Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Proiect nou: Accizele si legislatia comerciala se modifica

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 19 Aug. 2013 Exclusiv
Tags: taxe si impozite, proiect de ordonanta, mfp, 1 septembrie 2013, accize, taxe speciale

Va prezentam mai jos un nou proiect de Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicat in data de 14.08.2013 de catre MFP.Redam mai jos continutul proiectului:


Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare


in temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I poz.3, 6 si 7 din Legea nr.182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I - Dupa articolul 35 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, art. 351, cu urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 351

Competenta privind impozitul si contributiile aferente veniturilor din activitati agricole


(1) Prin exceptie de la prevederile art. 33 si art. 35, impozitul si contributiile aferente veniturilor din activitati agricole, datorate de persoanele fizice, potrivit legii, se pot achita in numerar si la compartimentele de specialitate ale unitatii administrativ-teritoriale corespunzatoare localitatii in care isi au domiciliul fiscal contribuabilii, daca in aceasta localitate nu exista o unitate teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Sumele incasate potrivit alin. (1) se depun de catre organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale, in cont distinct de disponibil in care se colecteaza sume pentru bugetul de stat si cont distinct de disponibil in care se colecteaza sume pentru bugetele asigurarilor sociale, in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la incasare.

(3) Sumele depuse in contul prevazut la alin. (2) se vireaza de unitatile trezoreriei statului in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor asigurarilor sociale, in termen de 2 zile lucratoare de la depunere, potrivit procedurii aprobate la alin. (4).

(4) Procedura de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate potrivit alin. (1), precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii intre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale, se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice."

Art. II - Dupa alineatul (81) al articolului 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alin. (82), cu urmatorul cuprins:

"(82) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), sumele achitate in numerar de catre contribuabili persoane fizice, reprezentand impozitul si contributiile aferente veniturilor din activitati agricole se pot incasa si prin compartimentele de specialitate ale unitatii administrativ-teritoriale din localitatile in care isi au domiciliul fiscal contribuabilii, daca in aceasta localitate nu exista o unitate teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu respectarea prevederilor art. 351 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ."

Art. III - Ordinul prevazut la art. I se aproba in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. IV - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 160 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"e) livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, stabilit in Romania conform art. 1251 alin.(2). Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica o reprezinta revanzarea acesteia si al carei consum propriu de energie electrica este neglijabil. Se considera ca are calitatea de comerciant persoana impozabila de energie electrica cumparatorul care detine licenta pentru activitatea de operator al pietei de energie electrica eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Electrice, pentru tranzactiile pe Piata pentru Ziua Urmatoare si pe Piata Intrazilnica. De asemenea, se considera ca are calitatea de comerciant persoana impozabila de energie electrica si cumparatorul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1. detine o licenta valabila de furnizare a energiei electrice eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Electrice sau, dupa caz, alt document eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Electrice care face dovada ca respectivul cumparator este un comerciant de energie electrica;

2. activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul sau propriu din energia electrica cumparata este neglijabil. in acest sens, trebuie sa depune la organul fiscal competent pana pe data de 10 decembrie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca indeplineste aceasta conditie, care este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul calendaristic urmator. Agentia Nationala de Administrare Fiscala are obligatia sa afiseze pe site-ul sau cel tarziu pana pe data de 31 decembrie a fiecarui an lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile respective.

Pentru achizitiile de energie electrica efectuate in anul in care cumparatorul obtine o licenta valabila de furnizare a energiei electrice eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Electrice sau, dupa caz, alt document eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Electrice care face dovada ca respectivul cumparator este un comerciant de
energie electrica, cumparatorul trebuie sa transmita vanzatorului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul sau propriu din energia electrica cumparata este neglijabil, care este valabila pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. Prin exceptie, pentru achizitiile de energie electrica efectuate in anul 2013, cumparatorul trebuie sa transmita vanzatorului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca activitatea sa principala, in
ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul sau propriu din energia electrica cumparata este neglijabil, care este valabila pana la 31 decembrie 2013 inclusiv;"

2. La articolul 207, dupa litera k) se introduce o noua litera, lit. l), cu urmatorul cuprins:

"l) motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 si 8408 10."

3. La articolul 208, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a) - c) si f) - l), accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura asupra cantitatilor produse pe teritoriul Romaniei, importate sau achizitionate intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubila importate sau achizitionate intracomunitar, accizele se datoreaza si se calculeaza numai pentru cantitatea de cafea solubila continuta in amestecuri."

4. La articolul 209, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Platitorii de accize sunt :


a) operatorii economici care produc, achizitioneaza din teritoriul comunitar, ori importa, produsele prevazute la art. 207 lit. a) - c) si lit. f) - l);
b) persoanele fizice care achizitioneaza din teritoriul comunitar, ori importa, produsele prevazute la art. 207 lit. h), i) si l).
(3) Operatorii economici care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207 au obligatia ca, inainte de primirea produselor, sa se inregistreze la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice, si sa respecte urmatoarele cerinte:
a) sa garanteze plata accizelor in cuantumul si in conditiile stabilite in normele metodologice;
b) sa tina evidenta livrarilor de astfel de produse;
c) sa prezinte produsele la cererea organelor de control;
d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de control.

Nu se supun acestor cerinte antrepozitarii autorizati si destinatarii inregistrati care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207 lit. d) - e), precum si operatorii economici care achizitioneaza produsele prevazute la art. 207 lit. a) - c) si f) - l) pentru uzul propriu."

5. La articolul 210, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Beneficiaza de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat si operatorii economici, pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a) - c), f) - l), achizitionate direct de catre acestia dintr-un stat membru sau din import, care ulterior sunt livrate catre un alt stat membru, sunt exportate ori returnate furnizorilor."

6. La articolul 210, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

"(31) Beneficiaza de regimul de restituire a accizelor si operatorii economici care au virat la bugetul de stat accizele pentru produsele prevazute la art. 207 lit. k) si care ulterior comercializeaza aceste produse pentru arme de uz militar sau sportiv."

7. Articolul 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Momentul exigibilitatii accizei intervine:

a) la momentul receptionarii pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a) - c) si lit. f) - l) provenite din achizitii intracomunitare efectuate de operatori economici;

b) la data efectuarii formalitatilor de punere in libera circulatie pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a) - c) si lit. f) - l) provenite din operatiuni de import efectuate de operatori economici;

c) la momentul eliberarii pentru consum, in conformitate cu prevederile art. 2067, pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e);

d) la momentul vanzarii pe piata interna, pentru produsele prevazute la art. 207 lit. f) - l) provenite din productia interna;

e) la data efectuarii formalitatilor de punere in libera circulatie pentru produsele prevazute la art. 207 lit. h), i) si l) provenite din operatiuni de import efectuate de persoane fizice, respectiv inainte de efectuarea primei inmatriculari in Romania, in cazul produselor prevazute la art. 207 lit. h) si i) provenite din achizitii intracomunitare efectuate de persoane fizice. in scopul inmatricularii vehiculelor prevazute la art. 207 lit. h) si i) se prezinta organelor competente:

1. declaratia vamala care atesta efectuarea formalitatilor de punere in libera circulatie, in cazul vehiculelor din import;

2. certificatul care atesta plata accizelor, in cazul vehiculelor achizitionate intracomunitar. Modelul si continutul certificatului se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

f) la data documentului comercial care atesta achizitia intracomunitara a produselor prevazute la art. 207 lit. l) in cazul in care achizitia intracomunitara este efectuata de o persoana fizica."

8. La articolul 213, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Termenul de plata a accizelor este:

a. pe data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care intervine exigibilitatea  accizelor pentru situatiile prevazute la art. 211 lit. a), c) d) si f);
b. la data exigibilitatii accizelor pentru situatiile prevazute la art. 211 lit. b) si e);
[...]

(3) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e), provenite din operatiuni de import, plata accizelor se face la momentul efecturarii formalitatilor vamale de punere in libera circulatie."

9. La articolul 214, dupa alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Persoanele fizice care efectueaza achizitii intracomunitare de produse prevazute la art. 207 lit. h), i) si l), depun o declaratie de accize la autoritatea competenta pana la data prevazuta pentru plata acestor accize, numai atunci cand datoreaza accize. Modelul declaratiei se reglementeaza prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

10.La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", in anexa nr. 2, dupa nr. crt 12.2 se introduce un nou rand la nr. crt. 13, cu urmatorul cuprins:

13 Motoare cu capacitate de peste 100 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement  CP 10

Art. V - Prevederile art. IV intra in vigoare la data de 1 septembrie 2013.

Art. VI - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM - MINISTRU
VICTOR - VIOREL PONTA


Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Proiect nou: Accizele si legislatia comerciala se modifica":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Plafoane TVA valabile 2024. Noile limite + Studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Plafoane TVA valabile 2024. Noile limite + Studii de caz" 
[x]

Atentie contabili!

Plafoane TVA valabile 2024. Noile limite + Studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Plafoane TVA valabile 2024. Noile limite + Studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016