Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Efecte fiscale privind scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale in curs de executie

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 14 Iul. 2008
Tags: tva, imobilizari corporale, cost de achizitie, impozit pe profit, fiscal

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate, evaluate la costul de productie, in situatia in care sunt efectuate in regie proprie sau la costul de achizitie, in ...

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate, evaluate la costul de productie, in situatia in care sunt efectuate in regie proprie sau la costul de achizitie, in situatia in care sunt efectuate in antrepriza.

Imobilizarile corporale in curs nu pot fi considerate mijloace fixe propriu-zise, iar scoaterea lor din functiune nu reprezinta o operatiune propriu-zisa de casare a acestora.
Scoaterea din functiune a imobilizarilor in curs de executie nu este reglementata in mod expres prin Codul fiscal la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata“. Prin Codul fiscal este reglementata doar operatiunea de casare care se refera la mijloace fixe.

Casarea este definita ca operatiune de scoatere din functiune a activului respectiv, urmata de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate. Valorificarea partilor componente se poate face fie prin vanzarea acestora ca atare, fie prin folosirea lor in activitatea curenta a societatii. Casarea este permisa doar atunci cand se previzioneaza ca utilizarea ulterioara a investitiei nu va genera beneficii economice.

Totusi, in practica pot exista situatii in care o firma inregistrata in scopuri de TVA incepe o lucrare de investitie la care renunta ulterior deoarece pe parcurs apar modificari de strategie economica in politica de dezvoltare a firmei. Astfel de situatii sunt impuse de retehnologizarea sectiilor de productie si sistarea investitiei in curs, sub rezerva scoaterii din evidenta a acesteia.

Scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale in curs are consecinte fiscale atat asupra impozitului pe profit, cat si asupra taxei pe valoarea adaugata.
Astfel, pentru scoaterea din evidenta trebuie parcurse anumite etape organizate pe faze si tratate d.p.d.v. aministrativ, contabil si fiscal.

Exemplu:
In luna februarie 2007, firma Granopit din Slobozia, inregistrata in scopuri de TVA, decide constructia unei mori de macinat grau pentru obtinerea unei faini speciale necesare lansarii in productie a unui sortiment nou de paine neagra. Valoarea investitiei se ridica la suma de 435.000 lei, exclusiv TVA, conform contractului incheiat cu firma Tehnomill din Romania prin care se prevede inceperea obiectivului de investitii in luna aprilie 2007 si punerea in functiune a acestuia in luna aprilie 2008.

Firma Tehnomill din Romania este de asemenea inregistrata in scopuri de TVA. Conform contractului incheiat, investitia se receptioneaza provizoriu, lunar, in baza situatiilor de lucrari intocmite de constructor si acceptate de beneficiar.

Facturile de constructie a obiectivului de investitie sunt emise prin aplicarea masurilor de simplificare. In luna septembrie 2007 se schimba structura actionariatului firmei Granopit care decide sistarea investitiei incepute in luna aprilie 2007 si demolarea acesteia pentru eliberarea terenului construibil.

Sistarea si demolarea constructiei in curs este aprobata in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor care are loc in data de 1 noiembrie 2008. Pentru demolarea construct iei, in data de 15 februarie 2008, firma Granopit incheie un contract in valoare de 8.000 lei, exclusiv TVA, cu o firma specializata in astfel de lucrari, firma Demo-con, inregistrata in scopuri de TVA.

Demolarea se incheie in data de 31 martie 2008. Pentru contravaloarea serviciului prestat, firma Demo-con emite o factura in valoare totala de 9.520 lei, din care baza de impozitare 8.000 lei si TVA colectata 1.520 lei. Consiliul de administratie decide ca materialele feroase rezultate din demolare sa fie valorificate prin vanzarea acestora catre firma REMAT. Pentru evaluarea materialelor rezultate din demolare, numeste prin decizie o comisie formata din 3 specialisti. Materialele sunt evaluate la suma de 3.500 lei, exclusiv TVA si valorificate la suma de 12.500 lei.

Pentru realizarea si inregistrarea corecta a operatiunilor de constructie, demolare ulterioara si valorificare a materialelor rezultate din demolare, firma Granopit din Slobozia procedeaza astfel:

■ d.p.d.v. administrativ:

1) obtine aprobarea consiliului de administratie pentru scoaterea din evidenta a investitiei in curs de executie;

2) contacteaza firma Demo-con pentru demolarea investitiei;

3) obtine decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor rezultate din demolare;

4) valorifica prin vanzare materialele recuperabile din demolare.

■ d.p.d.v. contabil:

La data inventarierii patrimoniului existent la 31 decembrie 2007, comisia desemnata in acest scop consemneaza existenta investitiei in curs de executie in baza prevederilor punctului 14 din O.M.F.P. nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.

Pe baza constatarii la fata locului, existenta investitiei in curs de executie se consemneaza in listele de inventariere prin prezentarea urmatoarelor informatii:

● denumirea obiectivului de investitie: moara de macinat;

● descrierea stadiului in care se afla lucrarea: turnat betoane si impletire structura metalica;

● valoarea investitiei efectuate, preluata din devize: 217.500 lei;

● volumul lucrarilor realizate la data inventarierii: 50%.

Valoarea obiectivului de investitii in suma de 217.500 lei, este confirmata si prin evidenta contabila unde se regasec inregistrari lunare pentru suma de 36.250 lei efectuate timp de 6 luni, prin formula contabila:

                           231                                                       404                 36.250 lei 
                    „Imobilizari corporale                             „Furnizori de 
                    in curs de executie“                                  imobilizari“

(analitic Tehnomill)

In baza facturilor emise de constructor in regim de taxare inversa, firma Granopit si-a exercitat lunar dreptul de deducere a TVA prin formula contabila:

                           4426                                                       4427           6.887,50 lei 
                      „TVA deductibila“                                          „TVA colectata“

Suma totala dedusa pentru perioada aprilie-septembrie 2007 este de 41.325 lei.

Nota: la momentul scoaterii din evidenta a investitiei in curs de executie, pentru suma de 41.325 lei se ajusteaza dreptul de deducere exercitat initial.

La data de 31 martie 2008, inregistreaza contravaloarea serviciilor de demolare a investitiei in curs de executie. Serviciile executate si facturate de firma Demo-con se inregistreaza de firma Granopit pe cheltuieli de exploatare care isi exercita integral dreptul de deducere a TVA inscrise in factura prestatorului.

Operatiunea este evidentiata pe baza urmatoarelor inregistrari contabile:

                           628                                                       401                   8.000 lei 
                  „Alte cheltuieli cu                                             „Furnizori“ 
                       serviciile (analitic Demo-con) 
                        executate de terti“

                           4426                                                       401                 1.520 lei 
                        „TVA deductibila“                             „TVA colectata“

Nota: suma de 1.520 lei nu se ajusteaza la momentul scoaterii din functiune a obiectivului de investitie.

La data de 01 aprilie 2008, dupa finalizarea operatiunii de demolare, comisia numita de conducerea firmei Granopit evalueaza bunurile rezultate din demolare pe baza unui proces-verbal de scoatere din functiune intocmit in baza modelului reglementat prin O.M.F.P. nr. 1.850 din 14 decembrie 2004 privind registrele si formularele financiarcontabile, cod 14-2-3/aA.

Acest formular completat dobandeste calitatea de document justificativ pentru urmatoarele operatiuni:

● constatarea sortimentelor si a cantitatilor de materiale rezultate din demolare;

● evaluarea fiecarui sortiment de material;

● predare la magazie a materialelor rezultate;

● inregistrarea intrarii materialelor in gestiune;

● inregistrarea contabila a scoaterii din evidenta a investitiei in curs de executie;

                          6584                                                       231               217.500 lei 
                        „Cheltuieli privind                                        „Imobilizari 
                           activele scoase din                                    corporale 
                           functiune“                                                 in curs de executie“

● inregistrarea contabila a ajustarii dreptului de deducere exercitat initial in baza facturilor primite timp de 6 luni pentru realizarea investitiei in curs de executie:

                          635                                                        4426                 41.325 lei 
                   „Cheltuieli cu alte                                ,,TVA deductibila“ 
                   impozite, taxe si 
                    varsaminte asimilate“
(analitic distinct: TVA din ajustare)

● inregistrarea contabila a intrarii in gestiune a materialelor care se pot valorifica prin vanzare:

               3021                                                        758                             3.500 lei 
           „Materiale auxiliare“                                   „Alte venituri 
                                                                            din exploatare“

La data de 10 aprilie 2008, firma Granovit emite factura pentru suma totala de 14.875 lei, din care baza de impozitare 12.500 lei si TVA colectata 2.375 lei pentru materialele vandute catre REMAT.

In baza facturii emise se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

                           411                                                        %                  14.875 lei 
                       „Clienti“                                                         703                 12.500 lei
(analitic REMAT)                                                         „Venituri din vanzarea 
                                                                                   produselor reziduale“ 
                                                                                           4427                  2.375 lei 
                                                                                   ,,TVA colectata“

si, concomitent, inregistreaza pe cheltuieli de exploatare contravaloarea materialelor valorificate prin vanzare:

                           6021                                                        3021               3.500 lei
                      „Cheltuieli cu                                              „Materiale auxiliare“ 
                  materialele auxiliare“

■ d.p.d.v. fiscal:

➔ referitor la impozitul pe profit:
Cheltuiala de exploatare in suma de 217.500 lei este considerata nedeductibila d.p.d.v. fiscal la determinarea profitului impozabil deoarece investitia nu a fost pusa in functiune, motiv pentru care nu a generat venituri impozabile care sa justifice deductibilitatea acestor cheltuieli.

Asa cum se prevede prin Codul fiscal la art. 21 alin. (1), sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.

De asemenea, din acelasi motiv este considerata nedeductibila si suma de 41.325 lei rezultata din ajustarea TVA aferente investitiei scoase din functiune.

Deductibila la determinarea profitului impozabil aferent trimestrului II 2008 este doar cheltuiala in suma de 8.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor de demolare a investitiei in curs. Pentru aceasta cheltuiala, firma Granopit are sume inregistrate in urmatoarele conturi de venituri din activitatea de exploatare:

– contul 758 „Alte venituri din exploatare“: suma de 3.500 lei;

– contul 703 „Venituri din vanzarea produselor reziduale“: suma de 12.500 lei.

➔ referitor la taxa pe valoarea adaugata:
Deoarece initial, pe parcursul a 6 luni de realizare a investitiei, firma Granopit si-a exercitat dreptul de deducere a TVA din facturile emise de firma Tehnomill, iar investitiile realizate nu au fost puse in functiune in vederea exploatarii obiectivului de investitii cu scopul realizarii de operatiuni impozabile, la scoaterea din functiune a investitiilor respective firma Granopit are obligatia sa ajusteze TVA dedusa initial.

Aceasta mentiune are in vedere prevederile art. 149 alin. (4) lit. d) prin care se face precizarea ca ajustarea are loc in situatia in care bunul de capital isi inceteaza existenta.

Investitia in curs de executie poate fi asimilata unui bun de capital, caz in care ii sunt aplicabile prevederile art. 149 privind ajustarea.

TVA in suma de 41.325 lei, rezultata din ajustare, se declara de firma Granopit prin decontul de TVA depus pentru luna aprilie 2008, la randul 24.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Efecte fiscale privind scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale in curs de executie":
Rating:

Nota: 4.71 din 5 din 7 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016