Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Lucrari de modernizare. Ajustare TVA

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 28 Dec. 2018 Exclusiv
Tags: ajustare tva, pro-rata, scutire de tva

"In cazul in care s-au facut lucrari de modernizare la imobilul pentru care trebuie facuta ajustarea pentru suprafata aferenta inchirierii in regim de scutire cum se stabileste daca aceste modernizari depasesc 20% din valoarea cladirii in conditiile in care aceste modernizari se compun din mai multe lucrari de modernizare care au fost receptionate individual la terminarea lor de-a lungul timpului 2008-2017 in conditiile in care cladirea a fost si reevaluata de doua ori", vrea sa stie unul dintre cititorii nostri.

De asemenea, acesta mai cere expertului nostru sa ii explice daca, avand in vedere ca vor avea atat operatiuni care nu sunt scutite rezultate din activitatea de baza (comert), cat si din inchirieri intr-un procent mai mic, firma va fi obligata sa stabileasca si sa aplice pro-rata. Utilitatile aferente inchirierii vor fi facturate clientului cu TVA.

Raspunsul specialistului

Intrucat imobilul este inchiriat in regim de scutire fara drept de deducere conform prevederilor de la art, 292 alin. (2) lit. e) din  Codul fiscal, aveti obligatia sa ajustati TVA dedusa la contructia/achizitia imobilului, conform prevederilor de la art. 305 alin. (2) lit. b) din  Codul fiscal si de la pct. 79 din Normele metodologice de aplicare.
Art. 305 al Codului fiscal arata ca:
(1) In sensul prezentului articol
taxa deductibila aferenta bunurilor de capital reprezinta taxa achitata sau datorata, aferenta oricarei operatiuni legate de achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea a caror valoare este de cel putin 20% din valoarea bunului imobil/partii de bun imobil dupa transformare/modernizare, exclusiv taxa achitata sau datorata, aferenta repararii ori intretinerii acestor bunuri sau cea aferenta achizitiei pieselor de schimb destinate repararii ori intretinerii bunurilor de capital.
iar perioada de ajustare incepe:
 
a) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate sau fabricate, pentru bunurile de capital mentionate la alin. (2) lit. a), daca acestea au fost achizitionate sau fabricate dupa data aderarii;
b) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt receptionate, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data aderarii, daca anul primei utilizari este anul aderarii sau un alt an ulterior anului aderarii;
 
c) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data aderarii, daca faptul generator de taxa a intervenit in anul aderarii sau intr-un an ulterior anului aderarii;
 
De la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt folosite pentru prima data dupa transformare sau modernizare, pentru transformarile sau modernizarile bunurilor de capital prevazute la alin. (2) lit. b), a caror valoare este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil/partii de bun imobil dupa transformare sau modernizare, si se efectueaza pentru suma taxei deductibile aferente transformarii sau modernizarii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformari sau modernizari, platita ori datorata inainte de data aderarii, daca anul primei utilizari dupa transformare sau modernizare este anul aderarii sau un an ulterior aderarii.
 
Deci in situatia in care s-au efectuat transformari/modernizari ale spatiului respectiv, si aveti obligatia ajustarii TVA, potrivit Codului fiscal si a Normelor metodologice de aplicare a acestuia,sunteti obligat in primul rand sa tineti un registru al bunurilor de capital, in care sa se evidentieze pentru fiecare bun de capital, astfel cum este definit la art. 305 alin. (1) din Codul fiscal, urmatoarele informatii:
a) data achizitiei,fabricarii, finalizarii construirii sau transformarii/modernizarii;
b) valoarea (baza de impozitare) bunului de capital;
c) taxa deductibila aferenta bunului de capital;
d) taxa dedusa;
e) ajustarile efectuate conform art. 305 alin. (4) din Codul fiscal.
Pentru situatia d-voastra se aplica exemplul nr.2 de la pct.79,alin.15 din Normele metodologice ale Codului fiscal.
Redau in continuare, prevederile de la pct. 79 alin. (1) si Exemplul nr. 2 de la pct. 79 alin. (15) din Normele metodologice:
 
"79. (1) In perioada de ajustare prevazuta la art. 305 alin. (2) din  Codul fiscal, in cazul in care intervin situatiile prevazute la art. 305 alin. (4) din  Codul fiscal, se ajusteaza taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta bunurilor de capital, potrivit regulilor stabilite la art. 305 alin. (5) din  Codul fiscal. In sensul art. 305 alin. (5) lit. a) si c) din  Codul fiscal, in situatia in care intervin situatiile prevazute la art. 305 alin. (4) lit. a) si c), se considera ca are loc o modificare a destinatiei de utilizare a bunului atat in anul in care intervin aceste situatii, cat si in fiecare an urmator pana la sfarsitul perioadei de ajustare, atat timp cat se mentin situatiile care au generat ajustarea, ajustarile efectuate pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial, fiind atat pozitive, cat si negative, in functie de modul in care bunul este alocat unor operatiuni cu sau fara drept de deducere a taxei. In cazul bunurilor de capital pentru care au intervenit situatii care au generat ajustarea conform art. 305 alin. (4) din  Codul fiscal pana la data de 31 decembrie 2016, dar in anii urmatori ramasi din perioada de ajustare nu mai intervine niciun astfel de eveniment, modificarea destinatiei de utilizare se considera ca are loc numai anul in care intervin aceste situatii. Exemplificarea acestor situatii se regaseste la alin. (15) exemplul 2. Ajustarea taxei se evidentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea si/sau, dupa caz, in decontul ultimei perioade fiscale a anului. Ajustarea reprezinta exercitarea dreptului de deducere, atunci cand persoana impozabila castiga dreptul de deducere potrivit legii, denumita in continuare ajustare pozitiva, sau anularea totala sau partiala a deducerii exercitate in situatia in care persoana impozabila pierde potrivit legii dreptul de deducere, denumita in continuare ajustare negativa. Numarul ajustarilor poate fi nelimitat, acesta depinzand de evenimentele care modifica destinatia bunului respectiv in perioada de ajustare, respectiv pentru operatiuni care dau sau nu drept de deducere. Dupa expirarea perioadei de ajustare nu se mai fac ajustari ale taxei deductibile aferente bunurilor de capital.
 
(…)
Exemplul nr. 2 - pentru situatia prevazuta la art. 305 alin. (4) lit. a) pct. 3 din  Codul fiscal:
- O persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 316 din  Codul fiscal achizitioneaza un imobil in anul 2011 in vederea desfasurarii de operatiuni cu drept de deducere si deduce integral taxa pe valoarea adaugata la data achizitionarii in suma de 2.000.000 lei.
- In anul 2016 inchiriaza 30% din suprafata imobilului in regim de scutire de taxa pe valoarea adaugata. Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu incepere de la 1 ianuarie 2011 si pana in anul 2030 inclusiv. Ajustarea trebuie sa se efectueze pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, respectiv 15 ani, si persoana respectiva trebuie sa restituie 15 / 20 din TVA dedusa initial, proportional cu suprafata inchiriata in regim de scutire (2.000.000 x 15 / 20 x 30% = 450.000). Daca in urmatorii 15 ani nu se mai modifica suprafata de 30% inchiriata in regim de scutire, persoana impozabila nu mai trebuie sa efectueze ajustari ale taxei deduse. Orice modificare in plus sau in minus a acestei suprafete va genera ajustari.
 
- Daca in februarie 2017 persoana impozabila va majora suprafata inchiriata in regim de scutire la 70%, va efectua ajustarile astfel: 2.000.000 x 40% = 800.000 / 20 = 40.000 ajustare negativa/an aferenta diferentei de 40% in plus inchiriata in regim de scutire, care se va evidentia in decontul lunii februarie 2017.
- Daca in anul 2018 persoana impozabila renunta la inchirierea acestei parti de 70% din imobil in regim de scutire, vor fi efectuate ajustari pozitive in fiecare an al perioadei de ajustare, atat timp cat aceasta parte a imobilului nu este utilizata pentru operatiuni fara drept de deducere, respectiv in fiecare din urmatorii 13 ani, astfel: 2.000.000 x 30% / 20 = 30.000 lei ajustare pozitiva/an - ajustare conform prevederilor in vigoare de la 1 ianuarie 2017.
 
- Daca bunul achizitionat in anul 2011, pentru care s-a dedus TVA, nu a fost niciodata utilizat pentru operatiuni care nu dau drept de deducere pana la data de 31 decembrie 2016, fiind inchiriat integral in regim de scutire incepand cu luna martie 2017, persoana impozabila va efectua urmatoarele ajustari:
- 2.000.000 / 20 = 100.000 ajustare negativa/an care se inscrie in decontul lunii martie 2017. Daca in urmatorii ani din perioada de ajustare nu se mai modifica suprafata inchiriata in regim de scutire, urmatoarele ajustari se vor efectua pentru suma de 100.000 lei/an si se vor evidentia in decontul ultimei perioade a fiecarui an.
- In cazul persoanei care a inchiriat spatiul comercial, aceasta a realizat o serie de lucrari de modernizare in anul 2016 a caror valoare a depasit 20% din partea din bunul imobil dupa modernizare,calculata aplicand procentul de ocupare de 30% la valoarea bunului imobil (considerand ca diferenta de 40% din suprafata imobilului inchiriata in regim de scutire in anul 2017 nu se adreseaza aceluiasi client),reevaluat, asa cum este inregistrat in contabilitatea persoanei care este proprietarul bunului imobil, inainte de efectuarea acestor lucrari, la care se adauga contravaloarea lucrarilor de modernizare. In anul 2020 contractul de inchiriere este reziliat. Pentru lucrarea de modernizare pot exista doua variante:
 
a) daca persoana care a fost beneficiarul inchirierii bunului transfera cu plata contravaloarea modernizarii catre persoana de la care a inchiriat, nu se fac ajustari ale TVA deduse pentru modernizare, potrivit prevederilor art. 305 alin. (4) lit. d) pct. 1 din  Codul fiscal, transferul fiind o operatiune taxabila;
b) daca modernizarea este transferata cu titlu gratuit de catre chirias catre persoana de la care a inchiriat bunul imobil, se considera ca bunul de capital (modernizarea) si-a incetat existenta in cadrul activitatii economice a chiriasului, fiind necesara ajustarea TVA deduse pentru modernizare corespunzator numarului de ani ramasi din perioada de ajustare, respectiv 16 ani.
 
Persoana impozabila poate opta pentru ajustarea TVA in functie de pro rata conform prevederilor alin. (16)."
 
Pentru cazul prevazut la art.305 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, ajustarea se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare prevazute la art. 305 alin. (2) din Codul fiscal, pentru o cincime sau o douazecime din taxa dedusa/nededusa initial, in functie de pro rata definitiva la finele fiecarui an, conform procedurii descrise la art. 300 alin. (15) din Codul fiscal. Aceasta ajustare se aplica pentru bunurile la achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea carora se aplica prevederile art. 300 alin. (5) din Codul fiscal, precum si pentru bunurile de capital la achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea carora s-a dedus integral taxa ori nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei si care in cursul perioadei de ajustare sunt alocate unor activitati in cazul carora nu se poate determina proportia in care sunt utilizate pentru operatiuni cu drept de deducere si fara drept de deducere.Daca taxa aferenta achizitiei, fabricarii, constructiei, transformarii sau modernizarii bunului de capital s-a dedus integral, se considera ca taxa a fost dedusa pe baza de pro rata de 100%, respectiv daca nu s-a exercitat dreptul de deducere se considera ca pro rata a fost de 0%. Ajustarea se va realiza anual, pe durata intregii perioade de ajustare, atat timp cat bunul de capital este alocat unei activitati in cazul careia nu se poate determina proportia in care este utilizat pentru operatiuni cu drept de deducere si fara drept de deducere. Daca in cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital, pentru care se aplica metoda de ajustare prevazuta de prezentul alineat, apare unul dintre urmatoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri decat activitatea economica, este alocat unui sector de activitate care nu da drept de deducere, face obiectul unei operatiuni pentru care taxa este deductibila integral sau isi inceteaza existenta, taxa se ajusteaza conform prevederilor alin. (8) sau, dupa caz, alin. (13).
 
Exemplu: O persoana impozabila cu regim mixt cumpara un utilaj la data de 1 februarie 2016, in valoare de 200.000 lei, plus 20% TVA, adica 40.000 lei. Pro rata provizorie pentru anul 2016 este 40%, iar taxa dedusa este de 16.000 lei (40.000 lei x 40%). Pro rata definitiva calculata la sfarsitul anului 2016 este de 30%.
La sfarsitul anului 2016 se realizeaza ajustarea taxei pe baza pro rata definitiva, respectiv 40.000 lei x 30% = 12.000 lei taxa de dedus, care se compara cu taxa dedusa pe baza pro rata provizorie (16.000 lei), iar diferenta de 4.000 lei se inscrie in decontul din luna decembrie ca taxa nedeductibila. Aceasta ajustare a deducerii se refera la intreaga suma dedusa initial provizoriu si, prin urmare, acopera si ajustarea aferenta primei cincimi pentru bunurile de capital.
 
Ajustarile pentru anii 2017, 2018, 2019 si 2020 se realizeaza astfel:
TVA deductibila se imparte la 5: 40.000 lei : 5 = 8.000 lei.
TVA efectiv dedusa in baza pro rata definitiva pentru prima perioada se imparte la randul sau la 5: 12.000 lei : 5 = 2.400 lei.
Rezultatul inmultirii taxei pe valoarea adaugata deductibile de 8.000 lei cu pro rata definitiva pentru fiecare dintre perioadele urmatoare se va compara apoi cu 2.400 lei.
 
Diferenta rezultata va constitui ajustarea deducerii in favoarea fie a statului, fie a persoanei impozabile.
Ajustarea pentru anul 2017:
- pro rata definitiva pentru anul 2017 este de 50%;
- deducere autorizata: 8.000 lei x 50% = 4.000 lei;
- deja dedusa: 2.400 lei;
- ajustare pozitiva: 4.000 lei - 2.400 lei = 1.600 lei.
 
Ajustarea pentru anul 2018:
- pro rata definitiva pentru anul 2018 este de 20%;
- deducere autorizata: 8.000 lei x 20% = 1.600 lei;
- deja dedusa: 2.400 lei;
- ajustare negativa: 2.400 lei - 1.600 lei = 800 lei - nu se efectueaza, fiind sub nivelul minim de 1.000 lei prevazut la alin. (4).
 
Ajustarea pentru anul 2019:
- pro rata definitiva pentru anul 2019 este de 25%;
- deducere autorizata: 8.000 lei x 25% = 2.000 lei;
- deja dedusa: 2.400 lei;
- ajustare negativa: 2.400 lei - 2.000 lei = 400 lei - nu se efectueaza, fiind sub nivelul minim de 1.000 lei prevazut la alin. (4).
 
Ajustarea pentru anul 2020:
- pro rata definitiva pentru anul 2020 este de 70%;
- deducere autorizata: 8.000 lei x 70% = 5.600 lei;
- deja dedusa: 2.400 lei;
- deducere pozitiva: 5.600 lei - 2.400 lei = 3.200 lei.
 
Orice modificare a pro rata in anii urmatori, respectiv dupa scurgerea ultimului an de ajustare (2020), nu va mai influenta deducerile efectuate pentru acest utilaj. Dar pentru livrari catre sine nu exista limita de timp.
In concluzie pentru ajustarea TVA in cazul dumneavoastra puteti opta pentru aplicarea pro-ratei, asa cum se precizeaza la art. 300 al Codului fiscal.
 
Raspuns oferit de specialistii Portal Codul Fiscal, un proiect de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Lucrari de modernizare. Ajustare TVA":
Rating:

Nota: 4.75 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016