: Notiune
 
Capacitatea de exercitiu este aptitudinea persoanei de a incheia singura acte juridice civile.
 
TITLUL IV: Persoana juridica
 
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
 
Art. 187: Elementele constitutive
 
Orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general.
 
Art. 193: Efectele personalitatii juridice
 
(1)Persoana juridica participa in nume propriu la circuitul civil si raspunde pentru obligatiile asumate cu bunurile proprii, afara de cazul in care prin lege s-ar dispune altfel.”
 
Din punct de vedere fiscal, codul fiscal prevede urmatoarele aspecte legate de o PFA:
 
“ART. 7 - Definitii ale termenilor comuni
 
In intelesul prezentului cod, cu exceptia titlurilor VII si VIII, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
 
3. activitate independenta - orice activitate desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste cel putin 4 dintre urmatoarele criterii:
 
3.4. activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara;
 
ART. 58 - Contribuabili
 
Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabili:
 
a) persoanele fizice rezidente;
 
ART. 61 - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
 
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:
 
a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67;
 
ART. 67 - Definirea veniturilor din activitati independente
 
(1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii si veniturile din profesii liberale, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.”
 
Norme metodologice:
 
“6. (1) In aplicarea prevederilor art. 67 din Codul fiscal, se supun impozitului pe veniturile din activitati independente persoanele fizice care realizeaza aceste venituri in mod individual si/sau intr-o forma de asociere constituita potrivit dispozitiilor legale si care nu da nastere unei persoane juridice, in vederea desfasurarii de activitati in scopul obtinerii de venituri.
 
7. _
 
(8) In aplicarea prevederilor art. 68 din Codul fiscal, toate bunurile, drepturile si obligatiile aferente desfasurarii activitatii se inscriu in Registrul-inventar si constituie patrimoniul afacerii.”
 
 
“Art. 68: Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate
 
(1)Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri, cu exceptia situatiilor in care sunt aplicabile prevederile art. 681 si 69.
(2)Venitul brut cuprinde:
 
c)castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta,
 
exclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;
 
Art. 69: Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
 
(9)Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.”
 
Din toate aceste prevederi legale rezulta faptul ca o PFA:
 
- nu are personalitate juridica,
 
- nu este subiect de drept civil si fiscal ea insasi, ci persoanele fizice care o constituie,
 
- nu are drepturi si obligatii,
 
- nu este opozabila tertilor ea insasi, ci persoanele care o formeaza,
 
- nu are capacitate de folosinta sau de exercitiu proprie, ca urmare, nu poate incheia singura acte juridice civile,
 
- nu are posibilitatea ca terenul agricol sa fi fost achizitionat de catre ea insasi, neavand personalitate juridica, si de persoana fizica ce desfasoara activitatea sub forma PFA;
 
- drepturile si obligatiile necesare desfasurarii activitatii acestei entitati, dar care sunt in patrimoniul titularulului PFA-ului, deci, si terenul, se trec in registrul inventar si formeaza patrimoniul afacerii.
 
Fata de aceste aspecte, din punct de vedere juridic, se intelege faptul ca o PFA nu ar fi putut sa achizitioneze ea insasi, in nume propriu, imobile, chiar daca, din punctul de vedere al TVA PFA este inregistrata in scop de TVA.
 
Insa, daca terenul a fost trecut in registrul inventar la PFA, acesta a devenit parte din patrimoniul afacerii acestei entitati.
 
Venitul care se obtine din vanzarea terenului – care face parte din patrimoniul afacerii – este venit impozabil la nivelul PFA-ului, deci, va intra in determinarea plafonului de 100.000 euro, peste care PFA-ul va trece in sistem real incepand din anul fiscal urmator.
 
 
Venitul incasat din aceasta livrare se trece si in RJIP, la incasari, prin banca – presupunem ca veti incasa priun banca contravaloarea terenului.
 
 
In Declaratia Unica, venitul obtinut din aceasta livrare se aduna la celelalte venituri brute ale PFA si suma totala se trece la randul 01 “Venit brut”. Declaratia Unica se depune pana la data de 15 martie a anului urmator celui in care a fost depasit plafonul de 100.000 euro, transformati in lei la cursul BNR valabil la inchiderea anului (afisat in 31.12).
 
 
Dar, referitor la TVA:
 
Daca terenul agricol este achizitionat pe PFA, acum, la vanzare, se face urmatoarea analiza:
 
- la achizitie, PFA-ul a dedus sau nu TVA;
 
- vanzarea terenurilor este scutita de TVA fara drept de deducere, potrivit art. 292 alin. (2) lit. f) din codul fiscal si punctele 55, 56 si 57 din normele de aplicare;
 
- nu sunt scutite terenurile construibile;
 
- calitatea de “construibil” se atesta cu certificatul de urbanism, la data autentificarii contractului de vanzare la notar;
 
- deci, daca terenul NU este construibil, atunci la vanzare NU se aplica TVA;
 
- doar ca, daca la achizitia lui, PFA a dedus TVA, acum, la vanzare trebuie sa efectueze ajustarea de TVA dedusa, in favoarea statului, potrivit art. 305 alin. (4) lit. a) punctul 2 din codul fiscal;
 
- dar, potrivit alin. (3) al art. 292, PFA-ul poate opta pentru taxarea livrarii terenului agricol, prin depunerea unei notificari in acest sens la ANAF;
 
- astfel, emite factura cu TVA colectata si nu mai face ajustarea TVA dedusa initial la achizitie;
 
- daca nu opteaza pentru taxarea livrarii terenului agricol, factura se emite fara TVA, inscriindu—se mentiunea “scutit fara drept de deducere conform art. 292 alin. (2) lit. f) din codul fiscal” si PFA-ul trebuie sa justeze in favoarea statului parte din TVA dedusa la achizitie;
 
- daca, insa, PFA nu a dedus TVA la achizitionarea terenului, atunci poate sa aplice scutirea de TVA, fara drept de deducere, si va emite factura de vanzare fara TVA, inscriindu—se mentiunea “scutit fara drept de deducere conform art. 292 alin. (2) lit. f) din codul fiscal”;
 
- in aceasta varianta, nu mai pune problema ajustarii de TVA, deoarece nu exista TVA dedusa, careia sa i se aplice aceasta ajustare.
 
Contractul de vanzare autentificat la notar este un document juridic obligatoriu in cazul vanzarii de bunuri imobile (terenuri). Contractul se intocmeste, oricum, de catre notarul la care decideti sa autentificati operatiunea.
 
In functie de maniera de aplicare a TVA la livrare, trebuie sa-i comunicati notarului acest lucru, pentru inscrierea corecta a pretului tranzactiei in contract: cu TVA sau scutit de TVA fara drept de deducere.
 
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "PFA personalitate juridica - vanzare teren. Completarea Declaratiei Unica":
Rating:

Nota: 3.33 din 5 din 3 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016