Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 10-14 noiembrie 2008 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 19 Nov. 2008
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial

LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI Publicata in: MONITORUL ...

LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008
privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate persoanele fizice si juridice care vor avea obligativitatea asigurarii locuintelor.

Important!
Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale, denumita in continuare PAD este inscrisul ce atesta incheierea contractului de asigurare a locuintei, in temeiul caruia asiguratorul se obliga sa plateasca asiguratului despagubirea totala sau partiala pentru prejudiciile produse locuintei ca urmare a producerii riscului asigurat, in conditiile si in limitele stabilite de prezenta lege si, dupa caz, ale celorlalte clauze inscrise in polita sau in contractul de asigurare.

Suma asigurata ce poate fi acordata in temeiul prezentei legi, denumita in continuare suma asigurata obligatoriu, este echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei, a:

a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip A;
b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip B.

Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevazute la alin. (1), denumite in continuare prime obligatorii, sunt echivalentul in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii platii, a:

a) 20 euro, pentru suma prevazuta la alin. (1) lit. a);
b) 10 euro, pentru suma prevazuta la alin. (1) lit. b).

Suma asigurata obligatoriu, precum si prima obligatorie aferenta pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, in primii 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, iar dupa aceasta perioada, prin ordin al presedintelui C.S.A.

Modificarea valorii sumelor prevazute la alin. (1) si (2) se poate face anual. Criteriile care pot sta la baza modificarii se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi si trebuie sa vizeze cel putin suprafata locuintei, costurile de inlocuire si rata inflatiei.

Incadrarea pe tipuri de locuinte a locuintelor care prezinta in acelasi timp elemente specifice atat tipului A, cat si tipului B se face in conditiile stabilite prin norme emise de C.S.A., dupa criteriul ponderii materialelor de constructie.

Plata primelor obligatorii se face anticipat, cu cel putin 24 de ore inainte de expirarea valabilitatii PAD.

Pentru locuintele sociale sau pentru persoanele care beneficiaza, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este in sarcina autoritatii locale care are in evidenta persoanele in cauza si se face direct in contul PAID, care, pe baza listei transmise de autoritatea locala, emite politele de asigurare pentru aceste persoane.

Plata primelor subventionate partial sau total se va face in contul PAID de la bugetele locale, din sumele virate cu destinatie speciala de la bugetul de stat.

Din sumele incasate cu titlu de prima de asigurare obligatorie, asiguratorii retin o cota-parte cu titlu de comision.

Comisionul incasat de asiguratorii autorizati sa incheie contracte de asigurare obligatorie a locuintelor, pentru asigurarea corespunzatoare PAD, se stabileste prin ordin al presedintelui C.S.A.

In cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despagubire se poate face numai de beneficiarii PAD si va fi adresata asiguratorului care a emis polita.
Au calitatea de beneficiari ai PAD urmatoarele categorii de persoane:

1. in cazul persoanelor fizice:

a) proprietarii constructiilor cu destinatia de locuinta, asigurate in conditiile prezentei legi;
b) persoanele desemnate expres in PAD ca beneficiari de catre proprietarii prevazuti la lit. a);
c) succesorii legali si/sau testamentari ai persoanelor prevazute la lit. a), in cazul in care acestea au decedat, cu
aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniul succesoral, daca nu exista beneficiar desemnat potrivit lit. b);

2. in cazul persoanelor juridice:

a) proprietarii constructiilor cu destinatia de locuinta, asigurate in conditiile prezentei legi;
b) in cazul locuintelor prevazute la art. 3 alin. (2), persoanele sau autoritatile desemnate, in conditiile legii, sa le administreze.

In cazul in care beneficiarii prevazuti la alin. (2) pct. 1 lit. a) sunt minori, cererile de despagubire se fac in numele acestora de catre reprezentantii legali, desemnati in conditiile legii.
===================================

HOTARARE nr. 342 din 30 octombrie 2008
privind Norma pentru Finantarea proiectelor prioritare, in numele si in contul statului (NI-FIN-07-II/0)

Emitent: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 7 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care primesc finantari in lei, in numele si in contul statului, destinate sustinerii proiectelor prioritare, inclusiv a celor care beneficiaza de finantare din fonduri structurale europene.

Important!
Finantarea pentru proiecte prioritare nu este o masura de natura ajutorului de stat si respecta prevederile legislatiei comunitare care exclud existenta ajutorului de stat, respectiv:

a) operatorul economic nu se afla in dificultate financiara;
b) operatorul economic este, in principiu, capabil sa obtina un credit/o garantie in conditii de piata de pe piete financiare, fara interventia statului;
c) acordarea finantarii se realizeaza pe baza evaluarii riscurilor generate de operatiune, astfel incat comisioanele platite de operatorul economic sa asigure autofinantarea schemei de finantare;
d) comisioanele platite de operatorul economic acopera atat riscurile obisnuite asociate cu acordarea finantarii, cat si costurile administrative si permit obtinerea unui randament normal al capitalului initial;
e) schema de acordare a finantarilor pentru proiecte prioritare va fi analizata cel putin o data pe an.

Operatorii economici vor depune la EximBank:
a) cererea de finantare;
b) documente privind situatia juridica, financiara si comerciala;
c) documente aferente proiectului de finantat;
d) documente aferente garantiilor propuse;
e) declaratia pe propria raspundere a operatorului economic privind faptul ca la data solicitarii nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu institutiile statului, inclusiv cu EximBank;
f) alte documente solicitate de EximBank, in functie de specificul finantarii.

In cazul in care imprumutatul nu isi achita obligatiile asumate prin contractul de finantare, EximBank poate rezilia de plin drept contractul, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati, fara punerea in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti, declarandu-se finantarea scadenta si exigibila cu toate dobanzile si celelalte sume datorate.

Recuperarea prin executare silita se efectueaza prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind Codul de procedura fiscala si prevederilor normelor interne privind recuperarea creantelor administrate de EximBank in numele si in contul statului. EximBank va lua toate masurile necesare pentru recuperarea sumelor platite din fondurile statului, atat impotriva imprumutatului, cat si impotriva oricarei alte persoane asupra careia acesta si-a transferat obligatiile.
===================================

LEGE nr. 258 din 4 noiembrie 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza asiguratii care au dreptul la prestatii medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea starii de sanatate, precum si recuperarea capacitatii de munca.

Important!
Cheltuielile pentru prestatiile si serviciile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale si cheltuielile pentru organizarea si functionarea acestui sistem se prevad distinct la partea de cheltuieli a bugetului asigurarilor sociale de stat. Cheltuielile pentru prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se efectueaza pentru:

a) reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca;
b) reabilitarea si reconversia profesionala;
b^1) investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor;
c) indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca;
d) indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca;
e) compensatiile pentru atingerea integritatii;
f) despagubirile in caz de deces;
g) rambursarile de cheltuieli;
h) activitatea de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale.
i) servicii medicale acordate in unitati sanitare cu personalitate juridica si sectii de boli profesionale sau in sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate in structura spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig, judetul Sibiu, persoanelor care sufera de boli profesionale.

Contravaloarea serviciilor medicale prestate in unitatile sanitare cu personalitate juridica si sectiile de boli profesionale, precum si in cadrul cabinetelor de medicina muncii aflate in structura spitalelor, in scopul investigarii si stabilirii caracterului profesional al bolii, se suporta din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat, pe baza contractelor incheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii, indiferent daca se confirma sau se infirma caracterul de munca.

Procedura de contractare si plata a prestatiilor medicale prevazute la alin. (13) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Procedura privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si lista prestatiilor medicale aferente se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.
===================================

ORDIN nr. 20 din 7 noiembrie 2008
pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 11 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila a vehiculelor pe teritoriul Romaniei si care acorda despagubiri pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule.

Important!
Contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acopera raspunderea civila delictuala a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terte parti prin intermediul vehiculului.

In vederea autorizarii pentru practicarea asigurarii obligatorii RCA, asiguratorii solicitanti trebuie sa depuna o cerere la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, impreuna cu o documentatie care cuprinde urmatoarele:

a) documentatia din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a);
b) lista reprezentantelor de despagubiri prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b);
c) lista unitatilor teritoriale ale asiguratorului si/sau a sediilor apartinand persoanelor juridice cu care asiguratorul are incheiate contracte de mandat pentru desfasurarea activitatilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) si d), insotite de actele doveditoare, eliberate de oficiul registrului comertului, care atesta existenta acestor unitati teritoriale, pentru asiguratorii care solicita autorizarea pentru practicarea asigurarii obligatorii RCA;
d) lista personalului specializat in activitatea de constatare si lichidare a daunelor auto, structura de lucru necesara efectuarii platilor de despagubiri, precum si alte informatii utile, centralizate, conform modelului prezentat in anexa nr. 4, pentru fiecare unitate teritoriala, sub semnatura conducatorului societatii;
e) declaratia conducatorului societatii, precum si a conducatorului compartimentului de specialitate cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. e), iar in cazurile in care activitatea de contractare a asigurarii
obligatorii RCA se desfasoara si prin intermediari autorizati, documentatia va cuprinde, in completare, si copiile declaratiilor intermediarilor privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. e), pentru zonele in care asiguratorul nu detine unitati proprii;
f) nota de fundamentare, care sa cuprinda in mod obligatoriu tarifele de prima pentru primii 2 ani si metodele actuariale de calcul utilizate pentru stabilirea tarifelor de prima, potrivit prevederilor art. 21, precum si o estimare a indicatorilor specifici pentru o perioada de 5 ani.
In vederea mentinerii autorizatiei de practicare a asigurarii obligatorii RCA pentru anul calendaristic urmator, asiguratorii care au fost autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa practice asigurarea obligatorie RCA inainte de intrarea in vigoare a prezentelor norme trebuie sa depuna la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor o cerere in acest sens, insotita de urmatoarele documente:

a) declaratia semnata de conducatorul societatii si de persoanele semnificative ale departamentelor de specialitate, din care sa rezulte ca indeplinesc aceleasi conditii prezentate in documentatia pentru care au obtinut autorizarea de practicare a asigurarii obligatorii RCA;

b) limitele de despagubire stabilite de catre fiecare asigurator conform prevederilor art. 24, precum si tarifele de prima stabilite conform art. 21, ce urmeaza a fi practicate pentru anii 2009 si 2010. Aceste documente se vor prezenta in termen de 5 zile de la data publicarii prezentelor norme.

Incepand cu anul 2010, in vederea autorizarii sau mentinerii autorizatiei pentru practicarea asigurarii obligatorii RCA, asiguratorii solicitanti trebuie sa depuna o declaratie a conducatorului societatii privind indeplinirea conditiilor necesare respectarii prevederilor art. 20 alin. (5).

Asiguratorul cu sediul social intr-un stat membru al Uniunii Europene se considera autorizat pentru practicarea asigurarii obligatorii RCA pe teritoriul Romaniei de la data la care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ii transmite notificarea primita de la autoritatea competenta a statului membru al sediului social.

Dovada existentei asigurarii obligatorii RCA, in cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, o constituie:

- polita de asigurare RCA emisa de asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa, precum si vigneta aplicata pe parbrizul vehiculului in loc vizibil din exterior pentru vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania;

- documentul international de asigurare;
- documentele internationale de asigurare de raspundere civila a vehiculelor, eliberate de asiguratori RCA din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea, sau polita de asigurare de frontiera pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in afara Spatiului Economic European si a Confederatiei Elvetiene.

Pentru vehiculele care stationeaza in mod obisnuit intr-un stat membru, placutele de inmatriculare atesta ca biroul national din statul membru este garant al platii despagubirii catre persoana prejudiciata intr-un accident de vehicul.

In cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, proprietarii sau utilizatorii vehiculelor inmatriculate ori inregistrate, care stationeaza in mod obisnuit pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa prezinte polita de asigurare RCA valabila sau, in afara teritoriului Romaniei, documentul international de asigurare.

Raspunderea asiguratorului RCA incepe:
a) din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a perioadei de asigurare anterioare;

b) dupa 48 de ore de la expirarea zilei in care s-a eliberat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabila la momentul incheierii asigurarii;

c) din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/ inregistrate.

In cazul instrainarii unui vehicul in baza unor acte civile sub semnatura privata, pentru care exista o asigurare obligatorie RCA valabila, aceasta asigurare ramane in vigoare pana la data dobandirii calitatii de titular al inmatricularii/inregistrarii vehiculului. In cazul in care noul proprietar detine o asigurare obligatorie RCA pe numele sau, aceasta va fi considerata valabila chiar daca nu s-a efectuat procedura de inmatriculare/ inregistrare pe numele sau.
===================================

HOTARARE nr. 1.390 din 4 noiembrie 2008
privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul operational pentru pescuit 2007-2013

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 12 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii masurilor de sprijin cofinantate din Fondul European pentru Pescuit.

Important!
Un solicitant poate depune in acelasi timp cel mult doua proiecte pentru masuri diferite din cadrul POP (Programului operational pentru pescuit 2007-2013), pentru a fi cofinantate din FEP.

Un beneficiar poate depune un al doilea proiect in cadrul aceleiasi masuri cofinantate din FEP, cu conditia ca primul proiect sa fie finalizat.
La solicitarea expresa a unui beneficiar de cofinantare din FEP, cu privire la contractorii acestuia care nu se achita de obligatiile contractuale, ANPA(Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura) poate, dupa o verificare prealabila, sa includa informatiile despre acesti furnizori in Lista contractorilor care nu isi respecta obligatiile contractuale fata de
beneficiarii cofinantarii din FEP.

Lista contractorilor care nu isi respecta obligatiile contractuale fata de beneficiarii cofinantarii din FEP va putea fi consultata pe site-ul oficial al ANPA.

Pentru anumite categorii de beneficiari din cadrul masurilor derulate din POP se aplica restrictii de finantare, respectiv nu vor fi primite cererile de finantare pentru urmatoarele categorii de beneficiari:

a) beneficiarii inregistrati in registrele debitorilor APDRP (Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit) pentru Programul SAPARD, pentru FEADR (Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala) si pentru FEP, pana la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorarilor de intarziere;

b) beneficiarii care au contracte de finantare reziliate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale, din initiativa APDRP, pentru un an de la data rezilierii;

c) beneficiarii Programului SAPARD, ai cofinantarii FEADR sau FEP, care se afla in situatii litigioase cu APDRP sau ANPA, pana la solutionarea definitiva a litigiului.

Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile numai in cazul in care nu depasesc 12 % din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede constructii-montaj, sau 5 % din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul nu prevede constructii-montaj sau nu necesita certificat de urbanism, cu conditia ca operatiunile sa respecte prevederile art. 55 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.198/2006.

Actualizarea studiilor pentru proiectele depuse de beneficiarii publici privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii nu poate depasi 3% din valoarea costurilor de proiectare si inginerie.

Operatiunile cofinantate nu trebuie sa fi fost finalizate inainte de data primirii notificarii privind selectia proiectului. In cazul proiectelor care necesita acord de mediu si studiu de impact de mediu, selectia proiectelor se va efectua fara obligativitatea prezentarii acestora, iar perioada de timp dintre notificarea beneficiarului si incheierea contractului de finantare nu va putea depasi 6 luni.

Studiul de fezabilitate si, dupa caz, documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, aferente unui proiect integrat, se realizeaza conform legislatiei in vigoare pentru fiecare tip de investitie, integrarea realizandu-se printr-un deviz general centralizator, intocmit de proiectantul care elaboreaza documentatia aferenta investitiei majoritare.

Nu sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli si investitii:
a) taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata recuperabile, atunci cand este suportata in mod real si definitiv de alt beneficiar decat persoanele exceptate de la plata impozitului, prevazute la art. 4 alin. (5) primul paragraf din a sasea Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare;

b) dobanda la datorie;

c) achizitionarea si construirea de locuinte;

d) achizitionarea de terenuri;

e) furtul, pierderea, confiscarea sau disparitia obiectului proiectului;

f) impozite, taxe vamale si taxe cu efect echivalent cu al taxelor vamale de platit la importul de marfuri;

g) costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie;

h) comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;

i) costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro FEP;

j) in cazul contractelor de leasing nu sunt eligibile costurile aferente: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare;

k) achizitionarea de bunuri second-hand;

l) cheltuiala legata de proiectele care au generat taxe de utilizator sau de participant inainte de incheierea proiectului, fara ca sumele respective sa fi fost deduse din costurile eligibile;

m) costuri promotionale, altele decat cele legate de publicitatea contributiei FEP in proiect;

n) amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 10-14 noiembrie 2008 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016