Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

ONG. Inregistrarea in scopuri de TVA. Care e procedura?

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 13 Oct. 2015 Exclusiv
Tags: ong, inregistrare scopuri tva, non-profit, decont, tva

Analiza urmatoare se refera la o organizatie non profit care desfasoara si activitate economica. Deoarece in luna octobrie urmeaza sa depaseasca cifra de afaceri de 220.000 lei, vom vedea care sunt pasii de urmat si care sunt termenele pentru inscrierea ca platitor de TVA.


De asemenea, stabilim daca se depune declaratia 088, precum si ce informatii trebuie transmise referitor la persoanele fizice implicate in ONG avand in vedere ca sunt membri fondatori si presedinte.

Dupa obtinerea condului de TVA cum se calcuelaza TVA de plata avand in vedere ca ONG are atat activitate non profit cat si activitate economica?


In situatia prezentata, organizatia non profit  trebuie sa solicite inregistrarea pana pe data de 10 noiembrie  2015, inclusiv,  conform prevederilor art. 153 alin. (1) lit. b). In acest caz, inregistrarea in scopuri de TVA se efectueaza incepand cu data de 1 decembrie  2015 conform prevederilor pct. 66 alin. (1)  lit. c) din normele de aplicare ale acestui articol  In cazul in care o persoana este obligata sa solicite inregistrarea in conditiile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau (5) din Codul fiscal ori opteaza pentru inregistrare conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane se va considera valabila incepand cu:  …….  c) prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea, in cazurile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

Inregistrarea se solicita prin completarea formularului cod 010 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

In situatia in care societatea nu va indeplini criteriile de inregistrarea ca urmare a procesarii prin sistemul informatic al A.N.A.F. a informatiilor preluate din  formularul cod 088 "Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA", va fi incadrata in categoria persoanelor impozabile al caror cod de TVA este anulat din oficiu conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. h) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol: …..h) daca persoana impozabila, societate cu sediul activitatii economice in Romania, infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supusa inmatricularii la registrul comertului, nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit criteriilor si in termenele stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrarea Fiscala.

                La inregistrare nu se depune si formularul cod 088 reglementat prin art. 153 alin. (7^1), asa cum se procedeaza in cazul societatilor comerciale, aspect reglementat in mod expres prin Codul fiscal Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  se stabilesc criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a societatilor cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, daca persoana impozabila justifica intentia si are capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi inregistrata in scopuri de TVA. ... si O.M.F.P. nr. 17 din  7 ianuarie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, modificat prin O.M.F.P. nr. 1964 din 24 iulie 2015.

Dupa obtinerea codului de TVA, urmata de inscrierea in Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, O.N.G. –ul va inscrie toate operatiunile din sfera de aplicare a TVA in jurnalele pentru TVA, respectiv jurnalul pentru cumparari si jurnalul pentru vanzari, ale caror modele orientative sunt reglementate prin O.M.F.P. nr. 1372 din  6 mai 2008
privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. O operatiune este in sfera de aplicare a TVA daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii reglementate prin articolul 126, alin. (1) din Codul fiscal:

-    operatiunea sa fie o livrare de bunuri sau o  prestare de servicii, in sfera taxei, efectuata cu plata;
-    locul de livrare a bunurilor sau de  prestare a serviciilor sa fie considerat  in Romania,  conform articolului 132 sau 133;
-    livrarea bunurilor sau prestarea serviciului  sa fie realizata de o  persoana impozabila care  actioneaza ca atare;
-    livrarea bunurilor si prestarea serviciilor sa fie  rezultatul desfasurarii unei activitati economice.

     De asemenea, trebuie luate in considerare si  prevederile  pct.  2 alin. (1) din normele metodologice de aplicarea ale articolului 126 alin. (1) din Codul fiscal, prin care se reglementeaza faptul ca  operatiunea nu este impozabila in Romania daca cel putin una din cele patru conditii nu este indeplinita In sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, operatiunea nu este impozabila in Romania daca cel putin una din conditiile prevazute la lit. a) - d) nu este indeplinita.

Sumele inscrise in jurnalele pentru TVA sunt documente de evidenta fiscala care stau la baza intocmirii decontului de TVA cod 300 si a declaratiei informative cod 394. Exercitarea dreptului de deducere a sumei TVA deductibile inscrise in facturile primite de la furnizori/prestatori se efectueaza prin respectarea prevederilor art. 145 alin. (2) lit. a), b), c), d) din Codul fiscal conform carora
Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:

    a) operatiuni taxabile;
    b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania;
    c) operatiuni scutite de taxa, conform art. 143, 144 si 144^1;
    d) operatiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 - 5 si lit. b), ….;…
 
Exercitarea dreptului de deducere poate avea loc numai daca este indeplinita  conditia de la art. 146 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal  Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 155, precum si dovada platii in cazul achizitiilor efectuate de catre persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare, respectiv de catre persoanele impozabile care achizitioneaza bunuri/servicii de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare;
Aceste prevederi trebuie coroborate cu cele de la pct.  46 alin.  (1) din normele de aplicare ale art. 146 conform carora deducerea se efectueaza doar in baza facturii emise in original si  a dovezii efectuarii platii:  " Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal si cu dovada platii in cazul achizitiilor prevazute la art. 145 alin. (1^2) din Codul fiscal efectuate de catre persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, respectiv de catre persoanele impozabile care achizitioneaza bunuri/servicii prevazute la art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare.   Facturile emise in conditiile prevazute la art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal constituie documente justificative in vederea deducerii taxei numai in situatia in care au inscris si codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. ….

          Exercitarea dreptului de deducere poate fi efectuata si pentru bunurile si serviciile efectuate anterior inregistrarii in scopuri de TVA, dar numai daca acestea se regasesc in stoc, respectiv in sold la data inregistrarii in scopuri de TVA .        Aceasta posibilitate este reglementata prin  alin. (4) al art  145 din Codul fiscal prin care se prevede ca In conditiile stabilite prin norme se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate de o persoana impozabila inainte de inregistrarea acesteia in scopuri de TVA. Aceasta posibilitate de exercitare a dreptului de deducere este dezvoltata la punctul 45 din  normele de aplicare ale acestui articol,  de la alin. (1) la alin. (3)    In cazul micilor intreprinderi care au aplicat regimul special de scutire in conformitate cu prevederile art. 152 din Codul fiscal si care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, taxa pentru achizitii efectuate inainte de inregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. 61 alin. (10) - (12) si pct. 62 alin. (5) - (7).
Exercitarea acestui drept este cunoscuta sub denumirea de ajustare in beneficiul persoanei impozabile. Ajustarea poate fi efectuata pentru:

-    marfuri existente in stoc, active fixe care nu sunt de natura bunurilor de capital, imobilizari necoporale, imobilizari corporale in curs de executie,  cheltuieli  anticipate nedecontate (chirii, abonamente achitate in avans),  obiecte  de inventar care nu au fost date in folosinta, etc. Ajustarea se efectueaza conform prevederilor art. 148 din Codul fiscal si pct. 53 din normele de aplicare. In cazul activelor fixe, ajustarea se efectueaza la valoarea neamortizata a ;
-    bunuri de capital (cladiri, mijloace fixe cu o durata de amortizare mai mare de 5 ani). Ajustarea se efectueaza  conform cu prevederile art. 149 din Codul fiscal si pct. 54 din normele de aplicare ale Codului fiscal. Ajustarea se efectueaza pentru perioada ramasa de utilizare a bunurilor de capital in cadrul perioadei de ajustare de 20 de ani (cladiri) si 5 ani (mijloace fixe);

Ajustarea se efectueaza pe baza listelor de inventariere intocmite in data de 30 septembrie 2015.  
          Suma TVA deductibila ajustata se evidentiaza in  jurnalul pentru cumparari, cu semnul plus si se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la urmatoarele randuri:

-    randul 30  Regularizari taxa dedusa in cazul ajustarii efectuate conform prevederilor art. 148;
-    randul  31 denumit  Ajustari conform pro-rata/ajustari pentru bunurile de capital . in cazul ajustarii efectuate conform prevederilor art. 149. Ajustarea astfel efectuata trebuie evidentiata d.p.d.v. fiscal in registrul bunurilor de capital, obligatie reglementata prin art. 149 alin. (6) din Codul fiscal  Persoana impozabila trebuie sa pastreze o situatie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustarii taxei deductibile, care sa permita controlul taxei deductibile si al ajustarilor efectuate. Aceasta situatie trebuie pastrata pe o perioada care incepe in momentul la care taxa aferenta achizitiei bunului de capital devine exigibila si se incheie la 5 ani dupa expirarea perioadei in care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte inregistrari, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie pastrate pentru aceeasi perioada.

 
     In jurnale pentru TVA  nu se inscriu activitatile realizate in calitate de O.N.G. care nu sunt in sfera de aplicare a TVA, motiv pentru care valoarea acestora nu se raporteaza prin decontul de TVA cod 300.


Raspuns oferit pentru www.portalcontabilitate.ro de Amelia Dumitras, consultant fiscal


Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "ONG. Inregistrarea in scopuri de TVA. Care e procedura?":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016