Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Atentie! Decontul special de TVA se depune luni!

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 17 Apr. 2013 Exclusiv
Tags: tva, decont tva, declaratii, 22 aprilie, legea 571/2003, cod fiscal

Va reamintim ca luni, 22 aprilie, trebuie depus Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES), va prezentam mai jos toate informatiile necesare pentru depunerea si completarea formularului amintit.
Acesta se depune de catre persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile C.F. art. 152^4. alin. (7). Formularul poate fi gasit aici.

 
INSTRUCTIUNI de completare a formularului (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugata"


I. Contribuabilii care au obligatia sa depuna decontul special de taxa pe valoarea adaugata
 
Sectiunea 1 "Achizitii intracomunitare de bunuri taxabile - altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile" se completeaza numai de catre persoanele inregistrate conform art. 1531  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, dar care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod.
 
In aceasta categorie se cuprind:

- persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) sau persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152 din acelasi cod, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 1531 din acelasi cod;
- persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal.
 
La aceasta sectiune persoanele mai sus mentionate declara achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, altele decat achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum si achizitiile efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele inscrise in facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri*).
 
Sectiunea a 2-a "Achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi" se completeaza de catre orice persoana care nu este inregistrata si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca este sau nu este inregistrata conform art. 1531  din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).
 
Sectiunea a 3-a "Achizitii intracomunitare de produse accizabile" se completeaza de catre persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 1531  din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).
 
Sectiunea a 4-a "Operatiuni prevazute la art. 150 alin. (2) din Codul fiscal" se completeaza de catre:

 - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv orice persoane impozabile, inclusiv persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din acelasi cod, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si care sunt furnizate de catre persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romaniei sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251  alin. (2) din Codul fiscal, chiar daca sunt inregistrate in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal.
 
Sectiunea a 5-a "Operatiuni prevazute la art. 150 alin. (3), (5) si (6) din Codul fiscal" se completeaza de catre:

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv orice persoane inregistrate conform art. 153 sau 1531  din Codul fiscal, carora li se livreaza gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din acelasi cod, daca aceste livrari sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, chiar daca sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
 
- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5) din Codul fiscal, respectiv persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod, si din cauza carora bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri;
 
- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile sau persoanele juridice neimpozabile, stabilite in Romania sau nestabilite in Romania, dar inregistrate prin reprezentanti fiscali, care sunt beneficiare ale unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania, conform art. 132 sau 133 din Codul fiscal, in cazul in care livrarile de bunuri/prestarile de servicii sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251  alin. (2) din Codul fiscal si care nu sunt inregistrate in Romania conform art. 153 din Codul fiscal.
 
II. Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal sau este luat in evidenta fiscala, dupa caz.

 
Decontul special trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.
 
Formularul se intocmeste potrivit modelului din Anexa nr.1 la prezentul ordin si se depune, dupa cum urmeaza:

a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevazute la sectiunile 1, 3, 4 si 5 din formularul (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugata";
 
b) inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei eferente operatiunii prevazute la sectiunea 2 din formular. Daca in aceeasi luna persoana efectueaza mai multe achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxa pentru aceeasi luna, fara a bifa casuta "Declaratie rectificativa".
 
Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune, in format electronic, astfel:
-la registratura organului fiscal competent;
-la posta, prin scrisoare recomandata;
-prin completare pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de catre contribuabilii eligibili conform reglementarilor de utilizare a serviciului; Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de contribuabil cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii.
 
Formularul se editeaza in doua exemplare:
- un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
- un exemplar se pastreaza de contribuabil.
 
Formatul electronic al decontului special de taxa pe valoarea adaugata se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si se transmite organului competent pe suport electronic.
 
Programul de asistenta este pus la dispozitie, gratuit, contribuabililor de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro.
 
Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Agentiei Nationala de Administrare Fiscala.
 
III. Completarea decontului special Decontul special de taxa pe valoarea adaugata
se completeaza dupa cum urmeaza:
 

Perioada de raportare:
In rubrica "Luna" se inscrie cu cifre arabe numarul lunii de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie).
 
Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2010).
 
Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.
 
ATENTIE: rectificarea nu este posibila pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspectie fiscala.
 
 Ori de cate ori, prin Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se declara o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi se bifeaza casuta corespunzatoare de pe formularul respectiv.
 
1. Sectiunea "Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza astfel:

- persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica, inscriu codul de inregistrare fiscala;
- comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;
- persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, inscriu codul de inregistrare fiscala;
- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531  din Codul fiscal
completeaza codul de identificare atribuit, in acest scop, de organul fiscal competent;
- persoanele fizice inscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
 - persoanele fizice care nu detin cod numeric personal inscriu numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
 
Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
 
Prima casuta este rezervata atributului "RO" si se completeaza numai de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 1531 din Codul fiscal. Caseta "Denumire/Nume, Prenume" se completeaza cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.
 
Caseta "Domiciliul fiscal" se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al contribuabilului.
 
Caseta "Persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA" se bifeaza de catre persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.
 
Caseta "Persoane care sunt inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal
" se bifeaza de catre persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 1531 din Codul fiscal.
 
2. Sectiunea "Date privind obligatia de plata"
 
In coloana 1 din cele 5 sectiuni "Document/numar/data" se inscriu numarul si data facturii primite de catre beneficiarul operatiunilor respective sau, dupa caz, numarul si data autofacturii emise de catre beneficiari, potrivit prevederilor art. 1551 alin. (1) sau alin.(2) din Codul fiscal
.
 
In coloana 2 din cele 5 sectiuni "Valoare in valuta" se inscrie valoarea in valuta consemnata in documentul inscris in coloana 1.
 
In coloana 3 din cele 5 sectiuni "Tip valuta" se mentioneaza tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.) in care este exprimata valoarea din documentul inscris in coloana 1.
 
In coloana 4 din cele 5 sectiuni "Curs de schimb" se completeaza ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunile declarate.
 
In coloana 5 din cele 5 sectiuni "Baza de impozitare": se calculeaza coloana 2 x coloana 4.
 
In coloana 6 din cele 5 sectiuni "TVA datorat": se calculeaza coloana 5 x cota de TVA.
 
3. Campul "Nr. de evidenta a platii" nu se completeaza, in conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2235/2006, cu modificarile ulterioare, privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii fiscale si de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3421/2009 pentru prorogarea termenului prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006, cu modificarile ulterioare, privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul activitatii fiscale.
------------
 *) Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA in statul membru de origine si achizitiile intracomunitare, evidentiate in decontul special de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, in statul membru de destinatie, momentul exigibilitatii taxei intervine:

 - in a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;
sau
- daca a fost emisa o factura pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile, inclusiv in cazul facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi, atat pentru livrari intracomunitare, cat si pentru achizitiile intracomunitare.


Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Atentie! Decontul special de TVA se depune luni!":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016