Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

OUG 6/2015 privind modificarea si completarea Codului fiscal. Schimbari in ce priveste cota redusa de TVA

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 15 Apr. 2015 Exclusiv
Tags: oug 6/2015, cota redusa tva, codul fiscal, veniturile din activitati independente, platile anticipate

ORDONANTA DE URGENTA nr. 6/2015 din 07 aprilie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Ofcial nr. 250 din 14 Aprilie 2015.


Avand in vedere ca Strategia fiscal bugetara pentru perioada 2014-2016 prevede printre alte masuri fiscale si reducerea treptata in urmatorii 4 ani a TVA pe masura imbunatatirii colectarii veniturilor bugetare, se propune, incepand cu data de 1 iunie 2015, extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea urmatoarelor bunuri: alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele, precum si pentru serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice,

faptul ca masura de reducere a TVA este conforma cu legislatia europeana si este de natura a contribui in mod esential la reducerea evaziunii fiscale,

luand in considerare faptul ca reducerea TVA reprezinta o parghie deosebit de importanta din perspectiva dezvoltarii economiei nationale, prin relansarea consumului intern, ca urmare a crearii premiselor necesare pentru scaderea preturilor bunurilor si serviciilor in general,

tinand cont de faptul ca reducerea nivelului TVA contribuie totodata la cresterea productivitatii si, implicit, la cresterea eficientei economice,
avand in vedere ca reducerea cotei de TVA constituie o masura de natura a spori echitatea, prin imbunatatirea distributiei veniturilor sau prin faptul ca anumite bunuri devin mai accesibile pentru intreaga populatie,

evidentiind totodata si faptul ca extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de produse alimentare si serviciile de restaurant si de catering constituie o masura de natura a contribui in mod esential la reducerea evaziunii fiscale si la crearea unui climat competitiv adecvat in acest domeniu, inclusiv in domeniul turismului,

luand in considerare faptul ca extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 9% genereaza efecte pozitive semnificative asupra mediului de afaceri si prin imbunatatirea fluxurilor de cash-flow, diminuand astfel o serie de dificultati cu care se confrunta operatorii economici din aceasta perspectiva,

luand in considerare interpretarile referitoare la posibilitatea aducerii unor atingeri dispozitiilor constitutionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate, ca urmare a prevederilor privind conditionarea inregistrarii transferului proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal la birourile de carte funciara, de prezentarea documentelor care atesta plata impozitului datorat de persoanele fizice,

pentru asigurarea unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obtinute de persoanele fizice din chirii, in cazul rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti, indiferent daca chiria este exprimata in lei sau reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta,

tinand cont de necesitatea implementarii masurii care are drept scop solutionarea cazului de incalcare a dreptului Uniunii Europene in materia libertatii de a presta servicii si a libertatii de circulatie a capitalului in cazul persoanelor juridice straine care obtin venituri de natura dobanzilor din Romania,

avand in vedere necesitatea implementarii masurii care are drept scop solutionarea cazului de incalcare a dreptului Uniunii Europene in materia libertatii de a presta servicii si a libertatii de circulatie a capitalului in cazul persoanelor fizice nerezidente care obtin anumite categorii de venituri din activitati independente din Romania,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul I

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 771, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Impozitul prevazut la alin. (1) si la alin. (3) teza a doua se calculeaza si se incaseaza de notarul public inainte de autentificarea actului sau, dupa caz, intocmirea incheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat si incasat se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost incasat. in cazul in care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3), se realizeaza prin hotarare judecatoreasca sau prin alta procedura, impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei. Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii comunica organului fiscal competent hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile/definitive si executorii a hotararii. Pentru alte proceduri decat cea notariala sau judecatoreasca contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut in maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, in vederea calcularii impozitului. in cazul transferului prin executare silita impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul caruia a fost transferata proprietatea imobiliara se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

2. La articolul 82, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:

(71) in situatia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti, pentru care determinarea venitului brut se efectueaza potrivit prevederilor art. 62 alin. (11) si in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, platile anticipate stabilite potrivit prevederilor alin. (1) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative. Determinarea venitului anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final.

3. La articolul 83 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c)venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2) si la art. 82 alin. (71) a caror impunere este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;

4. La articolul 94, dupa alineatul (21) se introduc doua noi alineate, alineatele (22) si (23), cu urmatorul cuprins:

(22) in cazul rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti, in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative recalculeaza platile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 82 alin. (1), incepand cu 1 iunie 2015.

(23) Pentru inregistrarea la birourile de carte funciara a drepturilor dobandite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti si a altor documente in celelalte cazuri, anterior datei de 1 iunie 2015 si neinregistrate pana la data respectiva, registratorii nu au obligatia de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

5. Dupa articolul 116 se introduc doua noi articole, articolele 116^1 si 116^2, cu urmatorul cuprins:
Tratamentul fiscal al veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European

Articolul 116^1

(1) Veniturile reprezentand dobanzi obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cu exceptia dobanzilor care intra sub incidenta prevederilor cap. IV din prezentul titlu, se impun cu cota si in conditiile prevazute de conventia aplicabila, daca persoana juridica prezinta un certificat de rezidenta fiscala valabil.
(2) Persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care obtine venituri reprezentand dobanzi in conditiile prevazute la alin. (1), poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform alin.(1) prin declararea si plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite in titlul II. Impozitul retinut la sursa potrivit alin. (1) constituie plata anticipata in contul impozitului pe profit si se scade din impozitul pe profit datorat.

(3) Constituie plata anticipata in contul impozitului pe profit si se scade din impozitul pe profit datorat si impozitul retinut la sursa conform prevederilor art. 116 in conditiile in care persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, prezinta certificatul de rezidenta fiscala ulterior realizarii venitului.

(4) Veniturile reprezentand dobanzi obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-un stat al Uniunii Europene

sau al Spatiului Economic European cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri se impun conform prevederilor art. 116. Daca persoana juridica prevazuta in prezentul alineat este rezidenta a unui stat din Uniunea Europeana sau din Spatiul Economic European cu care este incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii, aceasta persoana poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform prevederilor art. 116 prin declararea si plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite in titlul II. Impozitul retinut la sursa conform prevederilor art. 116 constituie plata anticipata in contul impozitului pe profit si se scade din impozitul pe profit datorat.

Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activitati independente impozabile in Romania obtinute de persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European

Articolul 116^2

(1) Veniturile din activitati independente care sunt obtinute din Romania de o persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri si care prezinta un certificat de rezidenta fiscala, se vor impune cu cota si/sau in conditiile prevazute de conventia aplicabila.
(2) Persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri care obtine venituri din activitati independente in conditiile prevazute la alin. (1), poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform alin. (1) prin declararea si plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite in titlul III. Impozitul retinut la sursa potrivit alin. (1) constituie plata anticipata in contul impozitului pe venit si se scade din impozitul pe venit datorat.

(3) Pentru a beneficia de prevederile aplicabile rezidentilor romani constituie plata anticipata in contul impozitului pe venit si se scade din impozitul pe venit datorat si impozitul retinut la sursa conform prevederilor art. 116 in conditiile in care persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, prezinta certificatul de rezidenta fiscala ulterior realizarii venitului.

(4) Veniturile din activitati independente obtinute din Romania de o persoana fizica rezidenta intr-un stat al Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European, stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, se impun conform prevederilor art. 116. Daca persoana fizica prevazuta in prezentul alineat este rezidenta a unui stat al Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European cu care este incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii, aceasta persoana poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform art. 116 prin declararea si plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite in titlul III. Impozitul retinut la sursa potrivit art. 116 constituie plata anticipata in contul impozitului pe venit.

6. La articolul 140 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

g) livrarea urmatoarelor bunuri: alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificata prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzatoare acestor bunuri;

7. La articolul 140 alineatul (2), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

h)serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice.

Articolul II - Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile art. I intra in vigoare la data de 1 iunie 2015.

Articolul III – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Daniel Constantin
Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu


Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "OUG 6/2015 privind modificarea si completarea Codului fiscal. Schimbari in ce priveste cota redusa de TVA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016