Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Studiu de caz: Operatiunile de vanzare a bunurilor second-hand in UE

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 13 Sep. 2011 Exclusiv
Tags: tva, codul fiscal, persoana impozabila, marja profit, deducere taxa

Valabil la 14.09.2011 - O persoana juridica platitoare de TVA vinde pe teritoriul Uniunii Europene autoturisme second-hand. Chiar daca acest subiect priveste o situatie concreta a vanzarii de bunuri second-hand, unele dintre aceste notiuni au caracter general si pot fi aplicate in mai multe cazuri similare. Vor fi astfel oferite, in continuare, informatii referitoare la tratamentul care se va aplica in cazul acestor bunuri, precum si la declaratiile care vor trebui intocmite.

Din punct de vedere al TVA, livrarile de autoturisme second-hand catre persoane impozabile din Comunitate sunt impozabile in Romania. Societatea poate aplica regimul normal de taxare sau regimul special pentru bunuri second-hand reglementat la art. 152^2 din Codul fiscal:

I.Potrivit art. 126. alin. (1) din Legea 571/2003  privind Codul fiscal  , din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) operatiunile care, in sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
  b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;
  c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;
  d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2).
 
Astfel cum prevede art. 132 alin. (1) lit. a) in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert se considera a fi locul livrarii de bunuri locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul.
 
In situatia in care se aplica regimul normal de taxare, pentru aceste livrari de autoturisme societatea poate aplica scutirea de TVA prevazuta la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal  , potrivit caruia:
"Sunt, de asemenea, scutite de taxa urmatoarele:
  a) livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, cu exceptia:
  1. livrarilor intracomunitare efectuate de o intreprindere mica, altele decat livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi;
  2. livrarilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform prevederilor art. 152^2;"
 
Instructiunile de aplicare a scutirii de TVA pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea 571/2003  privind Codul fiscal  , cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin OMEF 2421/2007  , cu modificarile si completarile ulterioare, stabilesc ca scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal  , cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere a), se justifica pe baza urmatoarelor documente:
  a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal  , cu modificarile si completarile ulterioare, si in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;
  b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru;
   si, dupa caz,
  c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.
 
Asadar, daca sunt indeplinite aceste conditii societatea poate aplica scutirea de TVA prevazuta la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal  .
 
Dovada ca mijlocul de transport este expediat din Romania in alt stat membru se poate face cu documentul de transport sau cu documentul care atesta inmatricularea acestuia in statul membru.
Daca bunurile  sunt livrate pe teritoriul unui stat tert, operatiunea este cu certitudine un export reglementat prin art. 143 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal. Pentru societatea din Romania, operatiunea este scutita cu drept de deducere TVA si se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la randul 13 denumit "Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere, altele decat cele de la rd. 1 - 3, si operatiuni supuse masurilor de simplificare" din cadrul sectiunii "LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII IN INTERIORUL TARII SI EXPORTURI".

Din punct de vedere declarativ, societatea  trebuie sa depuna  decontul de TVA (300) lunar, pana pe data de 25.a lunii urmatoare si  pana pe data de 15 a lunii urmatoare livrarii intracomunitare  societatea are obligatia depunerii declaratiei recapitulative privind achizitiile si livrarile intracomunitare 390, conform art. 156^4 din Codul fiscal  .
Pentru livrari intracomunitare trebuie sa va inregistrati in Registrul operatorilor intracomunitari inainte de efectuarea livrarii conform art. 158^2 din Codul fiscal, daca nu sunteti inregistrat deja.
 
Inregistrari contabile:
 1. Societatea aplica scutirea de TVA, justificata cu documentele mai sus mentionate:
 4111 = 707
                  "Clienti"          "Venituri din vanzarea marfurilor"
 2. Societatea nu aplica scutirea de TVA.
 In aceasta situatie, in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal  baza de impozitare a TVA este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta din partea cumparatorului.
 
4111 = %
               "Clienti" 707
               "Venituri din vanzarea marfurilor"
                                             4427
                                       "TVA colectata"

II. Din punct de vedere al TVA regimul special pentru bunurile second-hand este reglementat de art. 152^2 din Legea 571/2003  privind Codul fiscal  si Normele metodologice date in aplicarea acestuia.
 
Potrivit acestora, persoana impozabila revanzatoare va aplica regimul special pentru livrarile de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, altele decat operele de arta livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care exista obligatia colectarii taxei, bunuri pe care le-a achizitionat din interiorul Comunitatii, de la unul dintre urmatorii furnizori:
  a) o persoana neimpozabila;
  b) o persoana impozabila, in masura in care livrarea efectuata de respectiva persoana impozabila este scutita de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. g);
  c) o intreprindere mica, in masura in care achizitia respectiva se refera la bunuri de capital;
  d) o persoana impozabila revanzatoare, in masura in care livrarea de catre aceasta a fost supusa taxei in regim special.
 
In acest sens, persoana impozabila revanzatoare este persoana impozabila care, in cursul desfasurarii activitatii economice, achizitioneaza sau importa bunuri second-hand si/sau opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati in scopul revanzarii, indiferent daca respectiva persoana impozabila actioneaza in nume propriu sau in numele altei persoane in cadrul unui contract de comision la cumparare sau vanzare. Bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite in starea in care se afla sau dupa efectuarea unor reparatii, altele decat operele de arta, obiectele de colectie sau antichitatile, pietrele pretioase si alte bunuri prevazute in norme.
 
Regimul special nu se aplica pentru:
  a) livrarile efectuate de o persoana impozabila revanzatoare pentru bunurile achizitionate in interiorul Comunitatii de la persoane care au beneficiat de scutire de taxa, conform art. 142 alin. (1) lit. a) si e)-g) si art. 143 alin. (1) lit. h)-m), la cumparare, la achizitia intracomunitara sau la importul de astfel de bunuri ori care au beneficiat de rambursarea taxei;
  b) livrarea intracomunitara de catre o persoana impozabila revanzatoare de mijloace de transport noi scutite de taxa, conform art. 143 alin. (2) lit. b).
 
Astfel, daca se aplica regimul special de taxare se va aplica TVA la marja de profit. Marja profitului este diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare, in care:
  1. pretul de vanzare constituie suma obtinuta de persoana impozabila revanzatoare de la cumparator sau de la un tert, inclusiv subventiile direct legate de aceasta tranzactie, impozitele, obligatiile de plata, taxele si alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport si asigurare, percepute de persoana impozabila revanzatoare cumparatorului, cu exceptia reducerilor de pret;
  2. pretul de cumparare reprezinta tot ce constituie suma obtinuta, conform definitiei pretului de vanzare, de furnizor, de la persoana impozabila revanzatoare.
 
Pe factura emisa nu se va inscrie in mod distinct TVA aplicata la marja profitului, aferenta livrarilor de bunuri supuse regimului special. Mentiunea "TVA inclusa si nedeductibila" va inlocui suma taxei datorate, pe facturi si alte documente emise cumparatorului. Societatea nu are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile vandute in regim special.
 
Vanzarea autoturismelor se va inregistra prin formula contabila:
 
4111 = %
               "Clienti" 707
      "Venituri din vanzarea marfurilor"
                                           4427 - TVA aplicata la marja profitului
                                      "TVA colectata"
 
Societatea nu are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile achizitionate daca livrarea acestora se taxeaza in regim special. Societatea nu are dreptul sa inscrie taxa aferenta livrarilor de bunuri supuse regimului special, in mod distinct, in facturile emise clientilor.
 
In cazul in care aplica regimul special societatea trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:
 a) sa stabileasca taxa colectata in cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala in care trebuie sa depuna decontul de taxa, conform art. 1561 si 1562;
 b) sa tina evidenta operatiunilor pentru care se aplica regimul special.
 
Daca societatea efectueaza atat operatiuni supuse regimului normal de taxa, cat si regimului special, trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:
 a) sa tina evidente separate pentru operatiunile supuse fiecarui regim;
 b) sa stabileasca taxa colectata in cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala in care trebuie sa depuna decontul de taxa, conform art. 1561 si 1562.
 
In acest scop:
 a) baza de impozitare pentru livrarile de bunuri carora li se aplica aceeasi cota de taxa este diferenta dintre totalul marjei de profit realizate de persoana impozabila revanzatoare si valoarea taxei aferente marjei respective;
 b) totalul marjei profitului pentru o perioada fiscala, alta decat ultima perioada fiscala a anului calendaristic, va fi egal cu diferenta dintre:
 1. suma totala, egala cu preturile de vanzare totale stabilite conform art. 1522 alin. (1) lit. g) pct. 1 din Codul fiscal  , a livrarilor de bunuri supuse regimului special efectuate de persoana impozabila revanzatoare in acea perioada; si  2. suma totala, egala cu preturile de cumparare totale stabilite conform art. 1522 alin. (1) lit. g) pct. 2 din Codul fiscal  , a achizitiilor de bunuri prevazute la art. 1522 alin. (2) si (3) din Codul fiscal  , efectuate de persoana impozabila revanzatoare in acea perioada;
 c) totalul marjei profitului pentru ultima perioada fiscala a anului calendaristic va fi egal cu diferenta dintre:
 1. suma totala, egala cu preturile de vanzare totale stabilite conform art. 1522 alin. (1) lit. g) pct. 1 din Codul fiscal  , a livrarilor de bunuri supuse regimului special efectuate de persoana impozabila revanzatoare in anul respectiv; si  2. suma totala, egala cu preturile de cumparare totale stabilite conform art. 1522 alin. (1) lit. g) pct. 2 din Codul fiscal  , a achizitiilor de bunuri prevazute la art. 1522 alin. (2) si (3) din Codul fiscal  , efectuate de persoana impozabila revanzatoare in regim special in anul respectiv, plus valoarea totala a bunurilor aflate in stoc la inceputul anului calendaristic, minus valoarea totala a bunurilor aflate in stoc la sfarsitul anului calendaristic, plus valoarea marjelor de profit, pozitive sau negative, deja declarate pentru perioadele fiscale anterioare ale anului respectiv.
 
In cazul in care totalul marjei profitului pentru o perioada fiscala, alta decat ultima perioada fiscala a anului calendaristic, este negativa, marja se reporteaza pe perioada fiscala urmatoare prin inregistrarea acestei marje negative ca atare in jurnalul special prevazut la alin. (7). In cazul in care totalul marjei profitului pentru ultima perioada fiscala a anului calendaristic este negativa, marja nu poate fi reportata pentru anul calendaristic urmator.
 
 Societatea va indeplini urmatoarele obligatii:
 a) va tine un jurnal special de cumparari in care se inscriu toate bunurile supuse regimului special;
 b) va tine un jurnal special de vanzari in care se inscriu toate bunurile livrate in regim special;
 c) va tine un registru care permite sa se stabileasca, la finele fiecarei perioade fiscale, alta decat ultima perioada fiscala a anului calendaristic, totalul bazei de impozitare pentru livrarile efectuate in respectiva perioada fiscala si, dupa caz, taxa colectata;
 d) va tine evidenta separata pentru stocurile de bunuri supuse regimului special;
 e) va emite o factura prin autofacturare catre fiecare furnizor de la care achizitioneaza bunuri supuse regimului special si care nu este obligat sa emita o factura. Factura emisa prin autofacturare trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
 1. numarul de ordine si data emiterii facturii;  2. data achizitiei si numarul cu care a fost inregistrata in jurnalul special de cumparari prevazut la lit. a) sau data primirii bunurilor;  3. numele si adresa partilor;  4. codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile revanzatoare;  5. descrierea si cantitatea de bunuri cumparate sau primite;  6. pretul de cumparare, care se inscrie in factura la momentul cumpararii pentru bunurile in regim de consignatie.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Studiu de caz: Operatiunile de vanzare a bunurilor second-hand in UE":
Rating:

Nota: 4.21 din 5 din 7 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016