Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

ANAF: Noi modificari TVA in sfera operatiunilor intracomunitare

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 06 Iul. 2012 Exclusiv
Tags: roi, registrul operatorilor intracomunitari, tva, radiere, oficiu, proiect, anaf

Va prezentam mai jos proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare nr.2101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, in temeiul art.12 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art.1582 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al art.7, art.78 alin.(3), art.228 alin.(2) si al art.2192 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul:

O R D I N
Art.I - Anexa nr.1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 429 din 25 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La Capitolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu urmatorul cuprins:
"71.In sensul prezentei proceduri si al formularelor aprobate, prin asociati si administratori se inteleg asociatii si administratorii definiti potrivit art.1582 alin.(15) din Codul fiscal coroborat cu punctul 811 din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal."

2. La Capitolul II, Sectiunea 1, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"2.1 in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul (095) "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", prevazut in anexa nr. 2.

2.2 in situatia in care se solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a unei societati comerciale reglementate de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea de inregistrare prevazuta la pct. 2.1 se depune insotita de urmatoarele documente:

a) certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor, in cazul societatilor pe actiuni, inclusiv a celor in comandita pe actiuni;
b) certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor si ale asociatilor care detin minim 5% din capitalul social al societatii, in cazul celorlalte forme de societati comerciale;
c) documentele prevazute la punctele 4 si 5, dupa caz;
d) copia actului constitutiv depus la oficiul registrul comertului in vederea inmatricularii din care sa rezulte repartizarea capitalului social intre asociati, valabila la data solicitarii inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari."
3. La Capitolul II, Sectiunea 1, punctul 3 se abroga.
4. La Capitolul II, Sectiunea 1, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"7. Contribuabilii care solicita inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari, de la data inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organul fiscal competent cererea prevazuta la pct. 2 odata cu formularul (098) "Cerere de inregistrare in scopuri de TVA, conform art.153 alin.(1) litera (a) din Codul fiscal" sau, dupa caz, cu declaratiile de inregistrare fiscala/de mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal."

5. La Capitolul II, Sectiunea 1, punctul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"15. Organul fiscal analizeaza si dispune aprobarea sau respingerea cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu aprobarea sau respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA."
6. La Capitolul II, Sectiunea 1, punctul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"19. Contribuabilii au obligatia ca, in termen de 30 zile de la data modificarii listei asociatilor si/sau administratorilor, sa anunte organul fiscal, prin depunerea unei noi anexe la cererea de inregistrare, insotita de cazierul judiciar al noilor asociati si/sau administratori, daca acestia intra in categoria persoanelor definite la punctul 71 din Capitolul I si, dupa caz, de documentele doveditoare prevazute la pct.4-5 din prezenta sectiune.

7. La Capitolul II, Sectiunea a 2-a, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"2.1 in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul (095) "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", prevazut in anexa nr. 2.

2.2 in situatia in care se solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a unei societati comerciale reglementate de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea de inregistrare prevazuta la pct. 2.1 se depune insotita de urmatoarele documente:
a) certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor, in cazul societatilor pe actiuni, inclusiv a celor in comandita pe actiuni;

b) certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor si ale asociatilor care detin minim 5% din capitalul social al societatii, in cazul celorlalte forme de societati comerciale;
c) documentele prevazute la punctele 4 si 5, dupa caz;
d) copia actului constitutiv depus la oficiul registrul comertului in vederea inmatricularii din care sa rezulte repartizarea capitalului social intre asociati, valabila la data solicitarii inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari."

8. La Capitolul II, Sectiunea a 2-a, punctul 3 se abroga.

9. La Capitolul III, Sectiunea a 2-a, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" A. Dispozitii comune
1. Organul fiscal competent radiaza, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari:
a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile al caror cod de
inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente
potrivit prevederilor art.153 alin.(9) sau art.1531 alin.(11) din Codul fiscal, dupa caz;
b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153, care in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art.1582 alin. (1) din Codul fiscal;
c) persoanele inregistrate conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal, care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la art.1582 alin. (1) din Codul fiscal.

2. Pentru radierea din oficiu, compartimentul de specialitate intocmeste "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in Anexa nr.5 la prezentul ordin. Decizia se aproba de conducatorul organului fiscal. Un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit prevederilor art.44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
3. impotriva deciziei de radiere, contribuabilul poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu dispozitiile art.207 alin.(1) si art.209 alin.(2) din Codul de procedura fiscala.
4. De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operatiunile intracomunitare prevazute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal.

B. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, pentru care organul fiscal anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA

1. Ori de cate ori organul fiscal competent anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art.153 sau 1531 din Codul fiscal, a unui contribuabil, intocmeste si "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari".

2. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza cu data comunicarii Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 45 din Codul de procedura fiscala, dar nu poate fi ulterioara datei de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

C. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, care in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal

1. La inceputul fiecarui an calendaristic, compartimentul de specialitate verifica, pentru toti contribuabilii inscrisi in Registrul operatorilor intracomunitari, daca in anul anterior acestia au efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal.

2. Verificarea se efectueaza, pe baza informatiilor cuprinse in formularul 390 VIES "Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" si in formularul 300 "Decont de TVA", depuse de contribuabilii inscrisi in Registrul operatorilor intracomunitari, pentru anul expirat.

3. Compartimentul de specialitate selecteaza toate persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art.153 din Codul fiscal care sunt inregistrate in Registrul operatorilor intracomunitari si care, in anul de referinta, nu au declarat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal.

4. Pentru fiecare contribuabil inscris in lista de la pct.3, compartimentul de specialitate intocmeste "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari".
5. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza cu data comunicarii "Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", potrivit art.45 din Codul de procedura fiscala.
D. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, a persoanelor inregistrate conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii si nu solicita radierea din Registrul operatorilor intracomunitari

1. La data depunerii la organul fiscal a unei declaratii de mentiuni, prin care persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii si nu depune si cererea de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari, odata cu anularea inregistrarii in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate intocmeste si "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari".

2. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza cu data comunicarii "Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", potrivit art.45 din Codul de procedura fiscala, dar nu poate fi ulterioara datei de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

E. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, a persoanelor impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin. 1582 alin.(1) din Codul fiscal

1. Organele cu atributii de control si inspectie fiscala, precum si serviciile/compartimentele juridice, dupa caz, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au obligatia ca, de indata ce primesc o comunicare privind o persoana fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin. 1582 alin.(1) din Codul fiscal, sa verifice in evidentele fiscale, daca respectiva persoana este asociat sau administrator al unui
contribuabil inscris in Registrul operatorilor intracomunitari. Dispozitiile punctului 71 din
Capitolul I sunt aplicabile in mod corespunzator.

2. In termen de 2 zile lucratoare de la primirea comunicarii, organele cu atributii de control si inspectie fiscala, respectiv seviciile/compartimentele juridice au obligatia sa transmita, o copie a comunicarii, organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului inscris in Registrul operatorilor intracomunitari.

3. In termen de 1 zi lucratoare de la primirea comunicarii, compartimentul de specialitate intocmeste "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari".

4. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza cu data comunicarii "Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", potrivit art.45 din Codul de procedura fiscala."

10. La Capitolul IV, punctul 1, litera f3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f3) motivatia radierii din Registrul operatorilor intracomunitari:
- la cerere;
- codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanelor impozabile si persoanelor juridice neimpozabile a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art.153 alin. (9) din Codul fiscal;
- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. (1) al art.1582 din Codul fiscal;
- persoanele inregistrate conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
- persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin. (1) al art.1582 din Codul fiscal."
Art.II - Anexa nr.5 la ordin "Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.02.63 se modifica si se inlocuieste cu Anexa care face parte din prezentul ordin.
Art.III - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art.IV - Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala juridica, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "ANAF: Noi modificari TVA in sfera operatiunilor intracomunitare":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016