Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal unic. Vezi ordinul!

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 14 Iun. 2013 Exclusiv
Tags: formulare impozite, grupul fiscal unic, deconturi de taxa, vectorul fiscal, tva

Va informam ca Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal unic a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 345 din 12 iunie 2013.    CAP. I
    Dispozitii generale


    1.1. Implementarea grupului fiscal unic definit la art. 127 alin. (8) din codul fiscal si administrarea acestuia de catre organul fiscal competent se fac potrivit prezentei proceduri si in conditiile prevazute de pct. 4 din normele metodologice.

    1.2. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal, in a carui evidenta fiscala sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe toti membrii grupului fiscal unic.
    1.3. Grupul fiscal unic, implementat conform prezentei proceduri, prezinta particularitati in ceea ce priveste declararea taxei pe valoarea adaugata prin formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata".
    1.4. Pentru celelalte declaratii fiscale sau informative, membrii grupului se comporta ca persoane impozabile independente, pastrandu-si obligatiile individuale de declarare prevazute de lege.
 
CAP. II
    Procedura de implementare a grupului fiscal unic

    2.1. Persoanele impozabile care opteaza sa fie tratate drept grup fiscal unic trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, utilizand formularul prevazut in anexa nr. 2 la ordin. Cererea privind grupul fiscal unic, avand bifata caseta "Cerere de implementare", se completeaza potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 3 la ordin.

    2.2. La cerere se anexeaza certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului si/sau alte documente justificative din care rezulta componenta actionariatului persoanelor impozabile care urmeaza sa formeze grupul fiscal unic, precum si proportia de participare a actionarilor la constituirea capitalului social.

    2.3. Cererea se solutioneaza in termen de 60 de zile de la data primirii documentatiei complete, respectiv a cererii completate potrivit pct. 2.1, insotita de documentele prevazute la pct. 2.2.
    2.4. De la registratura, cererea insotita de documentele depuse se repartizeaza compartimentului de specialitate, care inregistreaza cererile intr-o evidenta speciala, organizata potrivit anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura.
    2.5. Compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere si in documentatia depusa, verificand completitudinea si corectitudinea acestora.

    2.6. Daca cererea si/sau documentatia anexata sunt/este incomplete/incompleta, organul fiscal notifica persoanei impozabile desemnate ca reprezentant al grupului in vederea completarii acestora. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura. Un exemplar se comunica solicitantului in conditiile art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.

 2.7. Daca din informatiile cuprinse in documentatia depusa, precum si din cele detinute de organul fiscal rezulta ca nu este indeplinita cel putin una din conditiile prevazute la pct. 4 alin. (1)-(5) din normele metodologice ori daca solicitantul nu completeaza documentatia in termen de 15 zile de la primirea notificarii, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic. Referatul se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta procedura.

    2.8. in baza referatului se intocmeste "Decizia privind respingerea implementarii grupului fiscal unic", in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, care va contine in mod obligatoriu si motivatia respingerii.

    2.9. Referatul si decizia se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al organului fiscal.

    2.10. Decizia se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunica reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalti membri ai grupului se arhiveaza cate o copie a acestei decizii.

    2.11. impotriva deciziei de respingere a implementarii grupului fiscal unic contribuabilul poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
    2.12. Daca, din informatiile cuprinse in documentatia depusa, precum si din cele detinute de organul fiscal, rezulta ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute la pct. 4 alin. (1)-(5) din normele metodologice, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta procedura.

    2.13. In baza referatului se intocmeste "Decizia privind aprobarea implementarii grupului fiscal unic", in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.

    2.14. Referatul si decizia se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al organului fiscal.

2.15. Decizia se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunica, conform art. 44 din Codul de procedura fiscala, reprezentantului desemnat al grupului, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalti membri ai grupului se arhiveaza cate o copie a acestei decizii.

    2.16. Pe baza "Deciziei privind aprobarea implementarii grupului fiscal unic", compartimentul de specialitate marcheaza in vectorul fiscal, la rubrica "Taxa pe valoarea adaugata", atat pentru reprezentantul grupului, cat si pentru ceilalti membri, calitatea dobandita in cadrul grupului fiscal unic aprobat de organul fiscal, fara sa fie anulate codurile de inregistrare in scopuri de TVA.

    2.17. Marcajul in vectorul fiscal se face informatic si contine data de la care este implementat respectivul grup fiscal unic, astfel incat, in situatia nedepunerii decontului de taxa pe valoarea adaugata, sa fie notificat, conform procedurii in vigoare, doar reprezentantul grupului.

    2.18. De la data implementarii grupului fiscal unic, fiecare membru al grupului completeaza decontul de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile proprii si il transmite reprezentantului desemnat al grupului fiscal unic, in vederea intocmirii decontului consolidat de taxa pe valoarea adaugata.

    2.19. Decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata se intocmeste de reprezentantul grupului, utilizand modelul formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in care cumuleaza informatiile privind operatiunile desfasurate de toti membrii grupului.

    2.20. Decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata, in care reprezentantul grupului inscrie la rubrica "Date de identificare a persoanei impozabile" si sintagma "reprezentant al grupului fiscal unic", se depune, in numele grupului fiscal unic, la organul fiscal competent.

    2.21. In primul decont consolidat de taxa pe valoarea adaugata depus dupa implementarea grupului fiscal unic se preiau din deconturile fiecarui membru al grupului soldul sumei pozitive din perioada fiscala anterioara, ramasa neachitata, respectiv soldul sumei negative din perioada fiscala anterioara, nesolicitata la rambursare.

    2.22. Deconturile de taxa pe valoarea adaugata intocmite de fiecare membru al grupului se depun, cu titlu informativ, de catre reprezentantul grupului fiscal unic la organul fiscal competent, odata cu decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata.

2.23. Organul fiscal prelucreaza in Sistemul informatic de administrare a creantelor numai decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata depus de reprezentantul grupului.
    2.24. Deconturile de taxa pe valoarea adaugata intocmite de fiecare membru al grupului se utilizeaza pentru verificarea datelor inscrise de reprezentantul grupului in decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata aferent aceleiasi perioade.
    2.25. Deconturile de taxa pe valoarea adaugata intocmite de fiecare membru al grupului nu se prelucreaza in sistemul informatic, ci se arhiveaza la dosarul fiscal al fiecarui membru al grupului.
    2.26. Daca, in urma verificarii efectuate conform pct. 2.24, rezulta necorelari, organul fiscal notifica reprezentantului grupului in vederea corectarii informatiilor din decont.

    CAP. III

    Procedura de modificare/anulare a grupului fiscal unic

    3.1. in situatia in care, ulterior implementarii grupului fiscal unic, apar evenimente care conduc la modificarea datelor declarate initial sau la anularea tratamentului ca grup fiscal unic ori a calitatii de reprezentant/membru al unor persoane impozabile, reprezentantul grupului notifica organului fiscal prin completarea si depunerea cererii privind grupul fiscal unic, potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 2 la ordin, avand bifata caseta "Cerere de modificare".

    3.2. Cererea privind grupul fiscal unic se completeaza potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 3 la ordin.

3.3. Compartimentul de specialitate, dupa analiza informatiilor inscrise in cererea de modificare, intocmeste un referat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta procedura. Referatul sta la baza emiterii "Deciziei privind modificari ulterioare in cadrul grupului fiscal unic", prevazute in anexa nr. 5 la ordin.

    3.4. Ori de cate ori organul fiscal constata ca persoanele impozabile nu mai intrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate membri ai grupului fiscal unic sau pentru a fi considerate grup fiscal unic, in conditiile prevazute de pct. 4 alin. (12) din normele metodologice, compartimentul de specialitate intocmeste documentele prevazute la pct. 3.3.

    3.5. Referatul si decizia se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al organului fiscal.

    3.6. Decizia se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunica reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalti membri ai grupului se arhiveaza cate o copie a acestei decizii.

    3.7. Impotriva deciziei contribuabilul poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

    3.8. In baza deciziei emise in conditiile prezentului capitol, compartimentul de specialitate marcheaza informatic in vectorul fiscal modificarile aprobate, inscriind si data de la care aceste modificari intra in vigoare.

    3.9. In situatia in care, la incetarea grupului fiscal unic, soldul taxei pe valoarea adaugata de plata din ultimul decont consolidat de taxa pe valoarea adaugata nu a fost achitat sau suma negativa de taxa pe valoarea adaugata nu a fost solicitata la rambursare, dupa caz, persoanele impozabile care au facut parte din grupul fiscal unic intocmesc primul decont de taxa pe valoarea adaugata prin preluarea soldului taxei pe valoarea adaugata de plata sau a sumei negative nesolicitate la rambursare, astfel cum acestea au fost evidentiate in ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata completat de fiecare membru cu titlul informativ, pe baza caruia a fost completat ultimul decont consolidat de taxa pe valoarea adaugata.

Anexele Ordinului pot fi consultate aici.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal unic. Vezi ordinul!":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016